Wypowiedzi i Opinie

Połączył patriotyczny zryw Wielkopolan z polityką międzynarodową

Połączył patriotyczny zryw Wielkopolan z polityką międzynarodową

21.02.2013

Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wicemarszałek Tomasz Bugajski o obywatelskiej inicjatywie wystawienia w Poznaniu pomnika Ignacego J. Paderewskiego mówi tak: Jak powszechnie wiadomo, przybycie Ignacego J. Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku i entuzjastyczne przywitanie Go przez Poznaniaków na poznańskim dworcu kolejowym, - - tak zwanym wówczas cesarskim -  stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego. Osoba tego wielkiego Polaka, a zarazem nietuzinkowego kosmopolity, połączyła patriotyczny zryw Wielkopolan i wielką politykę międzynarodową odradzającego się po latach zniewolenia kraju. Do dziś na dworcu w Pile, oraz przy ulicy Paderewskiego w Obornikach znajdują się tablice upamiętniające krótkie chwile pobytu w tych miastach  tej rozpoznawalnej i oczekiwanej Osobistości.

 
czytaj więcej
Jego pomnik będzie materialnym znakiem naszej tożsamości...

Jego pomnik będzie materialnym znakiem naszej tożsamości...

17.02.2013

Jan Grabkowski, Starosta Poznański w sprawie budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego mówi: Legendarny już przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w 1918 roku stał się impulsem do rozpoczęcia – zakończonego ostatecznie zwycięstwem – powstania wielkopolskiego. To jeden z głównych powodów, dla których ten wybitny kompozytor i polityk jest dla nas postacią symboliczną. Choć jego postawa moralna oraz wyznawane ideały spowodowały wielki społeczny zryw w początkach XX wieku, także i dzisiaj aktualne są słowa Paderewskiego, zapisane w „Pamiętnikach”: „Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

 
czytaj więcej
Wyrażamy szacunek dla wielkiego patrioty

Wyrażamy szacunek dla wielkiego patrioty

14.02.2013

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Lider Pracy Organicznej 2005, na temat obywatelskiej inicjatywy wybudowania w Poznaniu pomnika Ignacego  Jana Paderewskiego mówi tak: Idea budowy pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu Historię Wielkopolski budowały przez wiele pokoleń wybitne osobowości w wymiarze patriotycznym, społecznym, a przede wszystkim w tworzeniu podstaw pracy organicznej. Te cechy przypisuje się także całemu społeczeństwu Wielkopolski. Jest jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo ważna cecha Wielkopolan, a mianowicie umiejętność oddania szacunku tym, którzy sprawy narodu polskiego uznawali za priorytetowe.

 
 
czytaj więcej