Komitet Organizacyjny

Wykaz uczelni, szkół i organizacji społecznych uczestniczących w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 

Stan na dzień 1.10. 2014 r.

Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego – koordynator projektu,

Patronaty medialne

 
 
 

Europejski Magazyn Internetowy EuroPartner

 


Telewizja Polska SA Oddział w Poznaniu

 

 


 

 
Polskie Radio Rozgłośnia
Regionalna Radio Merkury SA


 Nasz Głos Poznański

Członkowie:

Akademia Muzyczna w Poznaniu,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu,
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
Chór nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
Drukarnia "NATALII" Sp. z o.o. w Rokietnicy
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie,
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania,
Fundacja Zakłady Kórnickie w Kórniku k/Poznania,
Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu,
Konfraternia Orderu Św. Stanisława w Poznaniu,
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu,
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu,
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,
Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu,
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Poznański,
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Główny w Warszawie.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki w Poznaniu
Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
Rotary Poznań,
Rotary Poznań – Puszczykowo,
Rotary Poznań Starówka,
Samorząd Miasta Stołecznego w Poznaniu
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu,
Stowarzyszenie „Samorządność Wągrowiecka 2000” w Wągrowcu,
Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół  WSNHiD  w Poznaniu,
Stowarzyszenie Unia Wielkopolan w Poznaniu,
Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu,
Towarzystwo Miłośników Gniezna,
Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej we Wronkach,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu,
Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa w Poznaniu,
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu,
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu,
Wielkopolski Klub Kapitału w Poznaniu,
Wielkopolski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu,
Wielkopolski Związek Pracodawców w Poznaniu,
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu,
Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu,
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu,
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi w Szamotułach,
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Poznański w Poznaniu,
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Warszawie,
Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu,
Związek Oficerów Rezerwy RP im. Mar. J. Piłsudskiego w Poznaniu,
Związek Podhalan w Poznaniu,
Związek Producentów Ryb w Poznaniu,