Wypowiedzi i Opinie

Był wielkim patriotą i politykiem...

Był wielkim patriotą i politykiem...

06.01.2015

Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - płk Stanisław Tomaszkiewicz, tak uzasadnia swoją pozytywną opinię  polskiego żołnierza, oficera, na temat prowadzonych prac, aby w Poznaniu wybudować pomnik Ignacego Jana Paderewskiego: „Ignacy Jan Paderewski był wybitnym kompozytorem i światowej sławy pianistą. Jako wielki patriota i mąż stanu, reprezentując swoją osobą niebywały autorytet, przyjeżdżając 26 grudnia 1918 roku do Poznania, pokazał Wielkopolanom słuszność ich powstańczych idei na drodze do wyzwolenia Wielkopolski spod niemieckiej okupacji i zaboru.

czytaj więcej
Jego przyjazd do Poznania był impulsem...

Jego przyjazd do Poznania był impulsem...

19.05.2014

Jerzy Stępień – zastępca Prezydenta miasta Poznania o inicjatywie wystawienia w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wyraża taką opinię: Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuje na najwyższe uznanie. Przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. tego wybitnego działacza niepodległościowego i polityka, późniejszego premiera i ministra spraw zagranicznych niepodległego rządu odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej i entuzjastyczne powitanie jakie zgotowali Mu mieszkańcy naszego miasta, był jak się powszechnie uważa, impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego zrywu naszego narodu w latach niewoli.

czytaj więcej
Ignacy Jan Paderewski wzorcem i inspiracją...

Ignacy Jan Paderewski wzorcem i inspiracją...

16.05.2014

Rafał Nowak – artysta rzeźbiarz, twórca projektu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który będzie postawiony w Poznaniu, przed Rotundą Akademii Muzycznej, tak mówi o Ignacym Janie Paderewskim, którego postać teraz odtwarza w kamieniu: „Uważam, że współcześnie my, Polacy, szczególnie nowe pokolenia, potrzebujemy wzorców osobowych i autorytetów, które wskazywałyby nam kierunki naszego rozwoju, naszych osobistych karier, lokowania się z naszymi aspiracjami i potrzebami w tworzącej się nowej rzeczywistości, jednak nie tracąc przy tym naszej tożsamości, nie gubiąc tradycji narodowych, nie zapominając o dziedzictwie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski.

czytaj więcej