Patronat Honorowy

 
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dla obywateli miasta Poznania i wszystkich polskich patriotów  jest wielkim zaszczytem, że – jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP – Honorowy Patronat nad uroczystością i odsłonięciem  w stolicy Wielkopolski Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski. Tym samym wydarzenie, jakim będzie odsłonięcie Pomnika Wielkiego Polaka, Męża Stanu i Artysty, nabierze szczególnego znaczenia. Oto, w sercu miasta Poznania, przed frontonem Akademii Muzycznej, w obecności zebranych obywateli, spiżową postać Ignacego Jana Paderewskiego odsłoni dla Poznania, dla Wielkopolski, dla całej Polski, współczesny polski Mąż Stanu – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski. Jesteśmy głęboko przekonani, że fakt ten zapisany zostanie Złotymi Zgłoskami w dziejach polskiego patriotyzmu, w historii miasta Poznania i w sercach obywateli. 

Oto Patroni budowy
w stolicy Wielkopolski, Poznaniu,
pomnika Ignacego J. Paderewskiego:


Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest Prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej przy stolicy Apostolskiej w Watykanie. Jego Eminencja, jako pierwsza Osobistość objął Patronatem Honorowym obywatelskie przedsięwzięcie budowy w Poznaniu pomnika Ignacego J. Paderewskiego, podkreślając wagę przypominania i odnawiania ważnych faktów z polskiej historii,  dla kształtowania postaw patriotycznych. Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest Członkiem Honorowym Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, laureatem Złotego Hipolita 2001 i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.


Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki. Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Janusz Piechociński był wybrany Posłem na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w komisji finansów i budżetu. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Gospodarczego. W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii.

 

 

 

 
 


 

Jego Eminencja Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej  z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. W latach 1989-1991 ks. Wojciech Polak był wikariuszem w parafii farnej w Bydgoszczy. Dekretem Prymasa Polski w 1991 roku ks. Wojciech Polak skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Dnia 20 czerwca 1996 roku otrzymał tam dyplom doktora teologii moralnej. 8 kwietnia 2003 roku Jan Paweł II mianował Go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 4 maja 2003 roku w katedrze gnieźnieńskiej konsekrowany został na biskupa przez Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. W 2005 roku podczas Konferencji Episkopatu Polski został wybrany odpowiedzialnym za duszpasterstwo powołań w Polsce i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Z doświadczeń zdobytych w czasie siedmioletniej posługi biskupiej mógł skorzystać, gdy w październiku 2011 roku, w wieku 47 lat został sekretarzem generalnym KEP.  Przez blisko dwa i pół roku biskup Wojciech Polak współpracował z Arcybiskupem Józefem Michalikiem  przewodniczącym KEP, a później z jego następcą, Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. W maju 2014 roku, w wieku 49 lat, decyzją papieża Franciszka biskup Wojciech Polak mianowany został Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski.


Profesora Stefana Stuligrosza zna cała Polska i wiele krajów świata jako twórcę wieloletnich sukcesów artystycznych znakomitego Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki", jako wybitnego kontynuatora dzieła ks. dr Wacława Gieburowskiego, który był przed II wojną światową założycielem chóru, wówczas jeszcze nazywanego Chórem Katedralnym. Profesor Stuligrosz pałeczkę dyrygenta chóru przejął w roku 1939. Profesor Stefan Stuligrosz jest Członkiem Honorowym Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, laureatem Złotego Hipolita 2002 i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.  Profesor Stefan Stuligrosz zmarł w dniu 15 czerwca 2012 roku . Cześć Jego pamięci!


Jego Eminencja, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński  studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  kontynuował studia w Rzymie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Następnie podjął współpracę z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie. W 1978 roku otrzymał misję stworzenia Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu. Po wznowieniu w 1989 roku stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską w sierpniu 1989 roku został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Po zakończeni misji Nuncjusza Apostolskiego, Jego Eminencja ks. arcybiskup Józef Kowalczyk w maju 2010 roku mianowany został arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim, noszącym tytuł Prymasa Polski. Jego Eminencja jest laureatem Złotego Hipolita 2006 i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.


Tadeusz Mazowiecki – polski polityk i publicysta. Pierwszy premier rządu demokratycznej Polski – III Rzeczypospolitej, w latach 1989-1990.( zm. 28.X.2013 ) Tadeusz Mazowiecki był współtwórcą i przewodniczącym Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I, II i III kadencji – w latach 1991-2001. Od roku 2010 jest doradcą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w kwestiach polityki krajowej i międzynarodowej, jest Kawalerem Orderu Orła Białego. Tadeusz Mazowiecki posiada Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i jest Laureatem nagrody Złotego Hipolita 2001 – wyróżnień przyznawanych przez Kapitułę Złotego Hipolita działającą w Towarzystwie  im. Hipolita Cegielskiego.


Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczelni, której tradycja sięga 1611 roku, i powstałego wówczas Kolegium Jezuickiego. Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, wybrany na lata 2012-2016, jako Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest znakomitym  kontynuatorem dzieła swoich wielkich poprzedników, których nazwiska zapisały się złotymi zgłoskami w historii poznańskiej uczelni i nauki polskiej, a wśród nich między innymi: Heliodora Święcickiego, Stanisława Kasznicy, Stanisława Runge, Ludwika Jaxa-Bykowskiego, Romana Pollaka, Kazimierza Ajdukiewicza, Gerarda Labudy, Jacka Fisiaka, Stanisława Lorenca. Prof. dr hab. Bronisław Marciniak całą swoją karierę naukową związał z macierzystym uniwersytetem poznańskim: tu studiował, tu doktoryzował się, tu habilitował się i tu otrzymał godność profesora. Prof. dr hab. Bronisław Marciniak jest uznanym w nauce międzynarodowej autorytetem w zakresie  fotochemii, fotofizyki, chemii radiacyjnej związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem i współautorem ponad 110 fundamentalnych prac naukowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem JM Rektora Bronisława Marciniaka coraz wyraźniej wpisuje się do ścisłej elity europejskich wyższych uczelni. Prof. Bronisław Marciniak jest laureatem Honorowego Hipolita 2009 i Godności Lidera Pracy Organicznej.


Jego Ekscelencja, ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański urodził się w Strzelnie w dawnym województwie poznańskim. Dnia 5 czerwca 1967 roku został przyjęty do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie w latach 1967-1973 studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, dnia 9.VI.1973 roku. Decyzją księdza Kardynała Prymasa został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z zakresu biblistyki. W 1982 roku wrócił do kraju i podjął pracę dydaktyczną z zakresu nauk biblijnych w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.  Dnia 1 lutego 1992 został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Konsekracja biskupia miała miejsce w Prymasowskiej Archikatedrze w Gnieźnie dnia 25 marca 1992 roku.  Dnia 28 marca 2002 roku został mianowany przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim. Dnia 29 czerwca 2002 roku na Placu św. Piotra z rąk Ojca świętego otrzymał paliusz metropolitalny. Jego Ekscelencja ks arcybiskup Stanisław Gądecki jest laureatem Złotego Hipolita 2009 oraz Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. 

 
 

 

 

 

Profesor Władysław Bartoszewski - Sekretarz Stanu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Sprawuje patronat nad rozwojem współpracy polsko-niemieckiej. Wykonuje zadania związane z kontaktami z diasporą żydowską w świecie oraz z państwem Izrael. Może wykonywać także inne powierzone zadania związane ze współpracą międzynarodową. Od 1991 jest przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a od 2001 Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i tytułem Honorowego Obywatela Izraela, Orderem Orła Białego (1995) i wysokimi odznaczeniami Austrii, Estonii, Litwy, Hiszpanii i Węgier


Dr Hanna Suchocka - ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej,
polska polityk, radca prawny i nauczyciel akademicki. W latach 1992–1993 premier Polski,  minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka.  Posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm X, I, II, i III kadencji. Ambasador Hanna Suchocka jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, doktorem nauk prawnych. Była wykładowczynią w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1972–1990). Od 1988 do 1992 była również wykładowcą Wydziału Prawa Świeckiego i Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu. W 1990 roku została adiunktem w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wykładała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, była profesorem w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W latach1980–1981 Hanna Suchocka działała w NSZZ Solidarność. Później spółpracowała z Ośrodkiem Badań Społeczno-Politycznych przy zarządzie Regionu Wielkopolska. Od 2001 roku zajmuje stanowisko ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Ambasador Hanna Suchocka w roku 2004 otrzymała godność Lidera Pracy Organicznej.