Fundatorzy Indywidualni

Inicjatywa wybudowania w Poznaniu pomnika Ignacego J. Paderewskiego  spotkała się z dużym zainteresowaniem osobistości prywatnych, obywateli miasta Poznania, Wielkopolan, ale również osobistości z innych regionów Polski oraz z zagranicy. Osobistości te zgłosiły chęć finansowego wsparcia naszej inicjatywy i od razu też zaczęły przekazywać środki finansowe na konto Funduszu Budowy Pomnika, stając się tym samym członkami Obywatelskiego Komitetu Organizacyjnego. Za te wpłaty, dar serca, które często były zaskakująco znaczne, ale też i skromne, symboliczne, najserdeczniej dziękujemy. Poniżej zamieszczamy w porządku alfabetycznym wykaz Fundatorów Indywidualnych. Na ich prośbę – z szacunkiem odnosimy się do skromności Fundatorów - nie podajemy wysokości ich wpłat. Fundatorzy indywidualni, ktorzy dokonali wpłat stają się członkami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Przewodniczący Komitetu

Dr Król Marian
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 Zastępcy przewodniczącego i przewodniczący komisji:

Dr Gawłowski Szczepan
– Przewodniczący Komisji ds. współpracy z biznesem.
Prof. Halina Lorkowska
– rektor Akademii Muzycznej,, Przewodnicząca Komisji ds. 
współpracy z wyższymi Uczelniami i środowiskami kultury .
Prof. Stasiński Józef
– rzeźbiarz, przewodniczący Komisji Realizacji Pomnika.
Zdzisław Kowalski
– prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu, przewodniczący Komisji Finansowej.
Szulc Ryszard
– prezes zarządu Przedsiębiorstwa Ataner – przewodniczący Komisji Technicznej.
Piotr Frydryszek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury SA i przewodniczący Komisji ds. współpracy z mediami

Sekretarze Komitetu

Bielaczyk Jacek
sekretarz THC
Dudzinski Edmund
dyr. THC

Wpłat dokonało już 1411 osobistości
stając się członkami Społecznego Komitetu Budowy Pomnik

A.

Adamczak Ryszard - proboszcz Parafii PW. Najświętszego Serca Jezusowego  w Śremie
Adamczewski Leszek
- dziennikarz, publicysta, Poznań
Adamczuk Danuta - ekonomistka, Borówiec
Adamski Mieczysław – lekarz, Poznań
Antkowiak Piotr – pracownik Firmy Transmeble International Sp. z o.o., Poznań
Ambroży Janusz - dyr. Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna
Antkowiak Beata -  nauczyciel, pedagog, Kobylnica
Antkowiak Ireneusz - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
Artymiak Grażyna – sędzia, Rzeszów
Artymiak Jerzy - zastępca Prokuratora Generalnego, Naczelny Prokurator Wojskowy, Warszawa
Aslanian Rafael – artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Aumiller Andrzej – polityk, Prezes Fundacji OSTOJA, Poznań
Aumiller Jolanta – technik budowlany, Poznań

B.

Babicz Waldemar
– Ks. proboszcz Parafii Św. Jakuba Ap. w Żabnie
Badyna Karol - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
Bagiński Jacek – operator WTK, Poznań
Bakalarczyk Hubert
- architekt, Poznań
Balbuza Katarzyna – dr Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk
Balcerek Andrzej – burmistrz miasta Puszczykowa
Balcerek Grzegorz - ks dr biskup poznański, przew. Komisjii Charytatywnej EP
Balcerek Hanna – przedsiębiorca, Puszczykowo
Balcerek Jarosław – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pobiedziskach
Banach Maria - prezes Związku Kombatantów RP, Poznań
Banaszak Józef – prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Baranowski Dariusz - właściciel HAIR BAZAAR STUDIO,  Darek &Piotr, Poznań
Baranowski Wacław - rzeczoznawca majątkowy, Warszawa
Barański Marek – stolarz, Swarzędz
Bardyszewska Jadwiga – artysta plastyk, pedagog, Nidzica
Barełkowski Jerzy  - por., Przew.  Środowiska Żołnierzy AK przy ZKRPiBWP, Poznań
Barełkowski Marian - nauczyciel, Piła
Barinow -Wojewódzki Aleksander – prof. med., dyr. Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Terakochirurgii,
Bartkowiak Hieronim – właściciel Gospodarstwa Rolnego, Binkowo k/Śremu
Bartkowiak Zbigniew - inż. mech. gazownictwa, Leszno

Barłóg Stefan - prezes Z.G. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań
Bartczak Jerzy – fizyk, Kalisz
Bartkowiak Zuzanna – dr fizykoterapii, Środa Wlkp.
Bartnik Jerzy – prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Bartosz Danuta - poetka, Wiceprezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
Bartoszewska Zofia – polonistka, Warszawa
Bartoszewski Grzegorz - członek Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu
Bartoszewski Władysław – prof., Minister w Kancelarii Premiera RP, Warszawa
Baryła Jan – kierownik Klubu Muzyki Współczesnej „Malwa” w Krakowie
Basznia Benedykt – artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I.Paderewskiego w Poznaniu
Batycka Hanna – nauczyciel, przewodnik PTTK, Poznań
Batycki Jan - informatyk, Poznań
Bąbelek Genowefa - właściciel Spec. Gospodarstwa Drobiarskiego, Lwówek Wlkp
Bąbelek Ireneusz - właściciel Spec. Gospodarstwa Drobiarskiego, Lider Pracy Organicznej 2013,

Bąk Bronisław – działacz gospodarczy, Luboń
Bąk Genowefa – nauczycielka, Luboń
Bednarska Lena - dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań
Berdyszak Jan – prof., artysta plastyk, Laureat Statuetki ZŁOTY HIPOLIT 2012, Poznań
Beryt Andrzej Ben - rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz „Deklaracji Terezin 2009”, Dachau - Niemcy
Beryt Heidi – poliglotka, nauczycielka języków obcych, Dachau, Niemcy
Bestrzyński Marek - wiceprezes zarządu Fundacji Polska Miedź, Lubin
Białczyk Ryszard - inż mech. Gniezno
Białecki Lucjan - członek senior Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Biedroń Bartosz -    Poznań
Bielewicz Bohdan - dr, przedsiębiorca, Poznań
Bielewicz Ewa - lekarka, Poznań

Biedziak Zbigniew - hm. drużynowy 5 Wronieckiej Drużyny Harcerzy
"Czerwone Beret"
Bielaczyk Katarzyna – fizjoterapeutka, Radzyny
Bieńkowska Grażyna - technolog żywności, Swarzędz
Bielaczyk Jacek - dyrektor CONCORDIA POLSKA  O/Wrocław, Sekretarz Zarządu THC

Bielawska-Pałczyńska Joanna – Miejski Konserwator Zabytków, Poznań
Bigaj Zbigniew – inżynier elektronik, Poznań
Bigos Ewa – b. pracownica administracyjna LO w Szamotułach
Bigos Jacek – fizjoterapeuta, Szamotuły
Bilski Eugeniusz – prof., b. dyr. (1966-1996)  COBORU w Słupi Wielkiej k/Środy Wlkp.
Bilon Krzysztof – przedsiębiorca, Szamotuły
Bisikiewicz Ewa – Inspektor Biura Rady Miejskiej w Trzemesznie
Bisikiewicz Stanisław – przedsiębiorca, Trzemeszno
Blejwas Jerzy – przedsiębiorca, Trzemeszno
Blejwas Urszula – przedsiębiorca, Trzemeszno
Błądek Anna – farmaceuta, Puszczykowo
Błądek Zenon Jan – profesor Politechniki Poznańskiej, Puszczykowo
Błeńska Wanda - dr med. misjonarka, Laureatka Złotego Hipolita 2003, Poznań
Błochowiak Arkadiusz – dyr. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Błoszyk Jerzy - prawnik, wicewojewoda wielkopolski w latach 2003 - 2006, Poznań
Bobiński Andrzej - prezes Zarządu PMST  TRANSMEBLE INTERNATIONAL, Poznań
Bobrowski Andrzej - dyr. Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu
Bocheńska Barbara - przewodnik PTTK, Poznań
Bogajewicz Katarzyna – farmaceuta, Poznań
Bogajewicz Michał – przedsiębiorca, Poznań
Bogucka Emilia - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bogucki Jarosław - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bolewski Andrzej Jerzy -   Kórnik
Bone Ewa - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Boniecki Adamks. redaktor - senior Tygodnika Powszechnego, Laureat Złotego Hipolita 2007
Borecka Kinga - specjalista ds. marketingu, Opalenica
Borówka Andrzej  -  lekarz, Lider Pracy Organicznej 2005
Brzeziński Tomasz – rzemieślnik, Szamotuły
Borowiak Mateusz – informatyk, Poznań
Boruc Leszek - przew. Zw. Zaw. Kolejarzy, Poznań
Borusewicz Bogdan - marszałek Senatu RP, Warszawa
Bratkowska Małgorzata – pielęgniarka dyplomowana w Szpitalu w Śremie
Broda Bogdan - mistrz cukierniczy, Lider Pracy Organicznej, Poznań
Broda Jan - wójt Gminy Komorniki
Broniarek Elżbieta - działaczka kultury, pracownik TVP, Warszawa
Broniarek Zygmunt - dziennikarz, Laureat Złotego Hipolita 2011, Warszawa
Bronikowski Jerzy Nikodem - Poznań
Bryl Alojzy - prezes zarządu POZ Airport Srevices sp. z.o. Poznań
Brzeziański Waldemar -  inż. mechanik, członek Rotary Club Poznań-Puszczykowo
Brzeziński Tomasz – rzemieślnik, Szamotuły
Buczak Jadwiga – bibliotekarz, Oświęcim
Buczyński Janusz  - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Budzyń Krzysztof
- przedsiębiorca, historyk-amator, regionalista, Śrem
Budzyński Adam Wojciech – przedsiębiorca, uczestnik Poznańskiego Czerwca’56, Poznań
Bugaj Paweł – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, Wronki
Bugajny Ewa – ekonomistka, Poznań
Bugajny Paweł - przedsiębiorca, prezydent Rotary Club Poznań w latach 2012-2013
Bugajska Eligia – nauczyciel, Poznań
Bugajski Tomasz – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Poznań
Bukowian Ewa – przedsiębiorca, Poznań
Bukowian Maksymilian - przedsiębiorca, Poznań
Bukowski Ryszard – przedsiębiorca, Poznań

Buksińska Tatiana - pracownica samorządowa, Poznań
Burczyk Henryk – prof. Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Burczyk Zofia - pracownik naukowu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Burewicz Andrzej – prof. zw., profesor – senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Burewicz Elżbieta - historyk, Poznań

Burzyński Kazimierz – artysta malarz, Poznań
Bychawska Maria – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
Byczewski Iwo – prawnik, dyplomata, ambasador RP w Tunezji, Lider Pracy Organicznej 2006
Bylińska Irena – księgowa, handlowiec, Szamotuły
Byliński Eugeniusz - prezes  SBWP Hitlerowskich Obozów i Więzień – Brodziszewo, Szamotuły
Byrt Małgorzata - ekonomistka, Poznań
Byrt Andrzej - prezes zarządu MTP Sp. z o.o. PoznanCegiel-Waszak Ewa – nauczycielka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego. Trzemeszno
Cegielska – Doerffer Zofia
- prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Poznań
Cegielski Zbigniew - właściciel zakładu grawerskiego, Warszawa
Ceglecka Maria - sekretarz Gminy Nowy Tomyśl
Ceglecki Władysław – dyrektor Zespołu Szkół, Nowy Tomyśl
Chmiel Marek – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
Chuda Monika – pracownica Biblioteki UAM, aktorka Stowarzyszenia Teatralnego „U Przyjaciół”, Poznań
Chęcińska Aldona – pedagog, Poznań
Chudzińska Lilianna –  ekonomistka, Poznań
Chudzińska Paulina - student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Chęciński Mieczysław – prawnik, menadżer, Poznań
Chudziński Paweł - prezes zarządu AQUANET S.A., Poznań
Chwała Ewa – właścicielka restauracji Jolyy Inn, Chicago, USA
Chwała Stanisław – właściciel restauracji Jolyy Inn, Chicago, USA
Cierpiszewski Dariusz - prezes zarządu Branżowego Domu Ubezpieczeń sp. z o.o. w Poznaniu
Ciesielska Barbara – inżynier  technolog, Poznań
Ciesielski Jan – B. prezes Giełdy Rolno-Ogrodniczej, Poznań
Ciesielski Łukasz – inż. budownictwa, Kier. Techniczny A 2 Strada Sp. z o. o., Poznań
Cieśliński Andrzej - prof. UM w Poznaniu, Laureat Złotego Hipolita 2011
Ciszak Andrzej – właściciel Salonu Optycznego, Poznań
Ciszak Angelika - przedsiębiorca, Poznań
Ciszak Iwona – technik elektrokardiologii, Poznań
Ciszak Michał - prezes poznańskije telewizji ONTV, Poznań
Cybulska Sylwia – dziennikarka WTK, Poznań
Czajka Arleta – kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, Poznań
Czajka Lucyna – przedsiębiorca, Tarnowo Podgórne
Czajka Tadeusz – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Czapla Aurelia -  nauczyciel akademicki, Warszawa
Czapla Lech -  szef Kancelarii Sejmu RP, Warszawa
Czarnowska-Giese Zofia - architekt, Poznań
Czekalski Stanisław – prof. med, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Lider Pracy Organicznej 2009
Czempińska Barbara – ekonomistka, Warszawa
Czempiński Gromosław – gen., ekonomista, działacz państwowy, Warszawa
Czepczyńska-Wolff Maria - farmaceuta, Dama Orderu Św. Stanisława BM, Republika Południowej Afryki
Czerniak Marek – przedsiębiorca, Swarzędz
Czeszyk Krzysztof - przedsiębiorca, Poznań
Czeszyk Łukasz – przedsiębiorca, Poznań
Czeszyk Monika - przedsiębiorca, Poznań 
Czobanjan Karen Karapet – informatyk, Poznań
Czwojdrak Maria - prezes zarządu Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej  "JANA", Środa Wlkp.

D.

Daczka Ireneusz - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. Paderewskiego w Poznaniu
Dalke Aleksandra – ekonomistka, przewodnik PTTK, Poznań
Dalski Tomasz - inż. gazownictwa, Zaniemyśl
Danecki Ryszard – poeta, prozaik, Poznań
Daniel Ewa – farmaceuta, Poznan
Daniel Marek – lekarz, dyr. ds. medycznych Szpitala w Puszczykowie
Dankowski Antoni – przedsiębiorca, Zalasewo gm.  Swarzędz
De Geus Eliza
- prawnik, Deventer / Holandia
De Geus Jan –fizyk molekularny, pracownik naukowy, Deventer / Holandia
De Geus Linda - architekt, Deventer / Holandia
De Geus Maria - nauczycielka, Deventer / Holandia
De Geus Maritta - studentka, Deventer / Holandia
Dembczyńska Elżbieta – nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych w Poznaniu
Dembczyński Jerzy – prof., rektor Politechniki Poznańskiej (1999–2005 ), Poznań
Dembski Łukasz – absolwent Europejskiego Centrum Uniwersyteckiego w Nancy (Francja), Poznań
Denek Emilia – prof., kier. Katedry Finansów Samorządowych i Podatków  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Denek Kazimierz – kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej UAM, Członek Honorowy PTTK, Poznań
Dławichowska-Bobińska Wiesława – lekarz dermatolog, Poznań
Dmochowska-Zin Zofia - specjalistka ubezpieczeniowa, Wrocław
Dobrowolski Jacek - dyrektor zarządzający firmą PAROC POLSKA Sp. z o.o., w Trzemesznie
Dobrut Iwona – inżynier budownictwa, Warszawa      
Dobrut Mirosław - prezes zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Warszawa
Dolata Barbara – lekarka stomatolog, Kostrzyn
Dolata Lech – lekarz medycyny, Kostrzyn
Domańska Aleksandra - pracownica służby zdrowia, technik RTG i EKG,Poznań
Domański Stefan - członek Komandorii Szlacheckiej Królewskiego Orderu Św. Stanisława, Poznań
Domański Jakub - student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznani
Domański Ryszard – prof., rektor Akademii Ekonomicznej  (1969 -1979), Laureat Złotego Hipolita 2009
Daroszewska Małgorzata – lekarz, Poznań
Daroszewski Przemysław – lekarz, Dyrektor Szpitala MSWiA w Poznaniu
Drobnik Kazimierz– inżynier rolnik, Poznań
Drożdżyński Lech - prezes ZG PTTK, Warszawa
Dryl-Rydzyńska Teresa – dr farmacji, Poznań
Dubaj Andrzej – prezes zarządu, dyrektor generalny H. Cegielsk i- Poznań S.A., Poznań
Duczmal Agnieszka – Dyrektor Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS, Poznań
Duda Zygmunt – animator kultury, Opalenica
Dudek Bohdan
– prof., psycholog, Łódź
Dudek Grażyna – socjolog, Łódź
Dudzińska Barbara – dr inż. nauk rolniczych, Poznań
Dudzińska Iwona – muzyk, Poznań
Dudzińska Joanna – uczennica kl. I Liceum Plastycznego w Poznaniu,
Dudziński Edmund - dyrektor Biura Zarządu THC, Poznań
Dudziński Jan - dr inż. nauk rolniczych, Poznań
Dutkiewicz Anna – architekt, organizatorka corocznych Bali Dobroczynnych, Wrocław
Dutkiewicz Rafał – prezydent Miasta Wrocławia, Lider Pracy Organicznej 20008, Wrocław
Dworecka Aneta – specjalista do spraw marketingu, Golejewo
Dworecka Beata – farmaceuta, Poznan
Dworecka Jadwiga - współwłaściciel Zakładu  Mięsnego G. J. E. Dworeccy s. j., Golejewo
Dworecki Edward – współwłaściciel Zakładu  Mięsnego G. J. E. Dworeccy s. j., Golejewo
Dworecki Grzegorz - współwłaściciel Zakładu  Mięsnego G. J. E. Dworeccy s. j., Golejewo
Dworecki Włodzimierz – logistyk, Poznań
Dymalski Hieronim – fotoreporter czasopisma Powiaty–Gminy, Grodzisk Wlkp.
Dymarski Lech - przew. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Dymek Władysław -  prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
Dymek Genowefa – ekonomistka, Czarnków
Dzikowska-Kraśnicka Anna – rehabilitant, bankowiec, Poznań
Dzikowski Waldy – poseł na Sejm RP, Poznań
Dzięczkowski Andrzej - prof. biolog, Poznań
Dziwisz Stanisław – Ks. Kardynał, Metropolita Krakowski,  Laureat Złotego Hipolita 2005

E.

Elbanowski Marcin –
Kanclerz Akademii Muzycznej, Poznań
Ellmann-Vitali Stefania Łucja
– lek. med., ordynator Oddziału Neurologii Szpitala w Śremie

F.

Fabiś Henryk - ekonomista, członek THC, Poznań
Fabiś-Szulc Karolina -  Radna Miasta Poznania
Farmuz Bernard – przedsiębiorca, Oborniki
Fiedler Arkady Radosław - poseł na Sejm RP, Puszczykowo
Fiedler Czesław - przedsiębiorca, Konsul Honorowy Republiki Afryki Południowej, Poznań
Flerkowski Eugeniusz – przedsiębiorca, Poznań
Figlewska Krystyna – przedsiębiorca, Poznań
Figlewski Jerzy – przedsiębiorca, Poznań
Filipiak Tadeusz – prof., twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UAM, Poznań
Firlej Edward – Ataner, kierownik budowy Pomnika, Poznań
Florek Piotr – wojewoda wielkopolski, Poznań
Fojt Krzysztof  Stefan -  członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
Frąckowiak Elżbieta – nauczycielka w szkołe im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939, Szamotuły
Frąckowiak Leokadia - ekonomistka, pedagog, Poznan
Frąckowiak Waldemar - prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Forfecka Dagmara - specjalistka uybezpieczeniowa, Wrocław
Fortuniak Zdzisław – ks. dr Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej,
Frajtak Maciej – działacz kultury, Poznań
Fromberg Lech - inż. Poznań
Fromberg Andrzej - przedsiębiorca, Piła
Frombarg Ewa - przedsiębiorca, Piła
Frydryszek Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej Radio MERKURY, Poznań

G.

Gaca-Wyczółkowska Joanna
– sekretarz Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Gaj-Piotrowski Wilhelm -ks. prof. Kawaler Orderu św. Stanisława BM, Stalowa Wola
Gajewski Zygmunt - artysta fotografik, Poznań
Galowski Ryszard – fotograf, Owińska
Gałka Agnieszka - specjalistka ubezpieczeniowa, Wrocław
Ganowicz Grzegorz - przewodniczący rady miasta Poznania
Garbarczyk Józef – rektor PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Lider Pracy Organicznej 2013
Garbarczyk Małgorzata – główna Księgowa w Szpitalu w Śremie
Garstka Aleksandra - Garstka-Studio, Szymanowo
Garstka Andrzej – właściciel Garstka-Studio, Szymanowo
Garstka Kamila – dyrektor ds. Spraw Organizacyjnych Garstka-Studio, Szymanowo
Garstka Piotr – ludwisarz ( brązownik ), właściciel Studio SZYMANOWO, Szymanowo
Garstecki Mieczysław – przedsiębiorca, Poznań
Gawłowski Szczepan
– dr, Prezes firmy  „KREISEL” w Poznaniu, Wiceprezydent THC
Gądecki Stanisław – ks. dr, Arcybiskup Metropolita Poznański
Gątowski Roman - inż. urządzeń sanitarnych, Leszno
Gembicka Danuta - dr inż. nauk rolniczych, Poznań
Gembicki Maciej – prof. medycyny, Poznań
Gendaszyk-Tiszer Anna -  lek. med., Ordynator Oddziału Laryngologicznego w Szpitalu w Śremie
Gerlach Tadeusz - ks. sekretarz Prymasa Polski, Gniezno
Giel Andrzej - Mosina
Glemp Józef – ks. kardynał, Prymas Polski Senior, Warszawa
Gładkowska Grażyna – nauczyciel, ekonomista, Poznań
Gładkowska Małgorzata – prezes zarządu Kancelarii Rachunkowej FIGURES, Poznań
Gładkowski Józef – dr inż., prezes oddziału Wielkopolskiego SITSPOŻ, Poznań
Głodowska Katarzyna – lek. med., lekarz diabetolog, Poznań
Głowacka Agnieszka - mgr administracji państwowej, Leszno
Głowski Piotr - prezydent Miasta Piły
Głuszek Janusz – technik żywienia zbiorowegov
Godynicki Szymon – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Gojawiecka Hanna - dyr. Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Poznań
Gołembowska Łucja - ekonomistka, Poznań
Gołembowski Adam - artysta - witrażysta, Poznań
Gołębiewska Maria – pracownica samorządowa, Poznań
Gołębiewski Jerzy – red. nacz. Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner
Gołębiewski Jerzy-junior – logistyk, dziennikarz, Poznań,
Gołubiew Zofia –  dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Lider Pracy Organicznej 2010, Kraków
Gorczyński Bogdan – młynarz, Gniezno
Gordziej Helena - poetka, laureatka Złotego Hipolita 2011, Poznań
Gorgiel Jan – przedsiębiorca, Wolsztyn
Gorlas Jan - wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu
Gorynia Marian - prof., rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Gościniak Henryk – nauczyciel, Leszno
Gowarzewski Władysław - przedsiębiorca, działacz Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska
Górczyński Andrzej – dziennikarz, Prezes SDRP, Poznań
Górna Justyna – historyk sztuki, Poznań
Górna Małgorzata - gł. specj. ochr. przyrody w Wlkp. Parku Narodowym Jeziory koło Mosiny
Górny Dominik - poeta, muzyk, dziennikarz, Poznań
Górny Marian - prezydent Gniezna w latach 1983 – 1990, Gniezno
Górska Halina - nauczycielka, Szczecin
Górski Władysław – prof., ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Grabkowski Jan - starosta poznański
Grabus Jerzy Marian - prezes ZO Wielkopolskiego Stowarzyszenia PF Kombatantów Alianckich Europy
Grobelny Ryszard – prezydent Miasta Poznania 1998-2014
Grocholewski Zenon - ks. kardynał, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, Watykan-Rzym
Gromadowska Emilia – prezes Zarządu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, Płock
Grudziak Tomasz – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Poznań
Grupiński Rafał - poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
Gruszecka Wanda – przedsiębiorca, Poznań
Gruszecki Edward – przedsiębiorca, Poznań
Gruszka Bartłomiej - dr med. dyr. szpitala im. Strusia w Poznaniu
Gruszka Krystyna – farmaceutka,  Poznań
Gryczko Ryszard – przew. ZG Federacji Kombatantów Alianckich Europy na Polskę, Kołobrzeg
Grys Irena – lekarz, Leszno
Grys Stefan – menadżer, Leszno
Grys Stefan – dr nauk chemicznych, przedsiębiorca, Lider Pracy Organicznej 2002, Leszno
Grzankowska - Pawłowska Eugenia Janina – dr. nauk medycznych, Poznań
Grząbka Paweł - prezes zarządy CEE Property Group sp. z o.o., Warszawa
Grząślewicz Romuald - prezes zarządu, dyr. Fundacji Scena na PIętrze TESPIS, Poznań
Grzebalska Lucyna – przedsiębiorca, Poznań
Grzebalski Bogdan – przedsiębiorca, Poznań
Grzegorowski Jan – prezes BS w Pobiedziskach
Grzesik Jerzy – pułkownik Wojska Polskiego, Poznań
Grzesiak Marian  – lekarz, Międzychód    
Grzesik Krystyna – lekarz, Poznań
Grześkowiak Wojciech – inż. leśnik, członek Rotary Club Poznań-Puszczykowo
Grzeszczak Eugeniusz - wicemarszałek Sejmu RP, Warszawa
Grzeszkowiak Andrzej – przedsiębiorca, Swarzędz
Grzesiak Kazimierz - prezes zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie
Grześkowiak Karolina - socjolog, Środa Wlkp.
Grzęda Katarzyna – farmaceutka, Kórnik
Grzęda Ryszard - inż.  ARCHEDIEM Biuro Projektowe Grzęda, Wydorski sp. z  o.o., Poznań
Grzędowski Mirosław - pracownik bankowy, Poznań
Grzybowska Izabela – dyrektor Szpitala Kardiologiczno-Rechabilitacyjnego w Kowanówku
Grzybowska Barbara – Dama Orderu Św. Stanisława BM, Częstochowa
Grzybowski Lech - Kawaler Orderu Św. Stanisława BM, Częstochowa
Grzymisławska Teresa - filolog polski, nauczycielka. Poznań
Grzymisławski Marian - prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Gubała Janusz - mgr inż inżynierii środowiska, Gniezno
Guliński Jacek - prof. UAM, Podsekretarz Stanu w MNiSW Warszawa
Guziński Tomasz – operator dźwigu, kierowca, Poznań
Gwardzik Franciszek –redaktor naczelny czasopisma  „Powiaty- Gminy”, Grodzisk Wlkp
Gwoździak Wacław - artysta malarz, rzeźbiarz w miedziorycie, Niemcy
Guss Jan - właściciel Biura Consultingowo-Handlowego "GWARANCJA", Poznań

H.

Habryło Adam - sekretarz Województwa Wielkopolskiego, Poznań
Habryło Paulina – nauczycielka, Poznań
Hamrol Adam – prof., rektor Politechniki Poznańskiej 2005 – 2012, Poznań
Hamrol Maria –
bankowiec, Poznań
Hanke Janusz – ekonomista, Szamotuły
Hayto Barbara
- inż. górnik, Swarzędz
Heller Janusz – animator kultury, Dyrektor Klubu Krąg w Poznaniu
Helwing Elżbieta – nauczyciel, dyr. Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu
Helwing Henryk – burmistrz Nowego Tomyśla
Hełkowski Mariusz - urzędnik, naczelnik Urzędu Skarbowego, Poznań Winogrady
Hołderny Jacek - lek med., Ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Szamotułach
Hołysz Janusz – mechanik-automatyk, b. pracownik STOMIL, Poznań
Hofman Andrzej - przedsiębiorca, Poznań
Hofman Elżbieta – przedsiębiorca, Poznań
Hełminiak Maria - ekonomistka, Stary Borek
Hełminiak Wojciech - przedsiębiorca, Londyn
Horbik Andrzej - kierownik Zespołu „WIWATY”, Pobiedziska
Hermaszewska Emilia – nauczyciel, Warszawa
Hermaszewski Mirosław – gen. bryg., pierwszy polski kosmonauta, Warszawa
Horodeckea Iwona - kierownik działu gromadzenia Biblioteki Raczyńskich, Poznań
Hurysz Mateusz – historyk, miłośnik Miasta Poznania,

I.

Idzikowski Waldemar – kierownik Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL CK Zamek, Poznań
Ignatowicz Hanna
– historyk sztuki, Poznań
Ignaszewski Tadeusz - inż. mechanik, Krzemieniewo
Iwaszkiewicz Michał - prof., rektor Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Iwiański Józef - architekt, Poznań

J.

Jabłońska Gabriela – pracownik Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Poznań
Jacek Eugeniusz Krzysztof - prezes oddziału PTTK Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu
Jackowiak Maciej –  przedsiębiorca, Poznań
Jagielińska Hala – inżynier ogrodnik, Świniokierz Dworski
Jagieliński Roman – wicepremier, minister rolnictwa w l. 1995 -1997, Lider Pracy Organicznej 2003
Jagielska Aleksandra - pracownica dydaktyczna Uniwersytetu Artystycznego
Jagielski Jacek - prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Jakobsze Janusz - starszy specjalista ds inwestycji i remontów w Akadaemii Muzycznej, Poznań
Jakubik Krzysztof – artysta rzeźbiarz i medalier, Poznań
Jakubik Mariola – chemik, Poznań
Jakubowicz Jędrzej
– prawnik, Poznań
Jakubowicz Marian - działacz kombatancki, Poznań
Jakubowicz Stefan – dr, radca prawny, Poznań
Jakubowska Agata – przedsiębiorca, Polanica Zdrój
Jakubowska Janina - wykładowca akademicki, Poznań
Jakubowski Krzysztof – przedsiębiorca, Polanica Zdrój
Jakubowski Mirosław - nauczyciel - geograf, członek THC, Poznań
Janicka Cecylia - nauczycielka, Poznań
Janicki Czesław - (zm. 29.XII.2012 r.) - b.prof.. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, b. wicepremier rządu RP
Jakobsze Janusz - starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w Akademii Muzycznej, Poznań
Jankowiak Roman - wiceprezes zarządu, dyr. Ekonomiczno-Finansowy H.Cegielski - Poznań S.A.
Jankowiak Teresa – towaroznawca, Poznań
Jankowiak Wojciech - wicemarszałek wojewodztwa wielkopolskiego
Jankowska Alina - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Jankowska Anna – mgr położnictwa, Mogilno
Jankowska Helena – tłumacz, przewodnik PTTK, Poznań
Jankowska Katarzyna - dyr. biura marketingu CONCORDIA Ubezpieczenia, Tulce
Jankowski Dariusz– mgr administracji, zastępca Burmistrza Trzemeszna
Jankowski Andrzej – działacz ZHP, Piła
Jankowski Maciej -  urzędnik Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska
Jankowski Teofil - b. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Mykanów
Januszkiewicz Bolesław - członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Poznań

Janukiewicz Elżbieta - chemik, analityk medyczny, Sztokholm, Gniezno
Janukiewicz Tadeusz - stomatolog, Sztokholm, Gniezno

Januszkiewicz Bolesław - członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Poznań
Jańczyk Kazimierz – Kawaler Orderu Św. Stanisława BM, regionalista, Stalowa Wola
Jarmołowicz Wacław – profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Jaroszewski Józef – muzyk – kontrabasista, Poznań
Jarysz-Moenke Aldona – śpiewaczka Operetki Poznańskiej, Poznań
Jaruzelski Wojciech – generał, Prezydent RP w latach 1989-1990 (zm.25.05.2014)
Jaśkowiak Jacek – prezydent Miasta Poznania
Jaworski Jan – dr, dziennikarz polonijny, Chicago / USA
Jaworski Marian – ksiądz kardynał, zwierzchnik episkopatu na Ukrainie, Kraków
Jaźwiński Andrzej - prezes Zarządu BIOPOWER SA, Poznań
Jedlińska-Pyssa Maria – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Jerzak Ewa – dr, pracownik naukowy UAM, Poznań
Jerzak Michał - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Jędraszewski Marek - ks. prof. abp Metropolita Łódzki
Jędrzejewska Urszula - przedsiębiorca, Swarzędz
Jędrzejewski Zenon - przedsiębiorca, Swarzędz
Józefowska Joanna Maria – prof., prorektor ds. nauki  Politechniki Poznańskiej,  Poznań
Jurga Michał - burmistrz miasta Kościan
Jujeczka Hanna – nauczyciel, Duszniki
Jujeczka Wojciech - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki  z siedzibą w Szamotułach
Jurczak Zbigniew Marek - artysta malarza, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice

K.

Kaczmarek Andrzej - elektryk, pracownik MTP, Poznań
Kaczmarek Andrzej – prawnik, członek Rotary Poznań,
Kaczmarek Andrzej – dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznani
Kaczmarek Bartosz - student Politechniki Poznańskiej
Kaczmarek Damian - inż. inżynierii środowiska, Śrem
Kaczmarek Danuta – pracownik administracji szkoły, Wojnowice
Kaczmarek Filip – dr, poseł do Parlamentu Europejskiego, Poznań
Kaczmarek Ireneusz - prezes  zarządu PZZ „HERBAPOL” S.A., Poznań
Kaczmarek Jan - wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania
Kaczmarek Magdalena – ekonomistka, Poznań
Kaczmarek Marek – rolnik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodziszewie
Kaczmarek Weronika - uczennica kl. 2A VIII LO w Poznaniu
Kaczmarek Włodzimierz – nauczyciel, Puszczykowo
Kaczmarek Włodzimierz – burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
Kaczmarek Zenon – przedsiębiorca, Swarzędz
Kaczmarek Zdzisław – przedsiębiorca, Zalasewo
Kado Benigna – ekonomistka, Margonin
Kado Jerzy - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Poznań

Kalemba Marek - dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania
Kalemba Maria -  mgr. inż. rolnik, Swarzędz
Kalemba Stanisław – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Kaleta Dariusz - artysta malarz kierownik Galerii  Sztuki  Współczesnej w Kołobrzegu
Kaleta Tytus – student Uniwersytetu Szczecińskiego
Kalina Ewa Katarzyna – wydawca, Stęszew-Trzebaw
Kalina Roman - ekonomista, manager, Stęszew-Trzebaw
Kalisz Ryszard – poseł na Sejm RP, Warszawa
Kalupa Łukasz - członek zarządu dyr.ds ekonomicznych firmy ATREM S.A. w Złotnikach
Kałużyńska Alicja – księgowa, Szamotuły
Kamińska Katarzyna - dyr. Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, Poznań
Kamiński Marek - podróżnik-polarnik, zdobywca dwóch Biegunów Ziemi
Kamiński Ryszard - gen. poż. wiceprezes ZOWZO Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego
Kanas Krzysztof -    zastępca dyrektora ds. Ochrony Przyrody w WPN, Jeziory koło Mosiny
Kaniewska Hanna - Dama Orderu Św. Stanisława BM, Warszawa
Kapała Ewa – lekarz, Z-ca Prezesa PTL Koło w Śremie, Śrem
Kapała Julia – studentka, absolwentka VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Śrem
Kapała Rafał – lekarz, Śrem
Kapczyński Bogusław Antoni – geodeta, Poznań
Karcz Marzena Cecylia – malarka, Prezes Polskiego Związku Artystów Plastyków – Okręg Poznań
Karłowska Ewa – położna, Poznań
Karłowski Jerzy – inż., absolwent Politechniki Poznańskiej, Poznań
Karłowski Mikołaj – prawnik, urzędnik w Komisji Europejskiej, Bruksela
Karoń Krzysztof - rolnik - rybak, Prezes Zarządu Związku Producentów Ryb w Poznaniu
Karoń Róża – zootechnik, Promno
Karwacki Antoni - działacz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Karwacki Marian – poeta, Poznań
Karwowska Barbara – pedagog, Warszawa
Karwowski Wojciech – Kawaler Orderu Św. Stanisława BM, Warszawa
Kasprowicz Jan - ks. kanonik, proboszcz parafii Archikatedralnej w Gnieźnie
Kasprowicz Krystyna – handlowiec,. Puszczykowo
Kasprowicz Stanisław – prezydent Rotary Poznań-Puszczykowo w latach 2004-2005
Kasprzak Elżbieta -  prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kasprzak Damian - pracownik firmy Kamieniarstwo Wawrzyniak, Murowana Goślina
Kasprzak Krzysztof – prof., dziekan wydziału AWF w Poznaniu
Kasprzak Wojciech – prof., dr nauk medycznych, Poznań,
Kasznia Benedykt - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na pomnik I.J.Paderewskiego, Poznań
Kayser Tomasz – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Kawaler Mariusz – przedsiębiorca, Szamotuły
Kawecki Witold - członek rady nadzorczej PROMAG S.A., Poznań
Kaźmierczak Roman – gen. b. komendant  wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Kaźmierczak Teresa – Chicago - USA
Kempa Małgorzata - technik odzieżowy, Leszno
Kempiński Krzysztof – Informatyk, Poznań
Kędziora Mieczysław –  członek założyciel Stowarzyszenia  Poznański Czerwiec 56, Poznań
Kilar Wojciech – prof., wybitny kompozytor, pianista, Laureat Złotego Hipolita, Katowice
Kipta-Foron Barbara - USA
Klarecka Patrycja – dyrektor Departamentu Marketingu Banku Zachodniego WBK S.A.
Klejborowska Hanna -  nauczyciel, Gniezno
Klejborowski Roman -  wiceprezes  Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gniezno
Kleniewski Włodzimierz - dyr. departamentu marketingu PGNiG S.A. w Warszawie
Klepas Walerian - z-ca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
Klepka Paweł Leszek - prezydent Stowarzyszenia Unia Wielkopolan, Poznań
Klimczak Eleuteriusz Stanisław - OFM, Ojciec Franciszkanin, misjonarz w Kongo
Kluczykowski Marcin - student UAM, aktor Stowarzyszenia Teatralnego „U Przyjaciół”, Poznań
Kluza Anna - artystka-rzeźbiarka, uczestniczka konkursu na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Kłos Czesława - radczyni prawna, Poznań
Kłos Wojciech - dr nauk prawnych, Poznań
Kłosowicz Krzysztof – przedsiębiorca, Poznań
Knioła Wiesław – inż. mechanik, Sekretarz Rotary Club Poznań-Puszczykowo
Kochanowska Wiesława - biolog, Poznań
Kochanowski Adam – dziennikarz TVP, publicysta, Laureat Złotego Hipolita 2007, Poznań
Kociński Kazimierz - ks.kanonik, Wikariusz Prymasowski, Gniezno
Kociołek Zdzisław – fotoreporter, Poznań
Kocoń Maria Jolanta – przewodnicząca Rady Miasta Gniezna
Kocoń Marian – sekretarz Miasta Gniezno
Koczorowska Ewa – prawnik, Poznań
Koczorowski Piotr – członek Zarządu ENEA S.A., członek Zarządu THC
Koczorowski Mieczysław - prof., Akademii Muzycznej w Poznaniu, b. Rektor
Koczwara Stanisław - ks. prof. Kawaler Orderu św. Stanisława BM, Stalowa Wola - Wilno
Kolanowski Andrzej – technolog przemysłowy, Poznań
Komarnicki Mieczysław – prof., Kier. Katedry i Kliniki Hematologii UM w Poznaniu
Komisarek Bernard – drukarz, Mosina
Komorowski Bronisław – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Komos Krystyna – emerytowany pracownik Stoczni Szczecińskiej, Szczecin
Konopiński Lech – dr nauk ekonomicznych, poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci i młodzieży
Kontek Renata - pośredniczka ubezpieczeniowa, Legnica
Konwicki Tadeusz - pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, Warszawa
Konwisarz Tadeusz - przedsiębiorca, Swarzędz
Kończal Antoni - filolog, Poznań
Kończal-Gnap Lucyna - dyr. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Nowym Tomyślu
Kopacz Ewa - marszałek Sejmu RP, Warszawa

Korbik Mariusz - inż. elektryk, Poznań
Korbik Zenon - działacz ludowy, Poznań
Korczyk Alfred - dyrektor marketingu Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej  "JANA", Środa Wlkp
Koronowski Wiesław - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Korytowska Anna - projektantka mody, właścicielka Galerii Ubioru – ANNA, Suchy Las
Korytowski Marek – wiceprezes Zarządu ATREM S.A. w Złotnikach
Korzeniowska Grażyna – lekarz, Poznań
Korzeniowski Andrzej –  rektor Wyższej Szkoły Logistyki, Lider Pracy Organicznej 2005, Poznań
Kosiorek Mirosław - ekonomista, Poznań
Kosman Marceli – prof., historyk, pracownik naukowy UAM, Poznań
Kosmanowa Bogumiła – prof. nauk humanistycznych, pracownik naukowy UAM, Poznań
Kosmowska Irena – dyrektor szkoły w Pobiedziskach
Kossak-Nowocień Hanna - redaktorka, tłumaczka, Poznań
Kostera Ewa – architektka, właścicielka firmy „Ewa Dekor Studio Dekoracji”, Poznań
Kostera Leonard – inżynier budownictwa, Poznań
Kostrzewski Franciszek Ksawery – inż. rolnik, Poznań
Koszewska Krystyna
– muzyk, Poznań
Koszewski Andrzej – muzykolog,  prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu, Laureat Złotego Hipolita 2008
Kościański Zdzisław - członek ZG TP Powstania Wielkopolskiego,  Nowy Tomyśl
Kościelny Kazimierz -  wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego, Kalisz
Kowal Ewa – specjalista ds. turystyki, Poznań
Kowal Zbigniew - fotografik, Poznań
Kowalczyk Józef - ks. abp. Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
Kowalczyk Sebastian - mgr politologii, Gniezno
Kowalska Karolina – inżynier budownictwa, Poznań
Kowalska Katarzyna – matematyk, Poznań
Kowalski Marek - gen., zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa
Kowalski Zdzisław - prezes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa , Wiceprezydent THC
Kowańska Barbara – doradca ds. rolnych, Poznań
Kowańska Joanna – mgr chemii, Sanepid Poznań
Kowańska Karolina – technolog żywności, Mosina
Kowańska Roma – studentka kosmetologii, Poznań
Kowańska Sonia – uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie
Kowańska Wiesława – pielęgniarka, Mosina
Kowański Marian – dr, lekarz szpitala w Puszczykowie
Kowański Konrad - pracownik Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu
Kowański Krzysztof – menadżer, Poznań
Kowański Piotr Dominik - socjolog, Poznań
Kozak-Cieszkiewicz  Beata- pracownik umysłowy PCK, Poznań
Kozecki Ireneusz – Starosta Nowotomyski, Nowy Tomyśl
Koziołek Maria - subagent  - właścicielka Salonu Orange, Wolsztyn
Kozłowska Monika – prof. prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kozłowska Jadwiga - dr mikrobiologii, prezes RK SCIENCE, Poznań
Kozłowski Ryszard – prof., b.  dyr. Instytutu Włókien Naturalnych, Lider Pracy Organicznej 2005, Poznań
Kozłowski Janusz – dr, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kozubska Aleksandra
– specjalista Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, Warszawa
Kóčka-Krenz Hanna Maria - prof. UAM w Poznaniu, Dziekan Wydziału Historycznego
Krajewski Stefan – menedżer, Opalenica
Krajkowska Barbara – nauczycielka, Poznań
Krajkowski Leszek - współzałożyciel i prezes zarządu Towarzystwa Genealogiczno Heraldycznego w Poznaniu
Krasowska Barbara – dziennikarka, Poznań
Krasowski Krzysztof – prof., prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kraszkiewicz Maciej - pracownik Firmy Transmeble International Sp. z o.o., Poznań
Kraśnicki Andrzej – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa
Kroczek Paweł - student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Król Danuta - artysta  malarz, Puszczykowo
Król Ireneusz - dr, nauczyciel akademicki, Poznań
Król Kazimiera – dr, nauczyciel akademicki, Poznań
Król Łucja – bibliotekarz, Gorzów Wlkp..
Król Marian – dr, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Król Tadeusz – inż. leśnik, przedsiębiorca, Gorzów Wlkp.
Królczyk Krzysztof – dr Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk
Kruczek Czesław - zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Kruszyńska Jolanta – chemik, Poznań
Kruszyński Mirosław - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Poznań

Krygier Krzysztof - radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Kryske Andrzej – projektant, architekt, Poznań
Kryske Jacek –
projektant, konstruktor budowlany, Poznań
Krzakiewicz Kazimierz
- prof., dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Krzystanek Janina - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie
Krzyśko Krystyna - mgr inż. chemik, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań
Krzyśko Mirosław Kazimierz – prof., wydziału matematyki i informatyki UAM w  Poznaniu
Kubacka Wiesława - pracownik słuzbyu zdrowia, Piła
Kubacki Bartosz – finansista, Poznań
Kubacki Jan Michał - przedsiębiorca, Piła
Kubiak Jacek - dziennikarz, producent filmowy, Poznań
Kubicki Andrzej – przedsiębiorca, Poznań
Kubiczek-Słomińska Renata – architekt, Poznań
Kucemba Marek - przedsiębiorca, Lusowo
Kuczma-Napierała Jadwiga - zastępca wielkopolskiego wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

Kudrewicz Jerzy – technik, przewodnik PTTK, Poznań
Kujaczyńska Krystyna - technik odzieżowy, Poznań
Kujawa Alina - ekonomistka, Gniezno
Kujawa Zdzisław - prezes zarządu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kujawa Sebastian - ks. dr, Sekretarz Ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Kujawski Krzysztof - technik, mechanik budowy maszyn, Rydzyna
Kujawski Wojciech – prof., artysta-rzeźbiarz, Lider Pracy Organicznej 2008, Poznań
Kulczyk Henryk - kupiec, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Berlin
Kulczyk Jan - dr, przedsiębiorca, Lider Pracy Organicznej 2002
Kułacz Krzysztof – sekretarz Fundacji Polska Miedź, Lubin
Kurant Andrzej - właściciel Firmy EURO PRALNIE, Poznań
Kuraszkiewicz Andrzej -  Gołańcz
Kuraś Elżbieta -  menadżer,  Poznań
Kuraś Tadeusz - dyr. członek THC Poznań
Kurek Damian - student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Kuszczyński Paweł - poeta, Prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
Kuś Honorata – bankowiec, Poznań
Kuśnierz Sławomir - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Kuźnicka- Tylenda Lucjana – prezes Zarządu TFP Spółka z o.o., Dziećmierowo k/Kórnika
Kwaśniewicz Danuta - nauczycielka, Szamotuły
Kwaśniewicz Józef - wicestarosta szamotulski

Kwaśniewska Jolanta - Prezes Fundacji POROZUMIENIE BEZ BARIER, Warszawa
Kwaśniewski Aleksander - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, Warszawa
Kwaśny Piotr – fizjoterapeuta, Ostroróg
Kwias Bogumiła – prawnik, Poznań
Kwias Zbigniew – profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kwiatkowska Hanna - ekonomistka, Poznań
Kwiatkowski Kazimierz – inżynier budownictwa, przewodnik PTTK, Poznań
Kwiatkowski Krzysztof - prezes zarządu ETSL "ENERGO-UTECH S.A.", Poznań

Kwiecińska Barbara - przedsiębiorca, współwłaściciel firmy BRĄZART, Pleszew
Kwieciński Juliusz - przedsiębiorca, współwłaściciel firmy BRĄZART, Pleszew
Kwilecki Andrzej - socjolog, członek honorowy THC, Laureat Złotego Hipolita 2003
Kwilecka Irena - prof. Polskiej Akademii Nauk

L.

Ladrowski Jacek - inżynier budownictwa, Poznań
Ladrowski Józef - por. dr w-prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Laskowski Jan - działacz społeczny, członek THC w Poznaniu
Lazurko Jarosław - prezes zarządu, dyr. generalny H. Cegielski - Poznań S.A.
Lebioda Andrzej - dr med. onkolog-radioterapeuta, internista, Bydgoszcz
Lechowska -Samsonowicz Agnieszka - historyk, Warszawa
Lechna Sławomir – dziennikarz, redaktor naczelny dwutygodnika Nasz Głos Poznański
Lechnerowska Anna – właścicielka kawiarni, Kórnik
Lechnerowski Jerzy – Burmistrz Gminy Kórnik
Ledziński Alfred – prezes Gminnej Spółdzielni w Pobiedziskach
Legocka Jolanta - prof. biolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Legocki Andrzej - prof. bilog, Polska Akademia Nauk, Poznan
Lenartowicz Lesław - lek. med., Prezes Zarządu Centrum Medyczne HCP w Poznaniu
Lesicki Andrzej - prof.dr hab. prorektor Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Leliwa - Pruski Wiesław - fotoreporter Wielkopolskiej Organizacji LOK, Poznań
Leska Danuta – mgr inż. rolnictwa, Pętkowo
Leski Michał – dyrektor Zakładu Doświadczalnego Pętkowo
Leśniakiewicz Wiesław - gen. bryg., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa
Leśny Janusz - b.pracownik firmy BREVITER, Czerwonak
Leśny Maciej - bankowiec, Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Bank SA, Warszawa
Lewandowski Adam - burmistrz Śremu
Lewandowski Marian - ks. prałat, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Lewińska Anna – prawnik, Warszawa
Lewińska Ewa – pracownik administracji rządowej w Warszawie
Lewiński Józef – przedsiębiorca, Warszawa
Libicki Marcin -   historyk sztuki, publicysta, Lider Pracy Organicznej 2006, Poznań
Lipińska Magdalena – przewodnik PTTK, Poznań
Lipińska Magdalena – filolog, przewodnik PTTK, Poznań
Lisiak Henryk – inż., działacz społeczny, Poznań
Lisiecka Hanna - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Lisiecki Bartosz - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Lisiecki Krzysztof - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Lisiewicz Paweł -  dyrektor Gabinetu Prezydenta RP, Warszawa
Litka Henryk – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
Litwińska Irena -  animator kultury, działaczka społeczna, Poznań.
Lorek Beata – ekonomistka, Poznań
Lorek Ryszard - wiceprezes zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej, Poznań
Lorkowska Halina - prorektor ds, artystycznych AM im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu

Ł.

Łach Emilia - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Łapa Andrzej - prorektor ds studenckich AM im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
Łapińska Leokadia – nauczyciel, przewodnik PTTK, Poznań
Łasak Marta – dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda, Piła
Łech Karol – rolnik, Żukowo gm. Oborniki
Łech Maria – rolniczka, Żukowo gm. Oborniki
Łęcka Jadwiga -  lekarz -  neurolog,  Poznań
Łęcki Włodzimierz – dr,  wojewoda poznański  (1990-1997 ), Senator RP V kadencji, Poznań
Łęcki Paweł - firma GT PROJEKT, Poznań
Łodygowska Anna – muzyk, Poznań
Łodygowski Tomasz – prof., rektor Politechniki Poznańskiej, Poznań
Łubiński Tomasz - wicestarosta Poznański, Poznań
Łuczak Irena – pracownik socjalny, Środa Wlkp.
Łuczak Leszek – artysta, animator kultury, Poznań
Łuczak Mirosława – animator kultury, Poznań
Łuczak Monika – przedsiębiorca, Środa Wlkp
Łuczak Tadeusz – prezes Zarządu Firmy A-LIMA-BIS Sp. z o.o., Środa Wlkp.
Łuczak Tomasz Tadeusz – przedsiębiorca, Środa Wlkp.
Łuczak-Trzeciak Karolina – ekonomistka, Środa Wlkp.
Łykowska Danuta - nauczycielka w VI LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Łuczak Danuta – rolnik, Jacewo, gm. Inowrocław
Łuczak Danuta - nauczycieka, Poznań
Łuczak Ewa - rolnik, Jacewo, gm. Inowrocław
Łuczak Jan - rolnik, Jacewo, gm. Inowrocław
Łuczak Karol – ekonomista, rolnik, absolwent UE w Poznaniu, Jacewo, gm. Inowrocław
Łuczak Leszek - dr, ekonmoista, dziennikarz, Poznań
Łuczak Lesław - prezes zarządu, dyr. nacz. PROMAG S.A., Poznań

Łuczak Maria - biolog, Poznań
Łuczak Szymon - rolnik, Jacewo, gm. Inowrocław
Łukaszewski Paweł – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Łukomski Jacek – dr med., dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

M.


Macharski Franciszek - kardynał, Metropolita Krakowski - senior, Laureat Złotego Hipolita, Kraków
Machura Elżbieta – ekonomistka, Poznań
Machura Jerzy – przedsiębiorca, Poznań
Machura Robert – przedsiębiorca, Poznań
Maciejewska Aleksandra – właściciel Hotelu Restauracji „ALEXANDRA” w Pobiedziskach
Maciejewski Jacek – właściciel Hotelu Restauracji „ALEXANDRA” w Pobiedziskach
Maciejewski Zenon - prezes Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk, Pobiedziska
Maciuszczak-Kotlarek Hanka -
dr farmacji, prezes zarządu PZZ "Herbapol" S.A. w Poznaniu
Mackiewicz Stefan – lekarz reumatolog, Profesor Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu
Mackiewicz Urszula - profesor Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu
Maćkowiak Bolesław – inż. rolnictwa, Przeźmierowo
Maćkowiak Danuta – inż. rolnictwa, Przeźmierowo
Maćkowiak Halina – nauczycielka, Poznań
Maćkowiak Irena – media manager, telewizja WTK, Poznań
Maćkowiak Jan – dyr. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Maćkowiak Stefan – sekretarz Miasta i Gminy Szamotuły
Machowska-Kaczmarek Beata – dziennikarka, Poznań
Madaj Stanisław – dr, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w stanie spoczynku, Puszczykowo
Majchrowski Jacek – prof., prezydent Miasta Krakowa, Lider Pracy Organicznej 2011,
Majchrzak Andrzej – prawnik, Luboń
Majchrzak Andrzej – prawnik, Prezydent Rotary Club Poznań-Puszczykowo w latach 2005-2006
Majchrzak Irena - ekonomistka, Psie Pole - Koźmin Wielkopolski
Majchrzak Józef - przedsiębiorca, Kawaler Orderu Św. Stanisława BM, Koźmin Wlkp
Majka Katarzyna – architekt, Urząd Miasta Poznania
Mak Przemysław - mgr inż mechanik,  Gniezno
Makuch Natalia – studentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Makulski Eugeniusz – ks. kustosz senior Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, Laureat Złotego Hipolita 2010
Malinowska-Grupińska Ewa -  przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Malinowska Elżbieta – ekonomistka, Warszawa
Malinowska Mirona – lekarz stomatolog, Warszawa
Malinowski Andrzej – dr, Prezydent Pracodawców  Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Malinowski Bernard Edward – działacz turystyczny PTTK, Warszawa
Malinowski Roman – dr, polityk, Marszałek Sejmu w latach 1985 – 1989, Warszawa
Malinowski Tomasz - prezes zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Poznaniu
Maliński Helen – farmaceutka, Ohio, USA
Maliński Iwan - artysta-malarz, Ukraina 
Maliński Tadeusz – profesor Uniwersytetu Houston i Uniwersytetu Ohio, USA – Polska
Mandryga Bartłomiej – bankowiec, Opole
Mandryga Mariola – nauczyciel, pedagog, Opole
Mandryga Mirosław – Wielki Kanclerz Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, Opole
Marciniak Bronisław - prof dr hab., rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Marciniec Barbara – prof., Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmacji, Poznań
Marciniec Bogdan – prof., chemik, Członek PAN, Rektor UAM w latach 1988-1990, Poznań
Mann Andrzej - farmaceuta, Poznan
Marcinkowska Urszula - ekonomistka, Poznań
Marcinkowska Agnieszka – lekarz – stomatolog, Poznań
Marcinkowski Michał – dr, lekarz – chirurg szczękowy, Uniwersytet Medyczny, Poznań
Marcinkowski Marian - prawnik, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego MAR-DOM, Poznań
Marchacz Jan – rolnik, przewodnik PTTK, Poznań, Lubiatów
Marynowska Magdalena -  Poznań
Mataczyńska Iwona – rolnik, fotografik, Gołąbki k/Trzemeszna
Mataczyński Marcin – żołnierz zawodowy, Gołąbki k/Trzemeszna
Matyja Mirosław - dr politolog, historyk, pracownik naukowy, Szwajcaria
May Jacek - mgr inż. architekt, Poznań
Mazowiecki Tadeusz - pierwszy premier III RP, Laureat Złotego Hipolita 2001, Warszawa
Mazur Jacek - ekonomista, Dyrektor Finansowy A 2 Strada Sp. z o. o., Poznań
Mazurek Piotr -  prezes zarządu CONSTANS GRUPA Sp. z o. o ., Poznań
Meissner Katarzyna – Bank Zachodni WBK, Warszawa
Melerowicz Arleta – rolnik, Opalenica
Melerowicz Michał  – student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Melerowicz Zbigniew – rolnik, Opalenica
Mensweld Marek – zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
Mendelak Wojciech – nadbryg., Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu
Merdasińska-Zalewska Elżbieta – pracownik naukowy Akademii  Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Miałkas Jerzy – przedsiębiorca, członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Miastkowski Bartosz- prezez zarządu BCO Partners sp. o.o., Warszawa

Mercik-May Małgorzata – mgr inż. architekt, Poznań
Michalak Kazimierz – leśnik, Pobiedziska
Michalak Wiesław – kupiec, Poznań
Michalska Marzena – nauczycielka, Opalenica
Michalski Marek – przedsiębiorca, Opalenica
Mielcarek Jarosław - ekonomista, prof. Wyższej Szkoły Bankowej
Mielcarek Magdalena - studentka, Skórzewo
Mielcarek Maria - mgr inż. rolnictwa, Poznań

Mielcarek Waldemar - informatyk UAM, przedsiębiorca, Skórzewo
Mielczarek Izabela - przedsiębiorca
Mielczarek Karolina – absolwentka VI LO im. I. J .Paderewskiego w Poznaniu
Mielczarek Krzysztof – współwłaściciel Zakładów Mięsnych Mielczarek Sp. z o.o. sp. k. Komorniki
Miler Kazimierz - artysta muzyk, prezes Okręgowej Rady Zespołów  Folklorystycznych
Mann Andrzej – farmaceuta, Poznań
Mielcarz Jerzy – przedsiębiorca, współwłaściciel Gospodarstwa Zielarskiego J. Mielcarz, Dobrzyca
Mielcarz Jolanta –przedsiębiorca, współwłaściciel Gospodarstwa Zielarskiego J. Mielcarz, Dobrzyca
Miętki Zygmunt - bankowiec, Wiceprezes Zarządu SGB - Bank S.A.,  Poznań
Mikołajczak Andrzej - dyr. WZG Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Mikołajczak Jolanta -nauczycielka, Jerzykowo
Mikołajczak Grażyna - ekonomistka, Poznań
Mikołajczak Maria - inżynier-rolnik, Skoki
Mikołajczak Stefan - prezes oddziału WZO Straży Pożarnych RP w Poznaniu

Mikołajczak Mariusz - prezes zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Mikołajczyk Stanisław - prezes Zarządu Chóru Męskiego "ARION" w Poznaniu

Mikołajczak Tadeusz - prezes zarządu fundacji "Samotna Mama", Włocławek
Mitkowski Aleksander – rolnik, Sędziwojewo  gm. Września
Mizerka Jacek -  prof.,  prorektor ds. edukacji i studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Mizgajska Hanna – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Mizgajski Andrzej – prof., UAM, wiceminister środowiska w l. 2004-2006, LPO 2011, Poznań
Młodzikowska Bogusława - wiceprzewodnicząca Rady  Miasta Gniezna
Młynarczyk Liliana - lekarz stomatolog. Poznań
Młynarczyk Witold - prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pulmonolog 
Młynarek Wanda - magister ekonomii, Poznań
Młynarek Zbigniew - prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Młyńczak Tadeusz – inż. mechanik, Warszawa
Młyńczak Urszula – ekonomista, Warszawa
Mnichowska Maria – nauczyciel, Poznań
Moczyńska-Nowak Jolanta – architekt, Poznań
Moenke Bogumił – lekarz, prezes Wlkp. Związku Solidarności Polskich Kombatantów, Poznań
Moldenhawer Kazimierz - dr nauk technicznych, wykładowca akademicki, Poznań
Morawiecki Mateusz - prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Moritz Elżbieta – ekonomistka, Puszczykowo
Moritz Lesław – przedsiębiorca, Puszczykowo

Moryksiewicz Sebastian - członek zarządu, dyrektor ds. produkcji firmy AFT, Poznań
Mozio Anna – starszy inspektor ekonomiczny PZU Życie, Poznań
Mozio Józef –
dziennikarz, Lider Pracy Organicznej 2009, Poznań
Mrozek Stanisław
- technik, elektronik, Poznan

Mruk Grażyna - absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej
Mruk Henryk –  ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Murawska Irena – naczelnik Urzędu Pocztowego w Śremie
Musiał Tadeusz - wiceprezes Z. G. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Musielak Maria – dr Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk
Musielak Iwona - ekonomistka, Skrzynki
Muszyński Henryk - ks. Prymas Polski-senior, Laureat Złotego Hipolita 2004, Gniezno
Myssak Piotr - inż. elektryk, Luboń

N.

Nadolny Karol - prof.dr hab. prorektor Politechniki Poznańskiej
Nadwórna Krystyna – ekonomistka, Szwajcaria
Nadwórny Jerzy  - przedsiębiorca, Szwajcaria
Naskręt Jerzy -  przedsiębiorca, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Śremskiej, Śrem
Nehrebecka-Byczewska Anna – aktorka teatralna i filmowa, Warszawa
Neurathner Walter - inż. budownictwa, Dyr. Techniczny A 2 Strada Sp. z o. o., Poznań
Nickel Elżbieta – mgr rehabilitacji, Poznań
Nickel Marian – dr inż., Prezes Zarządu PTB Nickel Sp. z o. o., Poznań

Niedźwiedź Regina – przedsiębiorca, Puszczykowo
Niedźwiedź Zygmunt – przedsiębiorca, Puszczykowo
Nojmański Marek -  przedsiębiorca, Biskupice
Norbert Jacek – informatyk, Poznań 
Nowaczyk Agnieszka – dyrektor sprzedaży i marketingu Drukarni „NATALII” Sp. z o.o. w Rokietnicy
Nowaczyk Aleksy – uczeń klasy V Szkoły Podstawowej „Olimpijczyk” w Poznaniu
Nowaczyk Artur – wiceprezes zarządu Drukarni „NATALII” Sp. z o.o. w Rokietnicy
Nowaczyk Marta  – przedsiębiorca – Rokietnica
Nowaczyk Tomasz  - prezes zarządu Drukarni „NATALII” Sp. z o.o. w Rokietnicy
Nowaczyński Dariusz - cukiernik, właściciel cukierni, Szamotuły

Nowak Andrzej
– dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
Nowak Helena - pracownica oświatowa , Śrem
Nowak Henryk – ks. kanonik, ekonom archidiecezjalny Archidiecezji  Poznańskiej
Nowak Marcin - student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Nowak Marek –  nauczyciel, pedagog, opiekun Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Poznań
Nowak Rafał - artysta-rzeźbiarz, laureat konkursu na projekt pomnika I. Paderewskiego w Poznaniu
Nowak Ryszard - inż. urządzeń sanitarnych, Chodzież
Nowak Sylwester - prawnik, Śrem
Nowak Zdzisław - prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu, muzykolog
Nowakowska Henryka - Biegły Sądowy, Poznań
Nowakowska Krystyna – historyk sztuki, Poznań
Nowakowska Monika – ekonomistka, Poznań
Nowakowska Tamara – towaroznawca, Poznań
Nowakowski Filip - dyrektor ds. marketingu i PR „Novol”, Komorniki
Nowakowski Henryk – konserwator zabytków, Poznań
Nowakowski Piotr - prezes zarządu „Novol”, Komorniki
Nowakowski Andrzej - Wojewoda Wielkopolski w latach 2001- 2005, Poznań
Nowicki Bogumił - rektor AM im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
Nowocień Nina - uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1
Nyćkowiak Zuzanna – firma GT PROJEKT, Poznań
Nycz Kazimierz - ks. dr Kardynał, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Warszawa

O.

Oboda Paweł - dyrektor ds. promocji ENEA S.A., Poznań
Obrębowska Wiesława – prawnik, Poznań
Obrębowski Andrzej – lekarz, prof. Uniwersytetu Medycznego, Lider Pracy Organicznej 2007
Ogrodowska Oleńka – ekonomistka, przewodnik PTTK, Poznań
O. Rakoczy Eustachy  – dr hab., Paulin Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
O. Krzysztof - klasztor O.O. Paulinów Na Skałce, Kraków
O. Góra Jan – dr, Zakon Dominikanów w Poznaniu, Twórca Ruchu Lednickiego
Oksza-Płaczkowski Jędrzej
–  wiceprzew. Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
Oleksy Józef – dr, Prezes Rady Ministrów RP w latach 1995-1996, Warszawa
Oleksy Maria – politolog, Warszawa
Olkusik Wojciech – fotograf Prezydenta RP, Warszawa
Olejniczak Małgorzata – położna, Konin
Olejniczak Paweł – przedsiębiorca, Poznań
Olejniczak Tomasz – nauczyciel, Konin
Olejniczak Wiesława – pedagog, Poznań
Olejnik Karol - prof. rektor WSNHiD w Poznaniu
Olejnik Przemysław – Honorowy Prezes Automobilklub Wielkopolski, Poznań
Olesiak Kazimierz – prof., działacz ruchu ludowego, Lider Pracy Organicznej 2011, Warszawa
Olewińska Małgorzata – technik medyczny - Poznań
Olewiński Piotr - wiceprezes zarządu „Novol”, Komorniki
O .Lukoszek Michał - dr, przeor klasztoru Paulinów Na Skałce, rektor WSD ZP, Kraków
O. Napiórkowski Andrzej - prof. dr hab., b.przeor klasztoru Paulinów Na Skałce, Kraków
Orzełek Łukasz - inż. elektrotechniki,  Leszno
Olszewski Mieczysław - pracownik firmy Kamieniarstwo Wawrzyniak, Murowana Goślina
Olszewski Ryszard - prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania
Orczyk Józef - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Organik Henryk – prezes Zarządu Gospodarstwa Rolnego Karolew
Organista Krystyna - przedsiębiorca, Poznań
Organista Waldemar - przew. zarządu PU UTECH sp. z o.o., Poznań
Osada Marian, - kpt. sekretarz Związku Oficerów Rezerwy RP im, Marszałka Piłsudzkiego
Ossowski Krzysztof – kierowca, Kaźmierz,
Ostrowski Maciej – prezes Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Poznań
Ostrowski Zbigniew - dziennikarz, red. nacz. czasopisma Aspekty Kulturalne, Poznań
Owczarek Maciej - prezes zarządu ENEA S.A., Poznań
Owczarski Bogdan - artysta rzeźbiarz, Goleniów
Owsianowska Róża – przewodnik PTTK, Poznań
Owsianowski Wojciech – przewodnik PTTK, Poznań
Ozimek Antoni - wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

P.

Pacia Eugeniusz - wiceprezes ZO Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Poznaniu
Pacia Przemysław - wicewojewoda Wielkopolski
Paczka Robert - mechanik naprawy i eksploatacji urządzeń, Wrocław
Pacholska Hanna – ekonomista, Poznań
Pacholski Leszek – prof., dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Pakuła Joanna - kierownik Studia Graficznego Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Pakuła Joanna – kierownik Studia Graficznego Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu
Pałasz Halina – księgowa, Konin
Pałasz Kazimierz - wiceprzewodniczący Samorządu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Panek Emil – prof., rektor Akademii Ekonomicznej w l. 1996 – 2002, Poznań
Panowicz Jerzy - ślusarz maszynowy, instalator co, Poznań
Panowicz Tadeusz – regionalista, Imielenko
Pańkowski Lucjan - ks. kpt.,  kapelan Rodziny Katyńskiej w Poznaniu
Paplaczyk Magdalena - administratywista, Poznań
Paplaczyk Mariusz - adwokat, prezes zarządu głównego Zrzeszenia Prawników Polskich, Poznań
Paszko Łukasz – przedsiębiorca, Trzcianka
Paszko Zbigniew – przedsiębiorca, Trzcianka
Patalas Andrzej - prezes zarządu Autostrada Wielkopolska SA, w Poznaniu
Paul Agata -  lekarz- stomatolog, Jarosławiec
Paul Janusz – dr, przedsiębiorca rolny, Jarosławiec
Paulik Jacek – mgr AWF, Poznań
Pawłowska-Mendus Elżbieta - pracownik biurowy, Leszno
Pawłowska Dorota – nauczycielka, Prezes Stowarzyszenia ArtVivat, Poznań
Pawłowski Paweł - bankowiec, Prezes Zarządu SGB - Bank S.A., Poznań
Pawłowski Wojciech – ekonomista, przedsiębiorca, Lider Pracy Organicznej 2008, Poznań
Pawłowski Zbigniew – prof., Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Laureat Złotego Hipolita 2010
Pelec Anna - specjalistka zarządzania administracją, Leszno
Pempera Magdalena – uczennica gimnazjum w Otorowie gm. Szamotuły
Pempera Renata – rolnik, Brodziszewo,
Pempera Roman – rolnik, Brodziszewo
Pempera Tomasz - uczeń liceum ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Szamotułach
Pempera-Kaczmarek Bogumiła - pracownik THC, Poznań

Perkowska-Waszak Małgorzata - autorka książki o I.J. Paderewskim, Kraków
Perkowska Wiesława – lekarz medycyny sportowej, Poznań
Perkowski Witold – lekarz ortopeda, Poznań
Pers Piotr – phm., Komendant Ośrodka ZHP Poznań Nowe Miasto
Piątek Robert -   radny Rady Miasta Śrem, Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
Piątkowski Alojzy -  artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J.Paderewskiego w Poznaniu
Piechocka Małgorzata – nauczycielka, Wągrowiec
Piechocki Michał - starosta wągrowiecki, Wągrowiec
Piechowiak Aleksandra – dr fizykoterapii, Środa Wlkp.
Piekarski Bartosz – przedsiębiorca, Gułtowy gm. Kostrzyn Wlkp.
Pierun Christa – ekonomista, Kolonia - Niemcy
Pierun Janusz -  przedsiębiorca, Poznań
Piętka Zenon - redaktor naczelny czasopisma  "TRZODA CHLEWNA", Poznań
Pich Jarosław - inż. gazownictwa, Poznań
Pieprzyk Ewa – ekonomista, Duszniki
Pieprzyk Jan - sekretarz gminy Duszniki
Pieprzyk Jarosław - technik gazownictwa, Wschowa
Pierańska Jowita – przedsiębiorca, Poznań
Pietrak Elżbieta - przedsiębiorca, współwłaściciel sieci hoteli, Gniezno
Pietrak Jerzy - przedsiębiorca, współwłaściciel sieci hoteli, Gniezno
Pietraszkiewicz Alicja – specjalistka w zakresie bankowości i ubezpieczeń, Warszawa
Pietraszkiewicz Krzysztof – prezes Związku Banków Polskich, Lider Pracy Organicznej 2006, Warszawa
Pietrzak Dorota – administrator rolny, Piotrowo Pierwsze
Pietrzak Maciej – przedsiębiorca rolny, Piotrowo Pierwsze
Pikul Jan – prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Pikul Joanna - pracownik inżynieryjno - techniczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Pikuła Daniel - pracownik Firmy Transmeble International Sp. z o.o., Poznań
Pilak Dariusz - Starosta Gnieźnieński, Gniezno
Pilarczyk Bogna – prof., kier. katedry UE w Poznaniu, Prezes PTE w Poznaniu
Pilarczyk Zbigniew – prof., Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pinczak Dorota – pielęgniarka, Stęszew
Pinczak Elżbieta – przedsiębiorca, Poznań
Pinczak Ireneusz – menadżer,wiceprezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (2002-2009) Poznań
Pinczak Włodzimierz – Burmistrz Gminy Stęszew
Piotrowicz Magdalena -  hotelarz, pedagog, Poznań
Piotrowicz Stanisław - prezydent Miasta Poznania w latach 1981-1982, Poznan
Piotrowska Maria - technolog żywności, nauczycielka, Poznań
Piotrowski Paweł - lekarz stomatolog, prof. UM w Poznaniu
Piotrowski Paweł Jacek przedsiębiorca, Płock
Piotrowski Wacław
– wieloletni Dyrektor H. Cegielski –Poznań S.A., Poznań
Piwowarski Janusz – operator kamery, Poznań
Plesiński Andrzej - dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego
Plewiński Maciej – nauczyciel, Poznań
Podeszwa Zbigniew – ekonomista, przewodnik PTTK, Poznań
Podkański Lesław - działacz gospodarczy, b. minister i senator RP, Warszawa
Podlewska Daniela – mikrobiolog, Poznań
Podlewski Ryszard – dziennikarz, poeta, Poznań
Podsada Danuta -  Agent PZU, Pobiedziska
Podsada Michał – Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Pokorska Aurelia – przedsiębiorca, Gołąbki
Pokorski Stanisław –  rektor Akademii Muzycznej  (1999-2005,), Lider Pracy Organicznej 2005, Poznań
Pokorski Wiesław -  przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie
Pol Hanna – ekonomistka, Warszawa
Pol Marek – przedsiębiorca, polityk, ekonomista, Warszawa
Polak Wojciech – dr, Ks. Arcybiskup, Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
Połącarz Zdzisław - artysta malarz, grafik, rysownik, działacz społeczny, Nowy Tomyśl
Poniedziałek Bogdan - kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poniedziałek Bożena – ekonomistka, Poznań
Posadzy Karolina -  radca prawny, członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie
Potarzycki Tomasz - specjalista ubezpieczeniowy, Syców
Prałat Krzysztof – nauczyciel fizyki, Poznań
Preiss Dariusz – prezes Klubu Seniora Sekcji Piłki Nożnej KS WARTA, Poznań
Prus Grzegorz  - Ojciec dr, Przeor Klasztoru Paulinów na Skałce, Kraków
Pruszyński Stefan – prof., specjalista ochrony roślin, dyrektor IOR w l. 1989-2007, LPO 2011, Poznań
Przedpełska Ewa - inż. mechanik, Poznań
Przybylska Danuta –prawnik, Poznań
Przybylski Henryk - dyrektor Regionu Zachodniego CITI HANDLOWY, członek THC, Poznań
Przybylski Marian Marek – prezes Instytutu Edukacji Europejskiej, Lider Pracy Organicznej 2005,
Przybył Katarzyna - nauczycielka, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
Przybylska Grażyna - Biblioteka Raczyńskich, Poznań
Puk Ewa -  przedsiębiorca, Luboń
Pyssa Ryszard – dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
Pytel Jan Kanty – ks. prof., założyciel i prezes  Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera,
Pytlak Tadeusz - przewodniczący MK NSZZ "Solidarność" H. Cegielski - Poznań S.A.
Puszczewicz Mariusz  J. - prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Puślecki Zdzisław – prof. zw. dr hab. UAM, Poznań

R.

Rabska Teresa – prof., prawnik, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań
Rabski Wojciech –
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
Rachwał Tomasz
– mgr administracji, Dyrektor Przedstawicielstwa UNIQA w Koninie
Radłowski Janusz – prezes Wlkp. ZW  Związku Kombatantów RP i b.więźniów politycznych w Poznaniu
Radwańska Urszula - prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Radwański Zbigniew - ( zm. 20.XII.2012 r. ) b.prof. prawnik, rektor UAM w latach 1982-1984, Poznań 

Rafał Leszek - przedsiębiorca, Warszawa
Rafał Marzena -
przedsiębiorczyni, Warszawa
Rafalik Kazimierz –  artysta rzeźbiarz, fotografik, publicysta, Poznań
Rajkiewicz Antoni
– prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Laureat Złotego Hipolita 2012
Rakowski Radosław – ks., wikariusz  Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu
Raszka Beata - , Poznańprofesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Ratajczak Andrzej – ELEKTRA Sp. z o.o. SK, Poznań
Ratajczak-Gorlas Alicja - kupiec, pedagog, Poznań
Ratajczak Iwona - przedsiębiorca, Puszczykowo
Ratajczak Janusz - przedsiębiorca, Puszczykowo
Ratajczak Krzysztof – ELEKTRA Sp. z o.o. SK, Poznań
Ratajczak Ludwik - prezydent Stowarzyszenia Ruch Regionalny Wielkopolan, Poznań
Ratajczak Tomasz – prezes zarządu Firmy ELEKTRA Sp. z o.o. SK, Poznań
Regulski Jerzy – prof., laureat Złotego Hipolita,  Warszawa
Rejmisz-Twardowska Grażyna – prawnik, Poznań
Relewicz Jacek - adwokat, Poznań
Rezler Marek - historyk, regionalista, Poznań
Rodak Bożena - ekonomistka, Rokietnica
Rodzińska-Iwiańska Anna - artystka, rzeźbiarka, Poznań
Rogal Jerzy – mgr inż. elektryk, Prezes Oddziału Poznańskiego PTTK
Rogal Maria - Poznań
Rogoziński Andrzej - burmistrz Wolsztyna
Romul Janusz - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rotnicka Jadwiga - prof., senator RP, Poznań
Roszkiewicz Andrzej – kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”, Poznań
Rosiak Henryk - właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Pobiedziskach
Rozwalak Janina – handlowiec, Poznań
Rozwalak Zdzisław – przew. Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" w l. 1980-1981
Różańska Monika - mgr filologii, Gniezno
Różycka Żaneta - kierownik referatu ENEA S.A., Poznań
Różycki Artur - prezes zarządu ENEA Operator sp. z o.o, Poznań
Różycki Franciszek - technik, mechanik, Gniezno
Rybarczyk Ryszard – ekonomista, Poznańczyk, Poznań
Rychter Maciej - menadżer, Poznań
Rychter Mirosława - przedsiębiorca, Poznań
Rydalska Ewa - specjalistka ubezpieczeniowa, Wrocław
Rygielski Andrzej - ks. prałat, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu
Ryżek Janina - nauczycielka, Obrzycko
Ryżek Kazimierz - nauczyciel, Obrzycko
Ryżek Magdalena - przedsiębiorca, Obrzycko
Ryżek Wiesław - przedsiębiorca, Obrzycko
Ruta Piotr M. -  starosta Śremski

S.


Sadowska Danuta – lekarz, Warszawa
Sadowski Zdzisław –
prof., ekonomista, wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa
Sakson Andrzej -
socjolog, prof. UAM, Poznań

Sarbak Zenon - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Samsonowicz Henryk –profesor, b. minister edukacji narodowej (1989-1990), Warszawa
Sarmukh Singh - Prezes Zarządu „SING” Sp. z o.o., Poznań
Sarnecki Norbert - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Sawczuk Elżbieta - właścicielka Galerii SD, Warszawa
Sawczuk Igor - przedsiębiorca, Warszawa
Sawczuk Zuzanna - uczennica III klasy gimnazjum szkoły amerykańskiej w Warszawie
Sawicki Marek - poseł na Sejm RP,  Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi w l. 2007 - 2012
Schaeder Christian – dr, prezes Zarządu MAN Accounting Center w Poznaniu
Schneider Hanna - doradca inwestycyjny, Poznań
Schneider Johannes - menadżer projektu WindStrom Polska Energia Innowacyjna sp. z o.o., Niemcy
Schöneich Witold – b. prezes Zarządu H.Cegielski-Poznań, Lider Pracy Organicznej 2008, Poznań
Schroeder Maciej - gen. poż. b. z-ca Komendanta Głównego Panstwowej Straży Pożarnej, Poznań
Schulz Eberhard – profesor Uniwersytetu w Bonn, historyk
Siemieniak Dariusz - ekonomista, przedsiębiorca, Poznań
Siemoniak Tomasz - Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Silski Jacek - prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców, Poznań
Sipińska Ewa – architekt, prof. Politechniki Poznańskiej, Poznań
Sipiński Stanisław – dr hab. Uniwersytetu Artystycznego, architekt, Poznań
Siwińska Barbara - lek. med., Prezes Zarządu Koła PTL, Śrem
Skalec Michał – Janki k. Warszawy
Skorb Barbara – nauczyciel, Poznań
Skorb Sylwester – inż. rolnik, przedsiębiorca, Poznań
Skibicka Barbara – mgr chemik, Poznań
Skibicka Jolanta – mgr rolnictwa, Poznań
Skibicki Bogdan – inż. elektryk, Poznań
Skibicki Jakub - mgr biotechnologii, Poznań
Składzień Sylwia - specjalistkja ubezpieczeniowa, Wrocław
Skoczyński Jakub – współwłaściciel Zakładu Poligraficznego ""DRUKMA", Poznań
Skoczyński Janusz - współwłaściciel Z. P.  "DRUKMA" Sp. J.", Poznań
Skorka Agnieszka - członek zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego INTERFUND Sp. z o. o
Skrzypczak Barbara - pracownik inżynieryjno - techniczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Skrzypczak Grzegorz – prof., rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Skrzypczak Stanisław – synoptyk, Poznań
Skórnicki Gracjan – przewodniczący  Rady  Gminy Duszniki
Skworz Andrzej – dziennikarz, Poznań
Skworz Beata – konserwator sztuki, Poznań
Sławiński Ryszard - dziennikarz, Konin
Słotwińska-Lisiak Karolina – redaktor TVP
Słowińska Teresa – nauczyciel akademicki
Słowiński Roman – prof., automatyki, robotyki i informatyki, Prezes PAN Odział w Poznaniu
Smoczyk Eleonora – geograf, przewodnik PTTK, Poznań
Smoczyńska Katarzyna - mgr., zarządzania i marketingu, Gniezno
Smoliński Jerzy – minister w Kancelarii Prezydenta RP, Warszawa
Smolińska Małgorzata – farmaceutka, Warszawa
Smorawiński Adam – przedsiębiorca, mecenas sztuki łowieckiej, Laureat Złotego Hipolita 2010
Smorawiński Jerzy - prof. rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Smorawińska Teresa - przedsiębiorca, mecenas sztuki łowieckiej, Poznań
Sobański Bartosz – Młody Pozytywista, Poznań
Sobczak Jerzy - pisarz, regionalista, Poznań
Sobczak Paweł -  producent filmowy, Złotniki
Sobieszyńska Kaja - Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
Sobisiak Ewa – nauczycielka, Poznan
Sobisiak Jerzy – inżynier mechanik, Poznań
Sobisiak Piotr – ekspert gemmolog, skarbnik Rotary Club Poznań
Sobociński Robert - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Sokołowski Tomasz - prof., dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM ( 2008-2012),  Poznań
Sołtysiak Małgorzata – fizjoterapeutka, Szamotuły
Sołtysińska Halina – prawnik, Warszawa
Sołtysiński Stanisław – prof. nauk prawnych, Lider Pracy Organicznej 2005, Warszawa
Sowiński Jerzy – prof., przew. Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Spaleniak Alicja  - bibliotekarz, Poznań
Spaleniak Wojciech - dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Spychała Małgorzata – pracownica sekretariatu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
Stachowiak Danuta – nauczyciel, Opalenica
Stachowiak Janusz - przedsiębiorca, Opalenica
Stachowiak Przemysław - elektromechanik, Gniezno
Staniewski Leszek – przedsiębiorca, Garby gm. Swarzędz
Staniewski Piotr – przedsiębiorca, Garby gm. Swarzędz
Stanisławski Jan - dr. ks. prałat, Kapelan Orderu Św. Stanisława, Poznań
Stankiewicz Cecylia Ewa - prezes zarządu Fundacji Polska Miedź, Lubin
Stankiewicz Marek - – operator kamery, montażysta filmowy, Poznań
Stankowski Krzysztof – hm., Komendant Hufca Poznań-Jeżyce
Starożuk Leszek – geodeta, Prezydent Rotary Club Poznań-Puszczykowo w latach 2011-2012
Starzak Henryka – przedsiębiorca, Poznań
Starzak Wiesław -  projektant mebli, Złotniki
Stasińska Katarzyna - rzeźbiarka, Poznań
Stasiński Józef - prof. rzeźbiarz, Laureat Złotego Hipolita 2002, Poznań
Stec  Barbara – księgowa, Poznań
Stec Stanisław – ekonomista, Poseł RP
Steihhoff Janusz – b. wicepremier i minister gospodarki, Lider Pracy Organicznej 2006,
Stepczyński Andrzej – inż., b. wiceprezes HCP S.A., Lider Pracy Organicznej 2009, Poznań
Stępak Jadwiga – polonistka, pedagog, Pobiedziska
Stępień Jerzy - zastępca prezydenta miasta Poznania
Straburzyńska Teresa - socjolog, pedagog, Poznań
Straburzyński Gerard - prof. dr. medycyny, Poznań
Stroińska-Sierant Katarzyna – dr, pianistka, wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu
Struzik Adam
– Marszałek Województwa Mazowieckiego, Warszawa
Strzałko Maria – historyk sztuki, b. Miejski Konserwator Zabytków
Stube Małgorzata - mgr. administracji, Fałkowo
Stuligrosz Stefan - prof. dyrygent,  muzykolog,  Laureat Złotego Hipolita 2002, członek honorowy THC
Srokówna Krystyna – nauczyciel, przewodnik PTTK, Poznań
Sucharska Magdalena – pedagog, Poznań
Sucharski Waldemar -  prezes zarządu STW-FINANSE Sp. z o.o., Poznań
Suchocka Hanna - dr, ambasador RP Przy Stolicy Apostolskiej, Watykan – Rzym
Sulicki Radosław - członek Tow. Miłośników Ziemi Wronieckiej, Wronki
Sulimczyk Maria – spółdzielca, Poznań
Sulimczyk Zbigniew – prezes WS ROLNIK w Poznaniu
Suś Filip - politolog, Poznań
Synoradzki Tadeusz - przewodniczący Rady Powiatu Wągrowiec
Sylwestrzak Jan - dziennikarz,  Kawaler Orderu Św. Stanisława, Szczecin
Sudoł Piotr - dyr.departamentu ekonomicznego PGNiG S.A. w Warszawie
Szafrańska Anna Maria – mgr pielęgniarstwa, Poznań
Szafrańska Danuta - prezes zarządu SPOŁEM PSS w Śremie
Szafrański Czesław – prof., prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Szała Aleksandra – ekonomistka, przewodnik PTTK, Poznań
Szała Wojciech – zastępca prezesa zarządu ATANER Sp. z o.o., Poznań
Szapował Grażyna – przedsiębiorca, Trzemeszno
Szapował Krzysztof – przedsiębiorca, Trzemeszno
Szarata Kazimierz - prezes Zarządu Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, Skwierzyna
Szarata Lucyna – księgowa, Skwierzyna
Szczechowiak Piotr - honorowy prezes OW „MACIERZ” Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Poznaniu
Szczepaniak Andrzej – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie
Szczepkowska Anna – nauczycielka, Mosina
Szczepkowski Wojciech – wice dyr. Muzeum Narodowego Rolnictwa i PR-S w Szreniawie
Szczęsny Marek – przedsiębiorca, Piotrowo
Szczot Zbigniew - inż. mechanik, Poznań
Szczurek Małgorzata - artysta-rzeźbiarz, uczestniczka konkursu na projekt pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Szejnfeld Adam - poseł na Sejm RP, przew. sejmowej Komisji Skarbu Państwa
Szkoda Andrzej - przeor Przeoratu Mazowieckiego Orderu św. Stranisława BM, Warszawa
Szkudlarek Paweł - wiceprezes Zarządu ATANER w Poznaniu
Szłapka Adam – Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
Szołkowska Barbara – prawnik, Poznań
Szołkowski Stanisław - wiceprzewodniczący Rady Doradczo-Konsultacyjnej THC,Poznań
Szorcz Bolesława - księgowa, Poznań
Szorcz Zygmunt - przedsiębiorca, członek THC, Poznań
Szostak Waldemar - dyrektor NBP - Oddział Okręgowy w Poznaniu, Poznań
Szperlińska Wanda – przedsiębiorca, Poznań
Szperliński Romuald – przedsiębiorca, Poznań
Szroniak Marek - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na projekt pomnika I. J.Paderewskiego w Poznaniu
Szydłowski Roman – nauczyciel, przewodniczący Rady Powiatu w Śremie,
Szyfter Barbara -  lekarz neurolog, Poznań
Szyfter Witold – prof., kier. Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu
Szyło Jerzy – przedsiębiorca, działacz społeczny, członek THC, Lider Pracy Organicznej 2004, Poznań
Szymenderski Paweł – dyrektor ds. techn. PWiK w Śremie, Komandor Klubu Żeglarskiego "Odlewnik" w Śremie
Szymaniak Czesław - nadinspektor celny, Poznań
Szymanowska Barbara - współwłaściciel Specjalistycznego Gospodarstwa Ogrodniczego, Gołuski
Szymanowski Michał – współwłaściciel Specjalistycznego Gospodarstwa Ogrodniczego, Gołuski
Szymański Marian - z-ca dyr. Filharmonii Poznańskiej
Szymczak Alina – folklorystka, reżyserka, poetka, prezeska ZLP im. Jana Pawła II w Chicago, USA
Szymyślik Mariusz - prezes zarządu, redaktor naczelny Radio MERKURY S.A. Poznań
Szulc-Szała Ewa – dyrektor Finansowy  ATANER Sp. z o.o., Poznań
Szulc Małgorzata - pracownik służby zdrowia, Berlin
Szulc Ryszard - prezes Zarządu ATANER w Poznaniu, Wiceprezydent THC

Szulc Sylwester - płk. dr Attache Obrony,  przy Ambasadzie RP w Niemczech, Berlin
Szulc Tomasz – Burmistrz Opalenicy
Szumański Borys – student UAM, aktor Stowarzyszenia Teatralnego „U Przyjaciół”, Poznań
Szwarc Andrzej – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Lider Pracy Organicznej 2007
Szwarc Ireneusz - ks kanonik, proboszcz Poznańskiej Katedry

Ś.

Ślęzak Paweł - firma GT PROJEKT, Poznań
Śmiałowicz Jolanta
- lekarz rodzinny przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Śmigielski Józef – nauczyciel, Sieraków
Śniatała Gabriela - lek. med. sekretarz Rady Nadzorczej ATREM S.A.
Śniatała Konrad - prezez zarządu ATREM sp. z o.o., Poznań
Śniedziewski Janusz - wicedyrektor w Zakładzie Gazowniczym W S G w Poznaniu
Śpiączka Andrzej – przedsiębiorca, Nowy Tomyśl
Śpiączka Ludomira - skarbnik Gminy Nowy Tomyśl
Światłowska-Górna Barbara – lekarz, Poznań
Światłowski Wiesław – płk rez. dr, wiceprezes ZG Zw.Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego, Poznań
Świątek Aniela – pedagog  w młodzieżowym  ośrodku wychowawczym w Cerkwicy
Świątkowska Halina - doradca bankowy, Poznań
Świątkowski Bernard - gastronomik, Poznań
Świgoń Jerzy – nauczyciel akademicki, przewodnik PTTK, Poznań
Świtalska Halina – Liderka Pracy Organicznej, Poznań

T.

Tabaczyńska Barbara – przedsiębiorca, Poznań
Taciak Krzysztof – operator TVP
Taica Frias Paulino
- student Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Tamm Stanisław – sekretarz miasta Poznania
Tarchała Hanna - studentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Taterczyńska Elżbieta – farmaceutka, Poznań
Tecław Aleksander - technik żywności, Poznań
Tecław Waldemar – przedsiębiorca, Poznań
Talaga Jan – lek. med., dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Telenga Karol - nauczyciel akademicki, Poznań
Teresiak  Danuta – geograf, Poznań
Teresiak Marek – dr med., ordynator w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Tęcza Barbara – członek Zarządu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, Płock
Thiele Marysia - członkini Zespołu Redakcyjnego Radia Polonia PBA w Adelajdzie, Australia
Tiszer Roman – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Rolnego , Śrem
Tobolska Elżbieta – ekonomista, przewodnik PTTK, Poznań, Poznań
Tokarska Teresa – księgowa, Pobiedziska
Tokarski Aleksander – krawiec, Pobiedziska
Tokarz Karolina - członek zarządu, dyr. ds handlu i marketingu PROMAG S.A., Poznań
Tokarz Stanisław - menadżer ds jakości SKF, Poznań
Tomkowiak Zygmunt - sędzia piłki ręcznej, Swarzędz

Tomaszewska Ewa – bibliotekarz, przewodnik PTTK, Poznań
Tomaszewska Kujawa Iwona – Sekretarz Gminy Pobiedziska
Tomaszewska-Złotkowska Anna - pracownik THC,
Tomaszkiewicz Stanisław - prezes ZG ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu
Tomaszkiewicz Teresa - funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
Tomaszkiewicz Zbigniew – notariusz, Poznań
Tomczyk Wojciech – adwokat, Lider Pracy Organicznej 2005, Warszawa
Trafas Wojciech - uczeń Technikum przy Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu
Trafas Jan – uczeń kl. I Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu
Troć Maciej – dr, firma GT PROJEKT, Poznań
Trojakowska-Trojanek Krystyna - lekarka, Szamotuły
Trojanek - Dróżdż Magdalena - key account manager, Poznań
Trojanek Tadeusz – członek zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
Trybusz Adam – Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC, Prezes Zarządu Andersia Property Sp. z o. o.,
Trybusz Andrzej - dr n. med., gen. bryg. dyr. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
Trybusz Barbara -  , nauczycielka polonistka, Warszawa
Trzcielińska Anna – księgowa,  Przygodzice
Trzcieliński Marek – rybak, Wiceprezes Związku Producentów Ryb w Poznaniu
Trzcieliński Stefan – prof., Prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej
Trzeciakowska Ewa – prawnik, Poznań
Trzeciakowski Lech - prof. UAM w Poznaniu, historyk, Laureat Złotego Hipolita 2005
Turowska Agnieszka – nauczyciel, Wronki
Turowski Przemysław – przedsiębiorca, Wronki

U.


Uliński Józef – Kawaler Orderu Św. Stanisława BM, Częstochowa
Ulrich Krystyna- logopeda, Poznań
Umbreit Michał – prof., farmaceuta, wykładowca akademicki, Poznań - Gniezno
Urbanowicz Andrzej -  I wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
Urbańska Maria – nauczycielka akademicka Poznań
Urbański Maciej - nauczyciel akademicki, Poznań

W.

Wachnik Irena - przedsiębiorczyni, Sękowo
Wachnik Radosław - student WSNHiD w Poznaniu
Wachnik Tomasz - przedsiębiorca, Sękowo
Wachowiak Dariusz - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
Wachowiak Stanisław
- kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wala Czesław - ks. kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie

Walczak Maria Łucja -   Sekretarz Powiatu Śremskiego

Walendowski Henryk – geolog, absolwent VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (matura’1953)
Waligóra Jan -  właściciel  Agencji Wydawniczo-Reklamowej „Debiuty”,  Poznań
Waligórska Danuta - geograf, kartograf, Poznań
Waligórski Mieczysław – technik elektryk, Poznań
Waligórski Bogdan - działacz społeczno-gospodarczy, Poznań
Walkowiak Elżbieta – Wielkopolski Kurator Oświaty, Poznań
Walkowiak Zbigniew – dyr. Techniczny Firmy Transmeble International Sp. z o.o., Poznań
Wallas Tadeusz - prof. UAM w Poznaniu, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
Warchalewski Włodzimierz – ekonomista, Swarzędz
Wasiluk Urszula - specjalistka ubezpieczeniowa, Wrocław
Wasilewski Przemysław – grafik, Poznań
Wasyłyk Krystyna – technik budowlany, Poznań
Wasyłyk Piotr -  inżynier budownictwa, Poznań
Wawrzeszek Agata - redaktor publikacji książkowych Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Wawrzyniak Adam – przedsiębiorca, Szamotuły
Wawrzyniak Piotr – archeolog, Poznań
Wawrzyniak Piotr – dyr. firmy Kamieniarstwo Wawrzyniak, Murowana Goślina
Wawrzyniak Wojciech - mgr inż., inzynierii środowiska, Gniezno
Wąsowski Janusz – pułkownik inżynier, Poznań
Weber Lucyna – rolnik. Wierzchosławice, gm. Gniewkowo
Weber Sławomir - rolnik. Wierzchosławice, gm. Gniewkowo
Weiss James – managing director, Członek Zarządu A 2 Strada Sp. z o. o., Poznań
Werle Maria Jagoda – prawnik, Poznań
Werle Robert – prezes Automobilklubu Wielkopolski, Poznań
Wesołowska Elżbieta - nauczycielka, Gniezno
Wesołowski Jan Paweł - regionalista, działacz gospodarczy, członek THC, Gniezno
Węglarz Jan – prof., matematyk, informatyk, członek PAN, Lider Pracy Organicznej 2004, Poznań
Wiaderny Piotr
- Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
Wiatrowska Alicja – handlowiec, Poznań
Wiatrowski Lesław - prezes zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Poznań
Wicorek Jan - inż. gazownictwa, Poznań
Wichura Jerzy - przedsiębiorca, Szamotuły
Wieczorek-Kiraga Lidia - administracja, Poznań
Wielgosz Antoni - uczeń prywatnej szkoły podstawowej nr 1 w Biedrusku
Wielgosz Szczęsny - dyr. Banku Zachodniego WBK SA, oddział w Poznaniu
Wielgosz Katarzyna - ekonomistka, bankowiec, Poznań
Wielopolski Michał - artysta-rzeźbiarz, uczestnik konkursu na pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Wierzejewski Wawrzyniec Wincenty – przedsiębiorca, Swarzędz
Widziński Daniel – przedsiębiorca, Swarzędz
Wilczyńska Kamila – prof., rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
Wilicki Konrad – hotelarz. Poznań
Wilk Damian - przedsiębiorca, Suwałki
Wilk Waldemar - Wielki Mistrz Orderu św. Stanisława BM
Wilkońska Urszula – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu
Wilkoński Andrzej – starosta nowotomyski, Nowy Tomyśl
Winkel Aleksander - inż. górnictwa i geologii, Gniezno
Wirth Herbert – dr. hab. inż., prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Lubin
Wiśniewski Marek – przedsiębiorca, Poznań
Wiśniewski Mateusz - pracownik Firmy Transmeble International Sp. z o.o., Poznań
Witkoś Jacek - prof. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wituski Andrzej - prezydent Poznania ( 1982-1990), dyr. konkursów im. H. Wieniawskiego, Poznań
Wiza Monika – specjalista ds. stosunków międzynarodowych, Poznań
Wiza Wojciech - adwokat, Poznań
Własińska Ludwika -  dr, przedsiębiorca, prezes Fundacji „Dr Lucy”, Śrem
Włodarczyk Wiesław - dr, wójt gminy Kaźmierz, Kaźmierz Wielkopolski
Woch Lucyna - dyrektor L.O.Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Lider Pracy Organicznej 2013
Wojciechowska Agata – ekonomistka, Ostroróg
Wojciechowska Apolonia – b. prezes Palarni Kawy ASTRA, Lider Pracy Organicznej 2002, Poznań
Wojciechowski Andrzej - inż. górnictwa i geologii, Gniezno
Wojdanowicz Sylwin -  Ojciec Franciszkanin, Jarocin
Wojtalik Michał -prof.Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wojtasiak Leszek - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Poznań
Wolff-Powęska Anna - prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk
Wolna Zdzisława - specjalistka w zakresie zieleni
Wolny Włodzimierz - specjalista w dziedzinie Funduszy Europejskich, Czerwonak
Woropaj Adam – wójt gminy Duszniki
Woropaj Jolanta – nauczyciel, Pniewy
Woźniak Marek – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Woźniak Ryszard  – informatyk, Piła
Wójciak- Sokołowska Małgorzata - lekarka stomatolog, Poznań
Wójcik Dorota - specjalistka ubezpieczniowa, Oleśnica
Wojtasiak Regina – politolog, Kostrzyn
Woy-Wojciechowski Jerzy – prof., prezes  PT L, Laureat Złotego Medalu  LOV OMNIA VINCIT, Warszawa
Wójcik Janina – inż. mechanik, przewodnik PTTK, Poznań
Wójtowicz Anna Agata – urzędnik samorządowy, Wrocław
Wośkowiak Marian – inż. mechanik, Prezydent Rotary Club Poznań-Puszczykowo w latach 2012-2013
Wójtowicz Norbert – dr, historyk, teolog, pedagog, publicysta, Wrocław
Wronka Krystyna -  mgr inż. ogrodnictwa, Poznań
Wronka Stefan – mgr inż. ogrodnictwa, Poznań
Wydorska Katarzyna – anglistka, nauczycielka, Poznań
Wydorski Marcin – inż. arch., ARCHEDIEM Biuro Projektowe Grzęda, Wydorski sp. z o.o., Poznań
Wylegalski Waldemar - fotoreporter Głosu Wielkopolskiego, Poznań
Wyrzykowski Ryszard - szlifierz, Poznań
Wysocka Ewa - dr lekarz-pediatra, Poznań
Wysocki Jacek - prof. rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wysocki Kazimierz - dr med., Ordynator Oddziału Urologii Szpitala w Puszczykowie

Z.

Zakrzeńska Anna – kierownik Oddziału Inspekcji Powiatowego Nadzoru Budowlanego
Zalaszewska Natalia
–dyrektor ds. jakości Drukarni „NATALII” Sp. z o.o. w Rokietnicy
Zalaszewski Adam – prezes zarządu Auto-Watin, Jelonek
Zalaszewski Antoni – uczeń klasy I Szkoły Podstawowej „Olimpijczyk” w Poznaniu
Zalewska Elżbieta – technolog żywienia, Warszawa
Zalewski Andrzej – prawnik, płk Wojska Polskiego, Warszawa
Zalewski Bogusław – menadżer, Poznań
Zaradniak Marek – dziennikarz, Poznań
Zarówna - Graczyk Małgorzata - specjalistka ubezpieczeniowa, Drogoszewice
Zastawny Bogdan – przedsiębiorca, Poznań
Zawadka Jadwiga – nauczycielka akademicka, Poznań
Zawadka Jakub – wicedyr. Muzeum Narodowego
Zawisza Mariusz – prezes zarządu PGNiG, Warszawa
Zdancewicz Mariola - redaktor Naczelna MERKURIUSZ POLSKA, Poznań
Zdrojowy Wojciech - prezes zarządu FAWOR, spóldzielni piekarsko-ciastkarskiej w Poznaniu
Zdunek Marcin - dyr. sanatorium Bałtyk, Kołobrzeg
Ziaja Bogumiała - handlowiec, Czempień
Ziaja Wiesław - b. dyr. Inspektoratru PZU, Czempiń
Ziaja-Bakalarczyk Małgorzata - menadżer, Poznań
Zielińska Danuta – inż. ogrodnictwa, Potasze
Zieliński Zbigniew - inż. ogrodnictwa, Potasze
Ziółkowska Wiesława – prof., ekonomista, prof. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
Zoll Andrzej – prof. b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa
Zujewicz Jan – student, radny Osiedla Stare-Miasto, Poznań
Zwiefka Bartosz – dziennikarz, specjalista ds. marketingu, Poznań
Zwiefka Hanna – nauczycielka, Poznań
Zwiefka Urszula – prawnik, Poznań
Zwiefka Tadeusz – poseł do Parlamentu Europejskiego,
Zwierzchowska Monika - mgr turystyki, Poznań

Ż

Żelech Aleksandra – studentka Uniwersytetu Przyrodniczego, pracownik samorządu, Poznań
Żulicki Jerzy – przedsiębiorca. Kołobrzeg
Żelichowski Stanisław -  poseł na Sejm RP,  Minister Ochrony Środowiska (1993 - 1997) oraz  (2001 – 2003)
Żukowski Maciej – prof., prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu
Żurek Irena
- ekonomista, Poznań
Żurek Mariola – ekonomistka, Poznań
Żurek Stefan - prezes zarządu Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego, Poznań
Żurek Rudolf - sekretarz ZG Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań
Żyliński Jerzy – ekonomista, przewodnik PTTK, Poznań
Żywiecki Paweł – adwokat, Poznań