Wypowiedzi i Opinie

Zasługuje na pomnik w stolicy Wielkopolski

Zasługuje na pomnik w stolicy Wielkopolski

20.11.2013

Prof. dr hab. Kazimierz Denek na temat wystawienia w Poznaniu pomnika Ignacemu Paderewskiemu, przypomina, że: „ Dewizą życia powszechnie  podziwianego  w Europie, a w USA uważanego  za największego pianistę świata, wielkiego Polaka i patrioty Ignacego Jana  Paderewskiego (1860 – 1941) była sentencja: Ojczyzna przede wszystkim, sztuka potem. Nie szczędził dla niej pieniędzy. Zlecił A. Wiwulskiemu wykonanie pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, poświęconego 500 - leciu bitwy. Zalicza się Go do wskrzesicieli II Rzeczypospolitej. To dzięki Niemu prezydent USA W. Wilson w swoim orędziu uznał wskrzeszenie Polski za jeden z warunków pokoju na świecie.

Przyjazd 26 grudnia 1918 roku I.J.Paderewskiego do Poznania i płomienne przemówienie z okna nad wejściem do hotelu „Bazar” do jego  mieszkańców stał się impulsem  do wybuchu następnego dnia   zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Stąd I.J. Paderewskiego trafnie uważa się na animatora tego patriotycznego zrywu w Poznaniu i  Wielkopolsce. Wydarzenie to zasługuje żeby Jego Autora uczcić należnym Mu pomnikiem w reprezentacyjnym miejscu stolicy Wielkopolski.

czytaj więcej
Pomnik będzie mieć wymiar społeczny i kulturotwórczy...

Pomnik będzie mieć wymiar społeczny i kulturotwórczy...

27.02.2013

Dominik Górny, rzecznik Kapituły Nagrody Pro Publico Bono, literat, dziennikarz, swoją opinię o obywatelskiej inicjatywie wystawienia w Poznaniu pomnika Ignacego Paderewskiego mówi tak: budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego to wyjątkowo cenna, obywatelska inicjatywa, godna upowszechniania we wspólnotach lokalnych i narodowych. Nie dziwi więc fakt, iż jej realizacji podjęło się Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – znane z niejednego przedsięwzięcia, które dzięki zaangażowaniu jego członków, mogło być przemienione z idei w rzeczywistość – by wspomnieć choćby o wzniesieniu pomnika Hipolita Cegielskiego, który stanął na narożniku ulic Święty Marcin i Podgórnej, przy placu Wiosny Ludów (nieopodal cenionego w dziejach wielkopolskiego ducha przedsiębiorczości „Bazaru”). Z kolei pomnik Ignacego Jana Paderewskiego umiejscowiony będzie w równie ważnej przestrzeni, w której kształtuje się dziś obywatelskie życie Poznania – w sercu miasta, przed budynkiem Akademii Muzycznej noszącej imię tego wybitnego artysty, patrioty, polityka.  

 
 
czytaj więcej
Miał serce dla muzki i dla Polski...

Miał serce dla muzki i dla Polski...

24.02.2013

Mirosław Jakubowski, bohater Poznańskiego Czerwca 1956, pedagog, działacz społeczny i sportowy tak oto wypowiada się o obywatelskiej inicjatywie wystawienia w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego: praktycznie od Niego wszystko się zaczęło, gdy przyjechał w dniu 26 grudnia 1919 roku do stolicy Wielkopolski,  żeby podnieść na duchu Poznaniaków. Uważam, że za to należy się Ignacemu Paderewskiemu  szczególny hołd. Przed laty byłem gorącym zwolennikiem tego, aby tu w Poznaniu, gdzieś w centrum miasta, stanął pomnik Hipolita Cegielskiego, a kiedy pomnik ten stanął zrozumiałem, jak wszyscy jesteśmy z tego dumni. Teraz zakłady maszynowe H. Cegielski rozpadają się,  a nasz Hipolit Cegielski w Poznaniu stoi.

czytaj więcej