Napisali do nas

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski


Poznań, 19 września 2015 r.Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie
Szanowni członkowie Towarzystwa

Szanowni Państwo,

„Był jednym z wielkich nie tylko ludzi sztuki', ale i wielkich mężów stanu, którym zawdzięczamy niepodległość. Jego koncerty', w Wielkopolsce i w Warszawie, to były wielkie manifestacje polskości." - w ten sposób Ignacego Jana Paderewskiego charakteryzował jego biograf, profesor Marian Drozdowski. Niedawne odsłonięcie w Poznaniu pomnika wybitnego kompozytora, polityka i patrioty świadczy o tym, że pamięć o nim jest w regionie ciągle żywa. Owacyjne przyjęcie artysty przez mieszkańców, przeradzając się w manifestację polskości, stało się impulsem do wybuchu zwycięskiego powstania. Choć Paderewski miał niebywałe zasługi dla całego kraju, to historia złączyła go trwale przede wszystkim z Wielkopolską

Nasz region łączy jednak z kompozytorem nie tylko historia. Jego postawa i wyznawane wartości odzwierciedlają bowiem wszystko to, co składa się na wielkopolski etos. Jak poświadczają „Pamiętniki" , był on zwolennikiem systematycznej, codziennej pracy, która przynosić ma trwałe rezultaty, a nie ograniczać się do jednorazowego zrywu. Temu właśnie podporządkowywał całą swoją aktywność artystyczną i polityczną. Wyraźne widoczne podobieństwa z ideałami tak u nas cenionej pracy organicznej sprawia, że Paderewski jest Wielkopolanom nadal bardzo bliski.

Fakt, że w budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego zaangażowali się nie tylko przedstawiciele lokalnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim rzesza tych, którym postać pierwszego premiera po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jest bliska dowodzi, że jest on nie tylko ważną postacią symboliczną, ale przede wszystkim symbolem tożsamości narodowej i regionalnej.

Zachęcam zatem bardzo serdecznie do zapoznania się z materiałem zawartym w niniejszej publikacji. Wierzę, że będzie ona pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego Wielkopolanina.

Z wyrazami szacunku

Powrót na początek stron


 

Chór Nauczycieli
Im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu
Ryszard Łuczak, dyrektor i dyrygent

 Poznań, dnia 10 czerwca 2015 roku.

 Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego

 Szanowny Panie Prezydencie!

 Patrzy na nas z Pomnika Mistrz Ignacy Jan Paderewski

 Chwała Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za troskliwą pamięć i opiekę nad spuścizną naszych ojców, za ludzi, którzy nie żałowali swej wiedzy i pracy, aby Polacy zachowali swoją tożsamość. Po pięciu latach przygotowań Poznaniacy i Wielkopolanie mogli 6 maja 2015 r. ze wzruszeniem uczestniczyć w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia Pomnika Mistrza na skwerze przy Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Mogą być dumni organizatorzy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a zwłaszcza jego prezydent dr Marian Król, że dzięki ich inicjatywie pomnik otrzymał piękną formę artystyczną, a my pamiętać będziemy o wiekopomnych zasługach genialnego Polaka, Wielkiego Syna Ojczyzny.

 Pragnę dodać, że Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego J. Paderewskiego pod moją dyrekcją od trzydziestu lat wędruje po Wielkopolsce, Polsce i Europie z pieśniami spełniającymi przesłanie wielkiego patrona naszego chóru.

 W swoim repertuarze posiada pieśni kompozytorów z różnych epok, ale szczególnie polskie pieśni patriotyczne i religijne, w tym kompozycje Ignacego J. Paderewskiego „Hej; Orle Biały”, a zwłaszcza do słów Mickiewicza „Piosnkę Dudarza”, czy „Polały się łzy me czyste”, które należą do najwspanialszych natchnień liryki chóralnej.

 Na koncertach w pieśniach i poezji śpiewamy i mówimy o patriotyzmie, umiłowaniu przez nas ziemi ojczystej. Pamiętamy, że Mistrz w 1905 r. napisał Wielką Symfonię h-moll osnutą na programie patriotycznym, mówi o tym jej tytuł „Polonia”, natchniona prawdopodobnie cyklem Grottgerowskim symbolizując walkę narodową w 1863 r.

 Od 30 lat jestem pomysłodawca spotkań na poznańskim Dworcu PKP, gdzie 26 grudnia 1918 r. przyjeżdża Mistrz Paderewski. Jestem pomysłodawcą i reżyserem tego wydarzenia. Coroczna inscenizacja historycznego przyjazdu Paderewskiego pociągiem do Poznania na Dworzec Letni gromadzi tłumy poznaniaków wiwatujących na cześć Mistrza, a w postać genialnego artysty i Męża Stanu wciela się od wielu lat animator kultury, członek założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Edmund Dudziński. Za koncerty poświęcone Ignacemu J. Paderewskiemu i Powstaniu Wielkopolskiemu Chór uhonorowano statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego oraz Statuetką Hipolita Cegielskiego.

 Wspólna Europa, wielkie marzenie Mistrza powinna stać się rzeczywistością wyrosłą z naszych największych nadziei, z miłości człowieka do człowieka.

 Jeszcze raz serdecznie dziękuję Prezydentowi Towarzystwa i Jego Zarządowi za wspaniałą inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - za aktywność, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość w dążeniu do realizacji tego celu.

 Ze słowami najwyższego uznania

 /-/ Ryszard Łuczak
Powrót na początek stron

 


 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Rektor -  prof. dr Halina Lorkowska


Poznań, 15.09.2015 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie  Prezydencie,
Szanowni Państwo!

W dniu 06 maja 2015 r., w roku 155 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, a zarazem, w roku jubileuszu 95-lecia istnienia poznańskiej, muzycznej Almae Matris - dumnie noszącej jego imię; na Placu Stefana Stuligrosza, przy Auli Nova, w muzycznym sercu miasta stanął pomnik. Pomnik człowieka niezwykłego, polityka, męża stanu, genialnego pianisty wirtuoza, kompozytora, charyzmatycznego mówcy, filantropa. Stanął w podzięce za dobro jakie wyświadczył ojczyźnie, za jego niepodległościowe działania, za rozsławianie imienia Polski wszędzie tam gdzie był i grał, za, niemającą sobie równych, postawę pokazującą jego następcom, przyszłym pokoleniom Polaków, czym jest prawdziwy patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Długo czekał Mistrz Paderewski na swoje miejsce w Poznaniu, w tym mieście, które zawdzięcza mu tak wiele, ale teraz jest z nami, stanął na cokole obok swojej Akademii i odtąd będzie z nią na dobre i na złe. W imieniu Senatu i Społeczności poznańskiej muzycznej Uczelni składam na ręce Pana Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dra Mariana Króla, dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania pomnika, gorące z głębi serca płynące podziękowania.

Nasz Patron mawiał: „w górę serca i oczy w górę” - tak czynić będziemy, pamiętając przez cały czas o Jego przesłaniach życiowych, które są dla nas drogowskazami do działania.

Z wyrazami szacunku

/-/ Halina Lorkowska

Powrót na początek stron
 


 

Prof. dr hab. Waldemar Łazuga

Poznań 28 czerwca 2015 roku.


Szanowny Pan
Prezydent
Towarzystwa Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Drogi Marianie

Postawić w Poznaniu pomnik Paderewskiemu, to wielka sprawa. Postawić, nie oglądając się na dotacje i subwencje, „własnym przemysłem”, to czyn prawdziwie organicznikowski. Nie wiem, jak to robisz, że wciąż Ci się udaje. Podziwiam, dziękuję i zazdroszczę.

Nasze miasto niespecjalnie dba o pamięć. Wiele przez to tracimy. To grzech przeceniać zasługi cudze i zapominać o własnych. Wytykamy to sobie zresztą od dawna. Ty nie wytykasz, Ty z tym zaniedbaniem uparcie od lat walczysz.

Paderewskiemu należał się pomnik. Myślałem sobie podczas uroczystości, że na oku powinien mieć Bazar. Ale ostatecznie stoi dobrze - dwie piękne sale koncertowe ma pod, a operę przed nosem. Pięknie mu dokoła grają. Na pewno dobrze będzie mu się tam stało.

Sama uroczystość wzruszająca. Ryków „prawdziwych patriotów" nie komentuję, bo na to nie zasługują. Tobie gratulacje składam, nisko się kłaniam i raz jeszcze za Paderewskiego dziękuję.

Bądź zdrów Panie Prezydencie

/-/ Waldemar Łazuga, członek THC

Powrót na początek stron


 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


Poznań, 1 września 2015 roku.


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
 
Nie milkną echa pochwał, z którymi spotkała się inicjatywa budowy w Poznaniu pomnika naszego Wielkiego Rodaka - Ignacego Jana Paderewskiego. Ta znamienita, godna uznania i poparcia idea ma ogromny wymiar społeczny. Serdecznie Panu - pomysłodawcy pomnika - gratuluję. Inicjatywa znakomicie organizacyjnie zrealizowana  doprowadziła do powstania monumentu Wielkiego Patrioty, który w przełomowym okresie odzyskiwania niepodległości dał Wielkopolanom impuls do działania na rzecz wyzwolenia ojczyzny.

Wzniesienie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w samym sercu Poznania, przed uczelnią noszącą jego imię, ma dla nas, Wielkopolan specyficzny wymiar. Osoba, miejsce, idea to wyselekcjonowane atrybuty podkreślające rangę inicjatywy, którym hołduje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. To konsekwentna realizacja misji Towarzystwa  tak ważnej w dzisiejszym świecie, skierowanej ku wartościom patriotycznym, które zawsze są i będą aktualne. Niech pomnik stanowiący  hołd dla Wielkiego Patrioty i Artysty  będzie przesłaniem dla współczesnych i symbolem nieprzemijających wartości. Jestem przekonany, że będzie to trwały ślad i symbol ideałów, którym Ignacy Jan Paderewski służył całe życie.

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i podziękowań za podjęcie tej wielkiej inicjatywy i pracę nad realizacją projektu budowy pomnika. Niech Pańska charyzma i hart ducha towarzyszą w kolejnych inicjatywach kontynuujących ideę pracy organicznej dla naszego miasta i regionu.

Z wyrazami szacunku i uznania
/-/ Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Powrót na początek stron


Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
Prymas Polski – seniorGniezno, 7 września 2015 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny
Panie Prezydencie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego!

Bardzo dziękuję za list z dnia 29 maja br. zawierający m.in. informację o fakcie odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Wyrażam słowa uznania wszystkim członkom społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz ofiarodawcom. Gratuluję wspaniałej inicjatywy upamiętnienia wybitnego Polaka, patrioty, polityka i muzyka.

Przykład umiłowania Ojczyzny przez Ignacego Jana Paderewskiego wyrażający się w przykładnej służbie dla dobra wspólnego niech będzie inspiracją dla współczesnych.

Łączę wyrazy szacunku.

/-/ + Józef Kowalczyk

Powrót na początek stron
 


 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki


Poznań, 6. 05.2015


Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

"Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją Ojczyznę".
                                                              Ignacy Jan Paderewski

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz swoim własnym, mamy zaszczyt i honor przekazać gratulacje wraz z wyrazami szacunku i uznania za podjęcie trudu realizacji projektu wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty i kompozytora, ministra spraw zagranicznych, premiera Ignacego Jana Paderewskiego.

Ignacy Jan Paderewski, jako wielki patriota i mąż stanu, reprezentując swoją osobą wyjątkowy autorytet, przyjeżdżając 26 grudnia 1918 roku do Poznania, utwierdził Wielkopolan w przekonaniu co do słuszności wyznawanych idei wyzwolenia Wielkopolski spod niemieckiej okupacji i zaboru. Stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego zrywu naszego narodu w latach niewoli.

Obecnie wspólna idea upowszechniania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie w jego młodej generacji, etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra, umacniania szacunku dla wartości patriotycznych, moralnych oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, upowszechnia w społeczeństwie patriotyczne wzorce osobowe.

Współcześni Polacy, szczególnie nowe pokolenia, potrzebują wzorców osobowych i autorytetów, które wskazywałyby kierunki rozwoju osobistych karier, jak kierować się aspiracjami i potrzebami w tworzącej się nowej rzeczywistości, nie tracąc przy tym naszej tożsamości, nie gubiąc tradycji narodowych, nie zapominając o dziedzictwie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski.

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuje na najwyższe uznanie.

/-/Mgr Ryszard Torzyński
Kierownik Biura
Sekretarz

/-/ Mgr Mirosław Grzędowski
Wiceprezes
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

Powrót na początek stron


 

Dominik Górny
Laureat Medalu Młodego Pozytywisty


Poznań, dnia 6 maja 2015 roku.

Wielce Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności dedykowane Pańskiej obywatelskiej postawie, która inspiruje do odkrywania właściwego wymiaru pracy organicznej we współczesnej Polsce i każdej z naszych małych ojczyzn. Pisząc „małych ojczyzn”, mam na myśli takie geograficzne regiony i obszary intelektualnego działania, które świadczą o istnieniu wartości ponadczasowych. To właśnie one są gwarantem odkrywania i powiększania przestrzeni aktywności współczesnych mistrzów pracy organicznej - pierwszego imienia szacunku do Wielkopolskich Tradycji. Pragnienie bycia im wiernym, predestynuje mnie do tego, abym w imieniu swoim oraz członków Klubu Młodych Pozytywistów; podziękował za ukoronowanie Pamięci o wybitnym Artyście, Patriocie, Mężu Stanu - Ignacym Janie Paderewskim.

Pomnik; odsłonięty 6 maja 2015 roku w sercu Poznania, na placu prof. Stefana Stuligrosza, przed gmachem Akademii Muzycznej; świadczy o dynamicznym impulsie etosu historii w świadomości i czynach Wielkopolan, Polaków, reprezentantów Polonii Zagranicznej - tych z nas, którzy inspirują przedsięwzięcia prospołeczne na rzecz cywilizacyjnego, kulturotwórczego i gospodarczego awansu naszego kraju.

Takim też duchowym awansem była budowa, wmurowanie aktu erekcyjnego i odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który nie jest tylko i aż „Pomnikiem”  lecz legendą. Odnajdując sprzymierzenie w bryle z marmuru i z granitu, ożywia to, co mogłoby się wydawać zapomniane. Postać Ignacego Jana Paderewskiego, stojąca na cokole, kroczy z atencją historii; jakby przechodziła z epoki minionej w czas teraźniejszy. Ten czas trwa jak Pomnik, z którego możemy być dumni na miarę odpowiedzialności bycia w Ojczyźnie - bo przecież - jak zaśpiewał Chór Akademii Muzycznej wraz z uczestnikami uroczystości osłonięcia Pomnika - „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”; dodałbym - „póki jesteśmy świadomi życia na rzecz kogoś i czegoś”. Wsłuchując się w echo artyzmu Ignacego Jana Paderewskiego - póki jesteśmy jak nuty, z których idea pracy organicznej układa symfonię istotnych społecznie i kulturowo inicjatyw.

Z nutą szacunku

/-/ Dominik Górny
Laureat Medalu Młodego Pozytywisty

Powrót na początek stron


 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919

Poznań, 6 maja 2015 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyraża ogromną wdzięczność i uznanie za podjęcie i realizację zamierzenia monumentalnego upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego wybitnego męża stanu, wielkiego patrioty i muzyka, którego przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. i porywające przemówienie stały się iskrą rozpalającą zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Prezes
Zarządu Oddziału Wielkopolskiego

/-/ Wawrzyniec Wierzejewski

Prezes Zarządu Głównego

/-/ Tadeusz Musiał

Honorowy Prezes Zarządu

/-/ Stefan Barłóg


Powrót na początek stron
 


 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Poznań, 4 maja 2015 r.Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

z ogromną przyjemnością, dumą i satysfakcją przyjąłem zaproszenie Pana Doktora do uczestnictwa w Honorowym Patronacie Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Jestem głęboko przekonany o wielkim znaczeniu pięknej idei tego przedsięwzięcia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w całej rozciągłości docenia wiekopomne zasługi Ignacego Jana Paderewskiego zarówno  jako wytrawnego wirtuoza sztuki pianistycznej, cenionego kompozytora i wybitnego pedagoga, jak również nieprzejednanego orędownika polskiej kultury i wzór Polaka-patrioty. Dowodem na to jest uchwała Senatu Uniwersytetu Poznańskiego z dnia 8 października 1924 roku o nadaniu Ignacemu Janowi Paderewskiemu tytułu doktora honoris causa. Jak czytamy w „Kronice Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1924/25 za rektoratu prof. dr. Stanisława Dobrzyckiego, „na zaproszenie Uniwersytetu doktorand przybył osobiście do Poznania.  Dzięki temu promocja mogła się odbyć z całą świetnością, odpowiadającą wysokiemu stanowisku, jakie Ignacy Paderewski zdobył sobie w umysłach i sercach polskich. Uroczysty akt promocji odbył się 23 listopada 1924, w obecności Senatu, grona profesorskiego, studentów, przy olbrzymim udziale całego społeczeństwa miasta Poznania”. Laudację wygłosił Profesor Bronisław Dembiński. Była one przepełniona głębokimi i pięknymi myślami, wśród których znalazły się te, mówiące o tym, że „Paderewski poświęcił całe swe jestestwo Polsce, bo zawsze w sercu nosił Polskę, dał siebie całego”.

W imieniu szerokiej społeczności akademickiej UAM i swoim własnym pragnę złożyć wszystkim inicjatorom projektu budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Niech pomnik będzie dowodem naszej wdzięcznej pamięci o wielkim Polaku - doktorze honoris causa poznańskiej Almae Matris, który w naszych sercach i umysłach pozostanie na zawsze nie tylko jako genialny pianista i kompozytor, ale przede wszystkim znamienity ambasador polskiej kultury i mąż stanu światowego formatu.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Powrót na początek stron


 

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Poznań, dnia 18 czerwca 2015 roku


Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie gratuluję Panu, jako Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz wszystkim członkom i przyjaciołom Towarzystwa pomyślnego sfinalizowania budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Było dla mnie zaszczytem i ogromną przyjemnością móc uczestniczyć w tej wyjątkowej i niezwykle ważnej inicjatywie. Cieszy również fakt, że Poznaniacy i Wielkopolanie nie zapomnieli o wkładzie, jaki I. J. Paderewski wniósł w historię naszego regionu.

Uroczystość odsłonięcia pomnika była bardzo podniosła i cieszę się, że mogłem wziąć w niej udział, aby wspólnie z Państwem uczcić to szczególne wydarzenie.

Dziękuję za uhonorowanie mnie okolicznościowym Medalem Ignacego Jana Paderewskiego, który będzie stanowił cenną pamiątkę po wspólnie realizowanej inicjatywie.

Pozostając z wyrazami szacunku i poważania,

Rektor

/-/ Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UAPPowrót na początek strony
 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia 22 maja 2015 roku.Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Szanowni Państwo,

Jeden grudniowy dzień 1918 roku wystarczył, by Ignacy Jan Paderewski zapisał się na zawsze w pamięci Wielkopolan, jako symbol walki o wyzwolenie spod niemieckiego panowania. Jego przyjazd do Poznania stał się iskrą, która roznieciła wybuch zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Paderewski nie wydawał tutaj rozkazów, nie przywiódł ze sobą oddziałów wojska, nie dostarczył broni i zaopatrzenia. Wystarczył jego autorytet i obecność, by mieszkańcy zaboru pruskiego postawili wszystko na jedną kartę i sami, bez żadnej pomocy, stanęli do boju o odrodzenie ojczyzny, uniesieni jedynie nadzieją na odzyskanie niepodległości.

Paderewski miał autorytet, który wyzwalał w ludziach najlepsze cechy, bo był wiarygodny. Własnym życiem prezentował zawsze to, co w człowieku najlepsze, a czegokolwiek się podjął, odnosił w tym sukces i pozostawiał trwały ślad w życiu współczesnych. Jako pianista, był nazywany czarodziejem klawiatury i uwielbiany przez tłumy, wypełniające największe sale koncertowe świata. Jako kompozytor stworzył dzieła, które włączały do swego repertuaru najsłynniejsze zespoły orkiestrowe. Sukces artystyczny szedł w parze z finansowym, a zarobionymi pieniędzmi Paderewski dzielił się hojnie z rodakami i obywatelami wielu innych krajów, wspomagając weteranów wojennych, środowiska twórcze i intelektualistów.

Był sławny, zyskał powszechny szacunek artystów, pisarzy i polityków, zdobył przyjaźń królów i przywódców mocarstw, więc w latach walki o odzyskanie niepodległości, Ignacy Jan Paderewski stał się głosem Polski, który był słyszany za granicą i którego wypadało uważnie wysłuchać. Sprawie polskiej wolności i niepodległości pozostał wiemy do ostatnich dni życia.

Wzniesienie w Poznaniu pomnika tego wielkiego Polaka, o które skutecznie zabiegało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, wsparte przez liczne grono prywatnych darczyńców, ma dla Wielkopolan ma szczególną wymowę. Ignacy Jan Paderewski, jeden z największych artystów swoich czasów, szczodry mecenas, wrażliwy filantrop i dobry człowiek, to dla nas to przede wszystkim mąż stanu i gorliwy patriota, który pozostawił nam w spadku ideę wolnej Polski. Zawsze zabiegał o sprawiedliwe państwo, które zrealizuje postulaty demokracji i oprze swoją politykę i wartości na orientacji prozachodniej. Ten poznański pomnik niech o tym przypomina.

/-/ Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski


Powrót na początek strony
 Dominik Górny

Poznań, dnia 6 maja 2015 roku


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności dedykowane Pańskiej obywatelskiej postawie, która inspiruje do odkrywania właściwego wymiaru pracy organicznej we współczesnej Polsce i każdej z naszych małych ojczyzn. Pisząc „małych ojczyzn", mam na myśli takie geograficzne regiony i obszary intelektualnego działania, które świadczą o istnieniu wartości ponadczasowych. To właśnie one są gwarantem odkrywania i powiększania przestrzeni aktywności współczesnych mistrzów pracy organicznej - pierwszego imienia szacunku do Wielkopolskich Tradycji. Pragnienie bycia im wiernym, predestynuje mnie do tego, abym w imieniu swoim oraz członków Klubu Młodych Pozytywistów; podziękował za ukoronowanie Pamięci o wybitnym Artyście, Patriocie, Mężu Stanu - Ignacym Janie Paderewskim.

Pomnik; odsłonięty 6 maja 2015 roku w sercu Poznania, na placu prof. Stefana Stuligrosza, przed gmachem Akademii Muzycznej; świadczy o dynamicznym impulsie etosu historii w świadomości i czynach Wielkopolan, Polaków, reprezentantów Polonii Zagranicznej - tych z nas, którzy inspirują przedsięwzięcia prospołeczne na rzecz cywilizacyjnego, kulturotwórczego i gospodarczego awansu naszego kraju.

Takim też duchowym awansem była budowa, wmurowanie aktu erekcyjnego i odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który nie jest tylko i aż „Pomnikiem" lecz legendą. Odnajdując sprzymierzenie w bryle z marmuru i z granitu, ożywia to, co mogłoby się wydawać zapomniane. Postać Ignacego Jana Paderewskiego, stojąca na cokole, kroczy z atencją historii; jakby przechodziła z epoki minionej w czas teraźniejszy. Ten czas trwa jak Pomnik, z którego możemy być dumni na miarę odpowiedzialności bycia w Ojczyźnie - bo przecież - jak zaśpiewał Chór Akademii Muzycznej wraz z uczestnikami uroczystości osłonięcia Pomnika - „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy"; dodałbym - „póki jesteśmy świadomi życia na rzecz kogoś i czegoś". Wsłuchując się w echo artyzmu Ignacego Jana Paderewskiego - póki jesteśmy jak nuty, z których idea pracy organicznej układa symfonię istotnych społecznie i kulturowo inicjatyw.

Z nutą szacunku

/-/ Dominik Górny
Młody Pozytywista
Członek Zarządu THC

Powrót na początek stronyDyplom uznania
Od Wielkiego Mistrza Orderu - Hrabiego Waldemara Wilka


W dowód  uznania dla dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
oraz Przewodniczącego Honorowego i Społecznego Komitetu Budowy za inicjatywę postawienia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Ten ideowy pomysł upamiętnienia tak ważnej osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest dowodem na to, że postać ta stanowi wielką wartość dla ówczesnego społeczeństwa, ludzi związanych z różnymi środowiskami twórczymi, gospodarczymi, biznesowymi czy akademickimi.

Dla Poznania i Wielkopolski Ignacy jan Paderewski stał się symbolem walki o odzyskanie wolności spod niemieckiego panowania oraz walki o granicę zachodnią. Osoba mistrza połączyła niewątpliwie patriotyczny zryw Wielkopolan i wielką politykę międzynarodową odradzającego się po latach zniewolenia kraju.

Niech powstały pomnik będzie symbolem niepodległości, wytrwałości, odwagi oraz patriotycznych wartości, które były nieodzowne w życiu tego wybitnego wirtuoza polityka i naszego bohatera

W imieniu Orderu Św. Stanisława

/-/ Wielki Mistrz Orderu - Hrabia Waldemar Wilk

oraz

/-/ Jerzy Pietrak

/-/ oraz Rada Orderu
Józef Majchrzak

/-/ Dominik Kozłowski

Poznań, dnia 6 maja 2015 roku.

Powrót na początek stronyMgr Marek Zakrzewski

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

Dni majowe to refleksyjne dni. Konstytucja jest dokumentem, z którego możemy być dumni, ale i tym, co nawołuje nas . do patriotyzmu I Se wszech, miar słuszne jest, ż:e właśnie teraz Polsce trzeba wzorów od : wieszcza, przemysłowca, kompozytora, naczelnika , a nawet św. Jana Pawła IX Papieża ... po to, by chociażby' Unii Europejskiej nadać trwałość i kierunek rozwoju.
Pomniki poznańskie , aż nadto o: takiej potrzebie przypominają.

Poznań, i skromna  moja  osoba  Panu  dziękuje  - pomysłodawcy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Wystarczy uważna  lektura  prasy poznańskiej, i  nie tylko.

Na potwierdzenie  bardzo  proszę o łaskawe przyjęcie  kserokopii  artykułów - niezbitych argumentów tak zacnych  poczynań.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Mgr Marek Zakrzewski


Powrót na początek strony


 

Ksiądz Prałat Jan Stanisławski

Poznań, dnia 25 maja 2015 rokuSzanowny
Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Jestem jeszcze pod wrażeniem pięknej patriotycznej uroczystości związanej z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Ignacego Paderewskiego. Zaszczytną funkcję poświęcenia spełniałem jako delegat Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
Pomnik umieszczony przy Akademii Muzycznej jego imienia, jest poniekąd spłaceniem długu przez nasze miasto i społeczeństwo Wielkopolski, gdy się zważy wielki wkład w odzyskanie niepodległości Artysty i patrioty jakim był Ignacy Paderewski i jego działalność. Inicjatorem budowy pomnika był Pan Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który zgromadził w niełatwej sytuacji odpowiednie fundusze, darczyńców i znakomitego artystę - wykonawcę dzieła. Toteż należą się Panu Prezesowi ogromne podziękowania i wyrazy wielkiego szacunku oraz gratulacje z racji osiągniętego celu. Pomnik ten będzie przesłaniem skierowanym do mieszkańców naszego grodu, a szczególnie do młodzieży studenckiej, że są wartości takie jak Ojczyzna, dobro wspólne, które oczekują od nas wszystkich zaangażowania.

Szanowny Panie Prezesie! Pańska działalność wszechstronna i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego kontynuuje ideę pracy organicznej, która ukształtowała etos Wielkopolski.
Niech ożywia nadal Czcigodnego Prezesa i wszystkich Członków Towarzystwa oraz przyczynia się do wszechstronnej pomyślności naszego Regionu i umiłowanej Ojczyzny. Szczęść Boże!

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ ks. Jan Stanisławski


Powrót na początek stronyKuratorium Oświaty Poznaniu
Elżbieta Wachowiak


Poznań, 29 kwietnia 2015


Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z okazji uroczystego odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego proszę przyjąć słowa szczególnego uznania dla Pana i członków Towarzystwa. Doprowadzenie przedsięwzięcia do tak znakomitego finału, który miał miejsce 6 maja 2015 r., budzi moje ogromne uznanie.

Wierzę, że będzie Pan kontynuował szerzenie idei Hipolita Cegielskiego poprzez wspieranie i wspomaganie działań samorządów terytorialnych. Prowadzi to bowiem nie tylko do rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski, ale także do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego.

Życzę Panu oraz wszystkim pracownikom Towarzystwa, aby Wasza wiedza i doświadczenie oraz kreatywność i zapal w szczególności docierały do młodzieży. Niech podjęta przez Was misja edukacyjna przyczyni się do ukształtowania świadomych młodych obywateli naszego kraju, którzy dzięki swojej aktywnej postawie i kultywowaniu najlepszych wielkopolskich tradycji będą stanowili wizytówkę naszego regionu.

Składam Panu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszych sukcesów zawodowych i powodzenia w osiąganiu wyznaczonych celów.

Z poważaniem
Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Elżbieta Walkowiak


Powrót na początek strony


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Warszawa, dnia 6 maja 2015 roku.
Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pan
Adam Szejnfeld
Przewodniczący Honorowego i Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Jej Magnificencja
prof. dr Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wyrażam wielkie zadowolenie, że mogłem wesprzeć budowę monumentu i stać się członkiem społecznego komitetu tej istotnej społecznej inicjatywy.

Kultywowanie pamięci o dziejach naszej Ojczyzny, związanych z nią wiekopomnych wydarzeniach oraz wybitnych Polakach jest 6ardzo potrze6ne i cenne. ‘Umacnia naszą tożsamość narodową, uczy patriotyzmu i szacunku do przeszłości, do naszych przodków oraz ich dokonań, rozwija  naszą świadomość historyczną i kulturową. Świadczy również o naszej trosce o zachowanie dziedzictwa narodowego, a także o chęci przekazywania wiedzy o nim kolejnym pokoleniom. Szczególnego zaś znaczenia nabiera w kontekście nauczania i wychowywania młodego pokolenia, wpajania mu najważniejszych wartości oraz kształtowania jego postaw życiowych.

Ignacy Jan Paderewski to postać 'wyjątkowa, znana i ceniona na całym świecie. <Wy6itny pianista i kompozytor międzynarodowego formatu, a także wielki patriota, prawdziwy Mąż Stanu zatroskany o losy Ojczyzny, pierwszy premier II RP oraz hojny filantrop. Jego życiowe dokonania i dorobek stawiają go w szeregu najbardziej zasłużonych dla Polski. Jak, mało kto  może być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Właśnie dlatego tak godną uznania i poparcia była Państwa inicjatywa upamiętnienia jego postaci w Poznaniu, do którego Ignacy Jan Paderewski przybył w grudniu 1918 r., wywołując falę entuzjazmu wśród społeczeństwa i przyczyniając się tym samym do wybuchu zwycięskiego Powstania ‘Wielkopolskiego.

Głęboko wierzę, że dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika tego wybitnego Polaka spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Poznania, jaki i przybyłych znakomitych gości z całego kraju, a także wpłynie zdecydowanie na popularyzowanie wiedzy o życiu i dokonaniach Ignacego Jana Paderewskiego, który może być wielką. inspiracją dla potomnych do podejmowania ambitnych wyzwań do realizowania ważnych działań dla dobra Ojczyzny i narodu.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości i życzę wielu miłych wrażeń.

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Struzik


Powrót na początek strony
 Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej


Watykan, dn. 3 maja 2015 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie gratuluję sfinalizowania inicjatywy budowy w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty, kompozytora i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego podjętej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że społeczność miasta Poznania w ten sposób wyraziła wdzięczność wobec wybitnego działacza niepodległościowego i polityka, późniejszego premiera i ministra spraw zagranicznych, którego przyjazd do Stolicy Wielkopolski w 1918 r. stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Życzę, aby upamiętnienie tego wybitnego Polaka przyczyniło się do utrwalenia pamięci historycznej i ubogacenia młodych pokoleń w autentyczne wartości patriotyczne.

Zapewniam o modlitwie w Waszej intencji, przesyłam serdeczne pozdrowienia i z serca błogosławię

/-/ Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej

Powrót na początek stronyAgnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


Poznań, 29 kwietnia 2015Szanowny Pan
dr Marian Król,
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Szanowny Panie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania, nie będę mogła wziąć udziału w tym wydarzeniu. Mimo to jednak, pragnę przekazać Panu najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania. Taka lokalizacja pomnika tego wielkiego Polaka jest tym bardziej uzasadniona, że jego bohater nie tylko wzbogacił polski dorobek muzyczny, ale także odegrał istotną rolę w historii naszego regionu.

Postać IJ. Paderewskiego zasługuje na najwyższe uznanie oraz pamięć. Docenić należy nie tylko jego działalność polityczną, poprzez którą prowadził nasz kraj do niepodległości, ale także ogromny wkład w rozwój kultury polskiej, która była niezwykle w owych czasach zagrożona.

Jestem pewna, że będzie to trwały ślad oraz symbol ideałów, którym służył. Mam nadzieję, że ten monument będzie przypominał wszystkim Wielkopolanom o dziedzictwie, które IJ. Paderewski zapisał nam w swym testamencie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego


Powrót na początek strony


 

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 27 maja 2015 roku
Szanowny
Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie!

W dniu 6 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który pobłogosławił w moim imieniu Ksiądz Prałat Jan Stanisławski. Dzieło to zostało otoczone patronatem honorowym, do którego zaprosił Pan także mnie, jako Biskupa Poznańskiego.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego był długo oczekiwanym przez społeczeństwo Poznania upamiętnieniem Osoby i działania wielkiego Artysty i Patrioty, który tu w Poznaniu w pamiętne grudniowe dni roku 1918 zapalał znicz wolności dla naszego regionu, co zaowocowało Powstaniem Wielkopolskim i w następstwie tego zrzucenie pęt niewoli pruskiej.

Szanowny Pan Doktor, jako Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podjął się ogromnego wysiłku budowy pomnika upamiętniającego tę wielką Postać.

Ciesząc się ogromnym autorytetem w społeczeństwie Poznania, zdołał Pan Prezes zgromadzić donatorów, którzy wsparli finansowo to wielkie dzieło, a zarazem powierzył Pan wykonanie tego dzieła odpowiedniemu Twórcy. Szczerze gratuluję tego wspaniałego dokonania i ze swej strony jako Biskup najstarszego biskupstwa, dziękuję za wysiłek z tym związany. Mam świadomość, że pomnik przypominając wielkiego Patriotę i jego zasługi, spełniać będzie wielką rolę kulturotwórczą i edukacyjną, zwłaszcza, że znajduje się przy gmachu Uczelni, którą poświęcił św. Jan Paweł II w czasie wizyty w Poznaniu w roku 1996.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i życzenia Bożego wsparcia w dalszych pięknych działaniach

/-/ ks. Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański.Powrót na początek strony
 


Łukasz Dembski

Poznań, 6.05.2015 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Poprzez usilne działania prowadzone pod egidą Pana Prezydenta udało się ubogacić Poznań kolejnym pięknym dziełem. Monumentu tego wielkiego polskiego męża stanu pianisty i kompozytora brakowało w naszym mieście. Paderewski zasłużył na pomnik od Poznaniaków i Wielkopolan.

Obecność Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, to wielki zaszczyt dla naszego miasta.

Jeszcze raz dziękuję bardzo. Z niecierpliwością czekam na następne działania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku

/-/ Łukasz Dembski

Powrót na początek strony


 

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak


Poznań, 1 kwietnia 2015 r.
dr Marian Król
PrezydentTowarzystwa im, Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego muzyka, żarliwego patrioty i wielkiego męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego, podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, zasługuje na najwyższe uznanie.

Wmurowanie aktu erekcyjnego jest wydarzeniem symbolicznym rozpoczynającym finalny etap realizacji przedsięwzięcia, któremu moc sprawczą nadało ponad 1300 osób, firm i instytucji.

Wobec inicjatorów i hojnych darczyńców zgromadzonych wokół Społecznego Komitetu Budowy tego monumentu, Poznaniacy kierują słowa szczególnej wdzięczności.

Przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. tego wybitnego polityka i działacza niepodległościowego, późniejszego premiera oraz ministra spraw zagranicznych niepodległego rządu odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej i entuzjastyczne powitanie, jakie przygotowali mu mieszkańcy naszego miasta, były impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które na kartach historii zapisało się jako jedyny zwycięski zryw niepodległościowy.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego odwołując się bezpośrednio do jednej z najznamienitszych i najbardziej zasłużonych postaci dla Poznania oraz Wielkopolski, jednocześnie odnosi się do tradycyjnych poznańskich cnót rzetelności, przedsiębiorczości, pracowitości i patriotyzmu.
Wspaniała historia Poznania i największe osiągnięcia naszej społeczności zostały zbudowane w oparciu o te szczytne przymioty, które były także cząstką postaci Ignacego Jana Paderewskiego, przez co jego osoba bliska jest naszym sercom.

Niech wzniesienie pomnika Ignacego Paderewskiego - jako wyjątkowego, obywatelskiego dzieła - stanie się symbolem wdzięczności i szczególnego szacunku Poznaniaków i Wielkopolan, którzy pamiętać będą zawsze, jak wiele mu zawdzięczamy.

/-/ Jacek Jaśkowiak

Powrót na początek strony


 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Stanu - Sławomir Rybicki


Warszawa, 1 kwietnia 2015 roku

Pan
Doktor Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad planowanym w maju 2015 roku odsłonięciem poznańskiego pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Mam przyjemność poinformować Pana, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na objęcie honorowego patronatu nad tą uroczystością. Jestem przekonany, że będzie ona godnym upamiętnieniem osoby i zasług jednego z najwybitniej szych polskich artystów i mężów stanu.

Życzę wszystkim zaangażowanym w powstanie tego monumentu, aby zarówno jego uroczyste odsłonięcie, jak i dalsza obecność w przestrzeni miejskiej Poznania inspirowały do patriotycznej refleksji oraz do aktywnej służby na rzecz dobra wspólnego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Sławomir Rybicki


Powrót na początek stronyMarszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik


Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 roku.Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod pomnij Ignacego Jana (Paderewskiego.

Ignacy Jan (Paderewski odegrał niezwykle ważną rolę w historii Polski i Europy. Był postacią wyjątkową, odnoszącą sukcesy na wielu płaszczyznach. Ceniony artysta, filantrop, ale przede wszystkim wybitny mąż stanu, działacz niepodległościowy i polityk. Sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP, Był profesorem konserwatorium w Warszawie. Swoją działalnością promował interesy Polski na świecie, stając się jej nieformalnym ambasadorem. Jego działalność doceniano w całej Europie - został uhonorowany Orderem Orła Białego, francuską Legią Honorową i Orderem Imperium Brytyjskiego.

Budowa pomnika jest nie tylko hołdem dła naszego wielkiego rodaka. To także wymowny i piękny gest pamięci o jego niezwykłej roli, jaką odegrał w dziejach kraju ałe też wielkich zasługach w krzewieniu kultury polskiej na świecie.

Gratuluję tej cennej inicjatywy. Serdecznie pozdrawiam uczestników imprezy i życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Struzik

Powrót na początek strony


Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Kalemba

                   
Poznań, dnia 01..04.2015 r

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
                                
Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ze względu na chorobę nie mogę osobiście uczestniczyć w tym tak znaczącym wydarzeniu.

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuję na najwyższe słowa uznania i podziękowania. Od samego początku solidaryzowałem się z tą wspaniałą inicjatywą, jako wielkopolski poseł i minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2012 – 2014, a także, jako syn powstańca wielkopolskiego.

Społeczeństwo wielkopolskie, a w szczególności mieszkańcy Poznania – spadkobiercy tradycji zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w latach 1918 – 1919, do wybuchu którego przyjazd tego Wybitnego Polaka, Patrioty i Wielkiego Polityka był inspiracją ma szczególną wdzięczność  i zachowa o Nim trwałą o pamięć.

Uczczenie w ten sposób pamięci tego wybitnego artysty i polskiego męża stanu, który odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości jest w pełni uzasadnione, gdyż upowszechni w społeczeństwie szacunek dla pięknych dokonań minionych pokoleń Polaków oraz  patriotycznych wzorców . 
 
Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP
                     
/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek strony


 

A-Lima-Bis Sp. z o.o

Środa Wielkopolska, 19.02.2015 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa  im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Pragnę z ogromną satysfakcją wesprzeć ideę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, z którą wystąpiło Towarzystwo Im. Hipolita Cegielskiego. Mam nadzieję, że postać naszego znakomitego rodaka będzie trwałym elementem krajobrazu Poznania, jak również znakiem wartości, jakie propagował, a które będą się przypominać za każdym razem, kiedy będziemy na jego pomnik spoglądać.

Życzę szybkiej realizacji pomysłu i jednocześnie w imieniu A-Limy-Bis Sp. z o.o. deklaruję przekazanie na rzecz budowy pomnika określonej kwoty    natomiast prywatnie, w imieniu własnym chcę również wyrazić moje poparcie w postaci darowizny.

Pozostaję z wyrazami szacunku

/-/Tadeusz Łuczak
Prezes Zarządu A-Lima-Bis Sp. z o.o.

Powrót na początek strony


 

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Kaliszu

Kalisz, 2 lutego 2015 r.

Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa,

Uprzejmie powiadamiam Pana, że Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu postanowił uczestniczyć w Komitecie Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

W dniu 30 stycznia 2015 roku przekazaliśmy na Wasze konto bankowe, z naszych skromnych zasobów finansowych, darowiznę pieniężną. Jako stowarzyszenie, które zostało nominowane i otrzymało Certyfikat „NAJLEPSZE W POLSCE - THE BEST IN POL AND”- 2014, czujemy się szczególnie zaszczyceni uczestniczeniem w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest budowa i będzie odsłonięcie w Poznaniu pomnika wybitnego Polaka, Ignacego Jana Paderewskiego.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Prezes Oddziału
/-/ mgr. Tadeusz Krokos

Powrót na początek stronyPrezydent Miasta Poznania

Poznań, 25 listopada 2014 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

odpowiadając na zaproszenie Pana Prezydenta, pragnę wyrazić /swą wielką satysfakcję w związku z faktem, iż obok Akademii Muzycznej noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego stanie pomnik tego wielkiego pianisty, kompozytora, a także polityka i męża stanu, za sprawą którego nasze miasto zostało w szczególny sposób wyróżnione. Jego pamiętne przemówienie wygłoszone 26 grudnia 1918 roku z okna hotelu "Bazar" rozpaliło w sercach poznaniaków nadzieje na odzyskanie upragnionej niepodległości i było impulsem do wybuchu zwycięskiego powstania.

Pamiętać również należy, że osoba mistrza połączyła patriotyczny zryw Wielkopolan i wielką politykę międzynarodową odradzającego się po latach zniewolenia kraju. Ignacy Jan Paderewski, jako premier polskiego rządu, a także minister spraw zagranicznych, 28 czerwca 1919 roku w imieniu narodu i władz państwowych złożył podpis na Traktacie Wersalskim. Tym samym potwierdził postanowienia dotyczące niepodległej Polski z wyzwoloną wcześniej Wielkopolską.

Będąc w gronie osób stanowiących Komitet Honorowy Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, nieustannie wspieram ideę wzniesienia monumentu, by w jeszcze godniejszy sposób upamiętnić pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Mam też nadzieję, że nowy pomnik wpisze się w pejzaż miasta i stanie się wizytówką Poznania.

Jestem pełen uznania dla Pańskiego zaangażowania oraz wyrażam przekonanie, że dzięki aktywności wielu osób „Teraz My temu Wielkiemu Polakowi, Wielkiemu Patriocie, Wielkiemu Artyście za Jego dzieło dla Polski podziękujemy pomnikiem”.

Z poważaniem

/-/ Ryszard Grobelny

Powrót na początek strony


 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Zofia Gołubiew

Kraków, 14-11-2014 r.Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękuję za przekazanie mi informacji o budowie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego oraz za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika.

Jako laureatka nagród i godności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego czuję się zaszczycona mogąc symbolicznie wesprzeć ideę budowy pomnika.  Stosowną kwotę przesyłam na wskazane konto. Będę wdzięczna za informacje o dalszych losach przedsięwzięcia.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Zofia Gołubiew

Powrót na początek strony


 

Szef Gabinetu Politycznego
Marcin Sawicki

Warszawa, dnia 4.11.2014.

   
Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego mam przyjemność poinformować, iż podjęta została decyzja o udzieleniu honorowego patronatu Ministra Gospodarki Budowie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Z poważaniem

/-/ Marcin Sawicki

Powrót na początek strony


Sekretariat Prymasa Polski

Gniezno, dnia 24 września 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Odpowiadając na pismo z dnia 9 września br. uprzejmie informuję, że Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Honorowym Patronacie Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Na Pana ręce Ksiądz Prymas gratuluje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego podejmowanych inicjatyw, które mają na celu krzewienie ducha patriotyzmu i pracy organicznej. Poleca wszystkie osoby zaangażowane w to dzieło opiece Jasnogórskiej Królowej Polski oraz wstawiennictwu św. Wojciecha.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Prymasa Polski
/-/ Ks. dr Przemysław Kwiatkowski


Powrót na początek strony
 


 

PROMAG S.A.

Poznań, 17.09.2014 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Promag SA - popierając inicjatywę Towarzystwa - przyznał darowiznę finansową z przeznaczeniem na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Mam nadzieję, że ten skromny wkład naszej Firmy w realizację tak zaszczytnego przedsięwzięcia przyczyni się do uczczenia pamięci Wybitnego Polaka. Powyższa kwota została przelana na konto wskazane w Państwa piśmie.

Życzymy Państwu pomyślności podczas realizacji tego projektu.

Pozdrawiam

/-/ Lesław Łuczak
Prezes Zarządu PROMAG S.A.

Powrót na początek strony


 

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Poznań, 29 sierpnia 2014 roku.


Szanowny Pan
Mateusz Hurysz

Szanowny Panie.

Dziękuję za wpłatę na budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego oraz za piękny list. List ten tak optymistyczny i sympatyczny zachęca do czynienia dobra i upamiętniania osób wybitnych związanych z Poznaniem i Wielkopolską.

Pozdrawiam i zapraszam do THC.

 /-/ Marian Król

Powrót na początek strony


 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak

Poznań, 31 lipca 2014


Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest to dla mnie wyróżnienie i w pełni popieram tą inicjatywę.

Budowa Pomnika to ważna idea, która z pewnością uzyska szerokie wsparcie wśród mieszkańców miasta Poznania. Ignacy Jan Paderewski był postacią wybitną. Został zapamiętany przede wszystkim, jako znakomity kompozytor, a także zasłużony w historii Polski działacz niepodległościowy.

Z mojej strony pragnę zapewnić o pełnym wsparciu dla prac Komitetu, a członkom Towarzystwa gratuluję inicjatywy i życzę powodzenia w realizacji tego ważnego zadania.

Z poważaniem

/-/ Wojciech Jankowiak


Powrót na początek strony
 


 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rektor - Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Poznań, 24 lipca 2014 roku.


Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Odpowiadając na pismo z 1 lipca br. pragnę Pana poinformować, że z przyjemnością wyrażam zgodę na udział w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Gratuluję podjęcia się trudu podjęcia powyższej inicjatywy, która niewątpliwie zasługuje na wysokie uznanie.

Życzę Panu i współtwórcom wiele satysfakcji z realizacji wspomnianego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Rektor

Powrót na początek strony


 

Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 23 lipca 2014 rokuPan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością pragnę poinformować Pana, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. (...)

Doceniając znaczenie i wartość podjętej przez Państwa inicjatywy, pragnę złożyć wszystkim jej Organizatorom życzenia sukcesu w realizacji przedsięwzięcia.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Grudziak
Dyrektor Gabinetu Marszałka

Powrót na początek stronyUrząd Miasta Poznania - Biuro Prezydenta

Poznań, 16 lipca 2014 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

miło mi poinformować, że Prezydent Miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny, przyjął zaproszenie do udziału w komitecie honorowym budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Dziękuję za podjęcie tej cennej inicjatywy, która niewątpliwie pozwoli godnie upamiętnić tak zasłużoną dla Poznania i Polski postać. Ignacy Jan Paderewski zapisał się w historii nie tylko jako znakomity kompozytor, ale również jako wyśmienity polityk. Jego postawa od lat jest wzorem i inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.

Jestem przekonana, że budowa pomnika przyczyni się rozpowszechniania wiedzy i pamięci o Ignacym Paderewskim oraz spotka się z dużym uznaniem poznańskiego społeczeństwa.

Proszę przyjąć życzenia powodzenia w realizacji przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku

/-/ Anna Kuca-Szpytko
 Dyrektor Biura Prezydenta


Powrót na początek strony
 


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Poznań, 21 lipca 2014 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z 1 lipca br. uprzejmie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Zaproszenie to przyjmuję z wielką przyjemnością.

Na ręce Pana Prezydenta składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za tak zacną inicjatywę uhonorowania postaci Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego Polaka, wielkiego kompozytora i patrioty.

Wszystkim zaangażowanym w ten projekt osobom życzę wytrwałości, osiągnięcia celu oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


Powrót na początek strony
 


Politechnika Poznańska
Rektor, prof. dr hab. Tomasz Łodygowski

Poznań, dnia 17 lipca 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Odpowiadając na pismo z dnia 1 lipca br. uprzejmie informuję, iż przyjmuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskie¬go.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Łodygowski


Powrót na początek strony
 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Kalemba


Poznań, dnia 16.07.2014 r


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

W odpowiedzi na przekazane zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego uprzejmie informuję, że z dużym zadowoleniem i wdzięcznością przyjmuję tą honorową funkcję.

Inicjatywa uhonorowania monumentem pamięci Ignacego Jana Paderewskiego - wielkiego męża stanu i patrioty, wzorca pracy organicznej, jednego z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski, którym zawdzięczamy niepodległość jest w pełni uzasadniona i zasługuje na szczególne wsparcie. Jego przyjazd do Poznania stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czym zasłużył sobie na trwałą pamięć i wdzięczność Wielkopolan. Uczestnictwo w Komitecie Honorowym tego wspaniałego przedsięwzięcia to dla mnie zaszczyt, który przyjmuję z ogromną satysfakcją.

Dziękuję za życzliwość i zaufanie oraz za wieloletnią owocną współpracę.

Z wyrazami szacunku
/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek strony


 

I Wiceprzewodniczący   
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

   
Poznań, dn. 18.07.2014r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z olbrzymią radością mogę poinformować, że na ostatniej (IV) Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, która miała miejsce w dniu 26 czerwca 2014 roku,  jednogłośnie przyjęto uchwałę numer Xl/I/2014, którą przesyłam w załączeniu, w sprawie objęcia honorowym patronatem inicjatywy budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu realizowanej przez Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego.

Przed głosowaniem samą ideę budowy i stan prac związanych z pomnikiem przybliżył  nam członek zarządu Towarzystwa - p. Filip Suś. Zwracając się językiem bardziej młodzieżowym i mniej oficjalnym zyskał dużą sympatię młodzieżowych radnych. Zainteresowali się oni żywo nie tylko samym pomnikiem, ale także sylwetką Ignacego Paderewskiego, co zresztą jest jednym z głównych celów Towarzystwa.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową (www.mrm.poznan.pl). gdzie na bieżąco dodawane są informacje o działalności Młodzieżowej Rady.

Z ogromną nadzieją na naszą dalszą owocną współpracę w kolejnych miesiącach pozostaję

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Urbanowicz
I wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

Uchwała nr Xl/I/2014
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
z dnia 26.06.2014r.

w sprawie objęcia honorowym patronatem
inicjatywy budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.


Na podstawie §4 ust. 1 pkt. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, uchwala się, co następuje:

§1

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania nadaje honorowy patronat inicjatywie budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu organizowanej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:

Przewodniczący MRMP
/-/  Adam Janczewski

Powrót na początek strony


Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Poznania
Jerzy Stępień


 
 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jakim jest uczestnictwo w Honorowym Komitecie Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Obecność wśród tak zacnego grona będzie dla mnie wielkim zaszczytem, zatem przyjmuję Pana zaproszenie z wielką radością,

Pozdrawiam serdecznie,

/-/ Jerzy Stępień

Powrót na początek strony


 

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

Poznań, 24 marca 2014 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Społeczny Honorowy Komitet Budowy
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego
    
Informuję, iż Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan z dużym zainteresowaniem i aprobatą odniósł się do inicjatywy organizacji Społecznego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Popieramy inicjatywę budowy pomnika, który będzie symbolem uczczenia wybitnego Polaka i patrioty.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan deklaruje finansowe wsparcie przeznaczone na ufundowanie pomnika.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Silski
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony
 


Nadleśnictwo Konstantynowo

Konstantynowo 31.12.2013 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

W związku z Państwa prośbą z dnia 19 grudnia 2013 r. Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że Nadleśniczy wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Stowarzyszenia darowizny pieniężnej. Powyższa kwota 30.12.2013 została przekazana na Państwa rachunek bankowy i jest przeznaczona na rozwój świadomości narodowej w szczególności na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

/-/ podpis nieczytelny

Powrót na początek strony


Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego
Skórzewo, ul. Ks. St. Kozierowskiego
60-185 Poznań


Skórzewo, dnia 28 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Ignacy Jan Paderewski, znakomity pianista, kompozytor, dyplomata, ambasador spraw polskich, człowiek wielkiego serca patronuje wielu szkołom i instytucjom w naszym kraju, będąc autorytetem dla uczniów, absolwentów, pracowników. Karty historii zapisane Jego życiem, działalnością artystyczną, polityczną i społeczną są niewyczerpanym źródłem wartości służących kształtowaniu postaw kolejnych pokoleń Polaków.

W ubiegłym roku Gimnazjum w Skórzewie przyjęło uroczyście imię Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzenie to stało się dla nas wszystkich wyzwaniem do poszukiwania wartości, którym hołdował nasz Patron. Winniśmy dołożyć wszelkich starań, by pamięć o tym Wielkim Polaku była wiecznie żywa.

Z ogromną radością Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rodzice i Uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, deklarujemy poparcie dla idei budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i przekazujemy na ten cel określoną wpłatę.

Z wyrazami szacunku

/-/ Katarzyna Krűger-Szczot

Powrót na początek strony
 


Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
przy  Stolicy Apostolskiej

Rzym, 26 listopada 2012 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękują za nadesłany list z projektem budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Będzie to dla mnie wielki zaszczyt móc wstąpić do Komitetu Honorowego tej pięknej inicjatywy obok tak wybitnych osobistości, jak ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, czy premier Tadeusz Mazowiecki, których pracę i postawę niezmiernie cenię.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami powodzenia w realizacji projektu.

Z poważaniem,
/-/ Hanna Suchocka

Powrót na początek strony


Sekretarz Stanu Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
Do Spraw Dialogu Międzynarodowego
Władysław Bartoszewski

Warszawa, dn. 21 listopada 2012 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

bardzo dziękuję za łaskawe przekazanie mi egzemplarza interesującego czasopisma „Z postępem" z tekstem mi poświęconym. Jako były laureat statuetki Złotego Hipolita cenię sobie bardzo kontakty z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego i chętnie przyjmuję propozycję wzięcia udziału w Komitecie Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Symbolicznej wpłaty dokonam jeszcze w roku bieżącym.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Władysław Bartoszewski

Powrót na początek strony


HEBO Poznań Sp. z o.o.

Poznań, 29.10.2012

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystw im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Dziękuję za przesłane zlecenie na opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Jesteśmy zaszczyceni możliwością uczestniczenia w tym tak znaczącym dla poznańskiego środowiska projekcie. Deklarujemy nieodpłatne opracowanie projektu w wyznaczonym przez Pana terminie.

Z wyrazami poważania
/-/ prof. Z. Młynarek

Powrót na początek stronyZespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich


Szanowny Pan
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach informuje, iż wraz ze społecznością uczniowską i Gronem Pedagogicznym popiera inicjatywę budowy Pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu i przekazuje na ten cel  określoną wpłatę.

Z wyrazami szacunku
/-/ mgr Grażyna Gromadzińska-Kopras

Powrót na początek stronyUrząd Miasta Poznania Gabinet Prezydenta

Poznań, 24 października 2012 r.

Pan
Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za przesłanie informacji na temat planowanej budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Z przyjemnością informuję, że Prezydent Miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny przyjął zaproszenie do Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.
Wspaniała idea uczczenia pamięci i zasług tak wybitnego Polaka zasługuje na uznanie władz miasta Poznania.

Na ręce Pana Prezydenta pragnę złożyć wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, życzenia zadowolenia i satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Kalemba
Dyrektor Gabinetu Prezydenta

Powrót na początek strony


 Ks. Eugeniusz Makulski
kustosz senior Sanktuarium Maryjnego w Licheniu,
Laureat Złotego Hipolita 2010


Licheń, 28 września 2012 r.


Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Cześć Niepokalanej!

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Witam i bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Matka Boska Licheńska – Bolesna Królowa Polski. Zapewne bardzo bolesna, zasmucona i zatroskana, gdy patrzy na to wszystko, co się dzieje w jej ukochanym, polskim królestwie. Bardzo serdecznie dziękuję za bogata przesyłkę, która dotarła do moich rąk. Książka jest bogata i wspaniała. Dziękuję. Pragnienie wybudowania w Poznaniu pomnika ku pamięci Ignacego Paderewskiego jak najbardziej trafne i wskazane. Jest mi bardzo przykro, że jako zakonnik już na bocznicy życia tego pięknego dzieła nie mogę wesprzeć finansowo. Pozostaje mi tylko modlitwa, aby wspaniały monument został rychło zrealizowany. Aby w naszym ubogim społeczeństwie znalazły się środki finansowe. Jest to już ostatni czas na realizację twego dzieła, dopóki żyje nasze pokolenie. Młode pokolenie, wypłukane z patriotyzmu, wiary, wartości duchowych, zatrute liberalizmem i nie tylko, nie będzie zdolne do podejmowania takich patriotycznych i kulturalnych dzieł.

Panu Prezydentowi wielkie Szczęść Boże. Jestem głęboko wzruszony pamięcią o seniorze. Mizerne zdrowie i siły nie pozwalają mi brać udziału w różnych uroczystościach,  ale cieszę się pamięcią o mnie, jeszcze żywą. W tym roku sezon pielgrzymkowy w Licheniu nie był imponujący. Biedacy nie przyjeżdżali, bo nie mieli za co, a bogaci buszowali po Europie i po całym coraz mniejszym świecie. Gdy spotkam szlachetnego i zamożnego prawdziwego Polaka, to będę go zachęcał, aby posłał datek na budowę pomnika w Poznaniu. Szanownemu i kochanemu Panu Prezydentowi posyłam z serca płynące kapłańskie błogosławieństwo i serdeczne pozdrowienia. Mocno ściskam zdolne i pracowite ręce..

/-/ ks. Eugeniusz Makulski

Powrót na początek strony


Związek Producentów Ryb
Organizacja Producentów


Poznań, 31  lipca 2012 r.

Sz. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im H. Cegielskiego

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 20.02.2012 r. odnośnie przyjęcia „Zaproszenia do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego" w Poznaniu informuję, że decyzją Zarządu z dnia 24 maja 2012 r. (Uchwała nr 10/2012) Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów, dokona wpłaty na ten cel.

Kserokopię Uchwały przesyłam w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Prezes
/-/ Krzysztof Karoń

Powrót na początek strony


KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

Poznań, 30-07-2012

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

niniejszym serdecznie dziękuję za przesłane na moje ręce zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Możliwość wzięcia czynnego udziału w tak prestiżowej inicjatywie będącej uhonorowaniem sylwetki i zasług wielkiego polskiego patrioty Ignacego Jana Paderewskiego jest dla mnie zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem.

Niniejszym potwierdzam chęć przystąpienia do Komitetu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pamięć oraz zaufanie,

Z wyrazami szacunku.

dr Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu


Powrót na początek strony
 


Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich

Poznań, dnia  30.07.2012 r.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W związku z inicjatywą Towarzystwa gorąco popieram budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika.

Z poważaniem

/-/ mgr Tomasz Malinowski
płk. w st. spoczynku

Powrót na początek strony


Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznań, 5 lipca 2012 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Fanie Prezydencie,

bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Honorowym Patronacie Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, które z zaszczytem przyjmuję.

Na ręce Pana Prezydenta składam wyrazy uznania dla wszystkich autorów tego niecodziennego przedsięwzięcia. Niech pomnik będzie dowodem naszej wdzięcznej pamięci o Ignacym Janie Paderewskim - doktorze honoris causa poznańskiej Almae Matris, który w naszych sercach i umysłach pozostanie na zawsze nie tylko jako genialny pianista i kompozytor, ale przede wszystkim jako wyśmienity ambasador polskiej kultury i mąż stanu światowego formatu.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Powrót na początek stronyTowarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1913

Poznań, 2 lipca 2012 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Przyjmuję to, jako osobiste wyróżnienie i jednocześnie uznanie dla działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na rzecz upamiętniania tradycji Poznania i Wielkopolski. Deklaruję więc poparcie dla idei budowy Pomnika i swój udział w Komitecie Honorowym.

Z poważaniem

/-/ Stefan Barłóg

Powrót na początek strony


Wojewoda Wielkopolski

Poznań, I8 lipca 2012 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z przyjemnością informuję, że przyjmuję zaproszenie do udziału iv Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Jestem przekonany, że przedsięwzięcie godnie uczci "wielkiego pianistę, kompozytora i polityka zasłużonego dla pracy na rzecz wspólnego dobra.

Proszę przyjąć wyrazy uznania oraz życzenia powodzenia w realizacji projektu.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony


Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

Poznań, 17 VII 2012

Wielmożny Pan
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Z głęboką satysfakcją przyjmuję zaproszenie mnie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Lech Trzeciakowski

Powrót na początek strony


Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Poznań, dnia 10 lipca 2012 roku

Szanowny
Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie!

Odpowiadając na pismo dotyczące budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, uprzejmie informuję, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, z wdzięcznością przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Honorowym Patronacie Budowy Pomnika.

Przesyłając serdeczne pozdrowienia od Księdza Arcybiskupa Metropolity, łączę wyrazy szacunku


/-/ ks. Sebastian Kujawa
Sekretarz

 Powrót na początek strony


Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Eugeniusz Grzeszczak


Warszawa, 9 lipca 2012r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dziękują za propozycję uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Przyjmuję ją z zadowoleniem w przeświadczeniu, iż to przedsięwzięcie w znaczącym stopniu  przyczyni się do uhonorowania symbolem pamięci wielkiego działacza niepodległościowego, polityka, pełniącego funkcję Premiera Rzeczypospolitej i ministra spraw zagranicznych, także wspaniałego polskiego kompozytora i pianisty, Ignacego Jana Paderewskiego. Jego imię, pośmiertnie uhonorowane orderem Virtuti Militari, zapisało się na kartach polskiej historii w sposób szczególny, a jego działania winny być widocznym wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń, jako ikony pracy na rzecz wspólnego dobra polskiego. To dla mnie radość podwójna, iż osobiście jestem związany ściśle z regionem Wielkopolski oraz miastem Poznań.

Doceniając wagę tej pięknej i szlachetnej inicjatywy, propozycję uczestniczenie w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, przyjmuję. Serdecznie gratuluję wspaniałego pomysłu oraz życzę owocnej realizacji zamierzonego projektu, który swoją osobą będę wspierać. zadowoleniem w przeświadczeniu, iż to przedsięwzięcie w znaczącym stopniu

Łączę wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia

/-/ Eugeniusz Grzeszczak

Powrót na początek stronyWielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Zdzisław Kowalski
Prezes Zarządu

Poznań, dnia 10 lipca 2012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjąłem zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.


Ta szczytna idea znakomicie wpisuje się w strategię funkcjonowania Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Jest także zgodna z moim osobistym pojmowaniem patriotyzmu, pracy organicznej, odpowiedzialności za sprawy ogółu.

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaproszenie do Komitetu Honorowego oraz życzenia owocnej współpracy przy realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku

/-/ Zdzisław Kowalski

Prezes Zarządu

 Powrót na początek strony

 


 

 Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

 Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Uprzejmie dziękuję Panu Prezydentowi za propozycję wstąpienia przeze mnie do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Szczególny honor niesie za sobą Pana prośba przyjęcie przeze mnie funkcji Przewodniczącego Komitetu.

Ta ważna inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dotyczy postawienia w Poznaniu pomnika wybitnemu Polakowi, jakim niewątpliwie był Ignacy Paderewski. Ten znakomity kompozytor znany był również z wielu form działalności patriotycznej, politycznej i filantropijnej. Dla mnie bardzo istotne jest także i to, iż był on drugim premierem niepodległej II Rzeczypospolitej.

Ignacy Jan Paderewski w sposób szczególny jest historycznie związany z Wielkopolską i Poznaniem. W Wielkopolsce bywał na długo jeszcze przed pamiętnym przyjazdem do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku. Wcześniej, bo w roku 1890 wypoczywał u przyjaciół w ich pałacu pod Szamotułami, w Poznaniu koncertował, w Poznańskim Uniwersytecie uhonorowany został godnością Doktora Honoris Causa. Dlatego pamięć i legenda o Ignacym Janie Paderewskim powinna zostać odnowiona, dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dla tych pokoleń, które stanowić będą fundament umacniania i rozbudowywania naszej tożsamości.

Dlatego też z dużą przyjemnością obejmę przewodnictwo w Komitecie Honorowym Budowania Pomnika Ignacego Paderewskiego.

Z poważaniem

/-/ Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

Powrót na początek strony

 


 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Mazowiecki Doradca Prezydenta RP

Warszawa, 15.06.2012

Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego  artysty i męża stanu.

Z przyjemnością będę   uczestniczył w Komitecie, który temu przedsięwzięciu patronuje.

/-/ Tadeusz Mazowiecki

Powrót na początek strony


Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Wronki, 27.05.2012

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękuję za zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego budowy pomnika naszemu wielkiemu Polakowi - Ignacemu Janowi Paderewskiemu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej na swoim walnym zebraniu wyraziło wolę przystąpienia do Komitetu Organizacyjnego i delegowało przedstawiciela TMZW, kolegę Leszka Bartola. Informuję, że TMZW podjęło akcję informacyjno - promocyjną i rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika.

Z poważaniem

/-/ Paweł Bugaj
Prezes TMZW

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolska Izba Rolnicza

Poznań, dnia 09.05.2012 r.

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 8 lutego br. w sprawie zaproszenia kompetentnej osoby do uczestniczenia w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnka Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu informuję, iż członkowie Walnego Zgromadzenia WIR na swoim V posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, natomiast Zarząd WIR na swoim posiedzeniu w dniu 13 marca br. wytypował wiceprezesa Bogdana Fleminga do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego.

Z poważaniem

/-/ Ireneusz Kozecki

Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Powrót na początek strony


ASSMANN POLSKA
grupa projektowa sp. z o.o.

Poznań, 20.04.2012r.

Szanowny Pan
Prezydent
Dr Marian Król
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

pragnę serdecznie podziękować za honor jakim dla nas będzie możliwość uczestnictwa w realizacji kolejnej Pańskiej idei,  jaką jest budowa pomnika upamiętniającego postać Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego i polityka - postaci tak znaczącej dla Poznania i Wielkopolski.

ASSMANN Polska Grupa Projektowa pragnie Panu, tak jak to miało miejsce przy budowie pomnika Hipolita Cegielskiego, zaoferować usługi projektowe i doradcze jako swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku

/-/ Grzegorz Ratajczyk

Powrót na początek strony


Prymas Polski
JE abp Józef Kowalczyk Metropolita Gnieźnieński

Gniezno, 17 maja 2012 r.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Odpowiadając na Pana prośbę zawartą w liście z 2 kwietnia br. wyrażam zgodę na objęcie patronatem honorowym Budowy Pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Inicjatywa ukazania postaci Ignacego Paderewskiego, jako wielkiego patrioty, humanisty, muzyka, człowieka zaangażowanego w pracę organiczną dla wspólnego dobra, jest godna uznania.

Wszystkich członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz darczyńców obejmuję swoją modlitwą i z serca błogosławię

/-/ +Józef Kowalczyk

Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

Powrót na początek strony

 


 


Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stanisław Wachowiak

Poznań, dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką radością przyjąłem zaproszenie do komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. 0dziai w tym patriotycznym przedsięwzięciu jest dla mnie niezmiernie ważny. Ignacy Jan Paderewski to jedna z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski. Wielotorowa działalność Paderewskiego jako kompozytora, polityka, męża stanu i w końcu hojnego filantropa, wyróżniała  go spośród grona największych osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele Krajów obdarowało go najwyższymi zaszczytami w uznaniu zasług artystycznych, patriotycznych, ale też i ze względu na hojność artysty dla weteranów wojennych, środowisk twórczych i intelektualnych. Ponadto Paderewski wyraził swój talent polityczny, działając na rzecz przywrócenia niepodległości ojczyzny, konsekwentnie realizując program obrony granic Polski.

Wybitna postać wielkiego artysty oraz działacza państwowego została doceniona także przez nasz Uniwersytet, nadaniem  Mu godności Doktora Honoris Causa w 1924 r. Ignacy Jan Paderewski w pełni zasługuje na zachowanie pamięci o nim w postaci pomnika, jako wyraz wdzięczności za Jego dzieło dla Polski. _

Łączę wyrazy wysokiego szacunku

/-/ Stanisław Wachowiak


Powrót na początek strony

 


 

Zenon Kardynał  Grocholewski
Watykan


Watykan, 9 kwietnia 2012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na dwa ostanie e-maile, pragnę powiadomić, że bardzo chętnie przystępuję do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego w 2013 roku oraz do objęcia Honorowym Patronatem tych uroczystości.

Także z wielką przyjmnością  przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie oraz w Honorowym Patronacie Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, którego odsłonięcie przewidziane jest na lata 2014-2015 w centrum Poznania. Trzy  tygodnie temu ‒ w drodze do Fryburga  Szwajcarskiego na Konferencję Naukową, która miała miejsce na tamtejszym Uniwersytecie ‒ odwiedziłem właśnie Muzeum Paderewskiego w Morges. Wprawdzie jest ono niewielkie, niemniej jednak wpisuje tę niezwykłą postać w okolicę, w której Paderewski przez sporo lat mieszkał, oraz przyczynia się do poznawania tego Wielkiego Polaka jak również kultury i historii Polski w środowisku szwajcarskim.

Gratuluję szlachetnych inicjatyw i całym sercem życzę, by zostały one ukoronowane pełnym sukcesem. 

Modlę się o to, by Chrystus Zmartwychwstały darzył Pana Prezesa obficie potrzebnymi łaskami w życiu osobistym i w realizacji wspomnianych przedsięwzięć.

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienie

/-/ Zenon Kard. Grocholewski

Powrót na początek strony


 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny

Warszawa, 29 marca 2012 r.

Szanowny Pan
 dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego serdecznie dziękuję za zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego i z radością przyjmuję uczestnictwo w Komitecie.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest zaszczycone zaproszeniem do uczestnictwa w tak znamienitej inicjatywie upowszechniającej tradycje historyczne i patriotyczne Polaków.
Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Lech Drożdżyński

Prezes ZG PTTK

Powrót na początek strony


 Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań 27.03.12r.

Szanowny Pan Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję za zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Poczytuję sobie za wielki zaszczyt znalezienie się w skiadzie Komitetu Organizacyjnego takiej szczytnej inicjatywy

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Marian Gołembowski 

 Powrót na początek strony 

 


 

Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Poznań, dnia 19 marca 2012 roku

Wielce Szanowny Pan
dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Odpowiadając na pisma dotyczące Komitetu Honorowego Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego oraz Komitetu Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, uprzejmie informuję, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, z wdzięcznością przyjął zaproszenia do udziału w w/w Komitetach Honorowych.

Jednocześnie, odpowiadając na pismo zawierające prośbę o odprawienie Mszy Świętej w intencji śp. Hipolita Cegielskiego, uprzejmie informuję, że Jego Ekscelencja odprawi Mszę Świętą, zgodnie z prośbą Szanownego Pana Prezydenta, w Poznańskiej Katedrze dnia 6 stycznia 2013 roku o godz. 10.00. W celu uzgodnienia szczegółów związanych z przygotowaniem Mszy Świętej proszę skontaktować się z Księdzem Kanonikiem Ireneuszem Szwarcem - Proboszczem Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu (teł.: 61 852 96 42).

Z wyrazami szacunku

/-/ ks. Sebastian Kujawa Sekretarz

Powrót na początek strony


Prof. Beata Raszka

Poznań, dnia 16 marca 2012 r.

Sz. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

pomniki Wybitnych Osobistości przekazują ważne informacje o ludziach, których praca i społeczne zaangażowanie miały niejednokrotnie decydujący wpływ na kształtowanie się czasów współczesnych. W społeczeństwie obywatelskim wskazują na określone wzorce zachowań i działań, które wytrzymały próbę czasu.

Trudno jednak w pełni zawierzyć zbiorowej pamięci, bowiem bieg czasu i pokoleń często ich obraz zaciera. Inicjatywa budowy pomnika Jana Ignacego Paderewskiego jest dlatego działaniem wymagającym szerokiego poparcia. Ze swej strony bardzo ją popieram ! Jako miejsce lokalizacji proponuję z bieg ulic Al. Marcinkowskiego i Paderewskiego.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Beata Raszka

Powrót na początek strony

 


 

The Wielkopolska Chamber of Construction
Wielkopolska Izba Budownictwa

Poznań, dnia 24 lutego 2012 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za propozycję przystąpienia do składu Komitetu Organizacyjnego jako przed¬stawiciel Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Proszę o wpisanie mnie do składu w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr inż. Zenon Kierczyński MBA

Prezes Zarządu

Powrót na początek strony


Fundacja Zakłady Kórnickie
Organizacja Pożytku Publicznego

Kórnik, dnia 01.03.2012 roku

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie informuję, że Zarząd Fundacji popierając inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w dniu 22.02.2012 postanowił:

a) Delegować w skład Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Prezesa Zarządu Fundacji - Kazimierza Grzesiaka

b) Przekazać na ten cel określoną kwotę.

Z wyrazami szacunku

/-/ mgr inż. Kazimierz Grzesiak

Prezes Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie

Powrót na początek strony


Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

Poznań, 6 marca 2012 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

z dużym zadowoleniem przyjąłem wiadomość o przedsięwzięciu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego stało się instytucją, która wypełnia pejzaż miasta trwałymi pamiątkami zaświadczającymi o tym, że Ziemia Wielkopolska była bliska wielu wybitnym Polakom.

Czuję się w obowiązku wesprzeć ten cel darowizną pieniężną, którą przekażę na wskazane Pańskim liście konto.

/-/ Andrzej Wituski

dyrektor Biura Zarządu
dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego

Powrót na początek strony

 


 

Koło Przewodników PTTK
im. Marcelego Mottego

Poznań, 7.03.2012 r.

Szanowny Pan Prezydent
Dr Marian Król
Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego

Zarząd Koła Przewodników PTTK im. M. Mottego w Poznaniu dziękuje serdecznie za zaprosze¬nie do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Cieszymy się z powstania takiej inicjatywy i bardzo chętnie włączymy się w pracę komitetu.
Naszym przedstawicielem będzie Prezes Zarządu Koła.

W dniu 21.02.2012r podczas zebrania rocznego już kilku naszych członków poparło finansowo idee budowy pomnika.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wyróżnienie naszych członków odznaczeniami Towa¬rzystwa z okazji 60-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Żurek

Prezes Zarządu Koła

Powrót na początek strony


Automobilklub Wielkopolski

Poznań, dnia 08.03.2012 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 28 lutego br. wyraził aprobatę dla włączenia się Klubu w działania Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Jednocześnie z radością informuję, że jednomyślnie powierzono mi zaszczyt reprezentowania Automobilklubu Wielkopolski, celem wsparcia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w pracach zmierzających do realizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

/-/ Robert Werle

Powrót na początek strony


Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego

Poznań, dnia 13 marca 2012 r.

Sz. Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

pomysł upamiętniania Wybitnych Polaków wymaga nie tylko szczególnego zaangażowania w podejmowaniu tego rodzaju inicjatyw i społecznej aktywności, ale także historycznego wręcz wyczucia wagi zdarzeń i sytuacji. Współczesność pokazuje, że nigdy za wiele przypominania o fundamentalnych dla naszego regionu zdarzeniach i faktach oraz o czynach ludzi stanowiących określone wzorce osobowe, wczoraj, dziś i jutro. Oby nie zatarł ich czas zapomnienia, bowiem bez nich to jutro staje się bliżej nieokreślone.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego realizując przyjętą misję i wizję tworzenia społeczeństwa obywatelskiego podejmuje działania o wyjątkowym znaczeniu. Bez wątpienia należy do nich projekt budowy w Poznaniu pomnika Jana Ignacego Paderewskiego. Gorąco go popieram! A swoje przystąpienie do niego traktuję z jednej strony jako obowiązek, ale z drugiej i jako przyjemność i satysfakcję, że mogę uczestniczyć w działaniach służących nie tylko chwili obecnej, ale także przyszłym pokoleniom.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak

Dziekan wydziału Turystyki i Rekreacji

Powrót na początek strony


Automobilklub Wielkopolski

Poznań, dnia 01.02.2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Jako Automobilklub Wielkopolski czujemy się wyróżnieni zaproszeniem do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Ostateczna decyzja co do formy naszego przystąpienia oraz osoby, która będzie naszym przedstawicielem w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika, zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu Automobilklubu Wielkopolski, które odbędzie się w drugiej połowie lutego.

Z poważaniem

/-/ Robert Werle

prezes

Powrót na początek strony


Konfraternia Orderu Św. Stanisława w Poznaniu
Przeorat Wielkopolski

Poznań, 10 lutego 2012r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
 Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W nawiązaniu do pisma L.dz.40/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku uprzejmie dziękujemy za zaproszenie Konfraterni Orderu Św. Stanisława BM do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Z całego serca popieramy tę wspaniałą inicjatywę, a zaproszenie odczytujemy jako zaszczyt i wyróżnienie.

Do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego delegujemy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Konfraterni, Pana Jerzego Szyło.

Z wyrazami szacunku

/-/ Hanna Świtalska

Powrót na początek strony


Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego

Poznań, 13.02.2012

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Wyrażam zgodę na udział w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Przedstawicielem naszej szkoły będzie Pani Barbara Gajowa

Z poważaniem

/-/ Karol Seifert

dyrektor szkoły

Powrót na początek strony


Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Zarząd Główny

Poznań, 14 lutego 2012 r.

Sz. Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękujemy za zaproszenie przedstawiciela naszego Towarzystwa do składu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.Reprezentować będzie nas Tadeusz Musiał - wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Z poważaniem

/-/ Stefan Barłóg

Prezes Zarządu Głównego

Powrót na początek strony


Zarząd Główny
Związku Oficerów Rezerwy RP

Poznań, dnia 16 lutego 2012 r.

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Prezydium Zarządu Głównego Związku traktuje, jako wyróżnienie naszej oficerskiej Wspólnoty i zarazem bardzo odpowiedzialnie. Stad też do składu Komitetu Organizacyjnego proponujemy wiceprezesa Zarządu Głównego ZOR RP, Pana ppłk. rez. dr. inż. Wiesława Światłowskiego .

Z wyrazami szacunku

 /-/ płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Prezes Zarządu Głównego

Powrót na początek strony


Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”


Poznań, 16 luty 2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 27 stycznia 2012 r. informuję, że Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców z dużym zainteresowaniem i aprobatą odniósł się do społecznej inicjatywy budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

W imieniu Zarządu dziękuję za złożenie propozycji przyłączenia się do udziału w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika. W obradach Komitetu Wielkopolski Związek Pracodawców reprezentować będzie pan Krzysztof Kłosowicz wiceprezes Zarządu.

Wielkopolski Związek Pracodawców wspiera wszelkie inicjatywy związane z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku

 /-/ Jacek Silski

Prezes Zarządu

Powrót na początek strony


Organizacja Producentów Ryb

Poznań, dn. 20.02.2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego

W odpowiedzi na „Zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego" w Poznaniu informuję, że Związek Producentów Ryb popiera zaszczytną ideę budowy pomnika zasłużonemu Polakowi i włączy się do tej inicjatywy.
Zgodnie z Uchwałą nr 6/2012 z dn. 02.02.2012 r. Zarząd Związku Producentów Ryb, jako przedstawiciela do uczestnictwa w Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, deleguje Pana Krzysztofa Karonia, Prezesa Związku Producentów Ryb.

 Z wyrazami szacunku

/-/ mgr Wioletta Paroń

Powrót na początek strony


Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Poznań, 28 lutego 2012 roku.


Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do komitetu budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, które z przyjemnością przyjmuje. Zobowiązuję się  także wypełniać zadania jakie stoją przed członkami komitetu. Gratuluję tej wzniosłej inicjatywy poprzez którą, nie tylko oddaje pan honor temu wybitnemu Polakowi, ale w wielu osobach kształtuje dobre postawy obywatelskie.

Zaproszenie traktuje także jako uznania za dotychczasową współpracę, za którą korzystając z okazji pisania serdecznie dziękuję. Wiele z realizowanych przeze mnie osobiście czy kierowane przeze mnie Stowarzyszenie przedsięwzięć zyskało sobie przychylność pana Prezydenta.  Serdecznie jeszcze raz dziękuję.

 Serdecznie pozdrawiam i składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz sił w realizacji zamierzonych celów i wszystkich działań pozostając do dyspozycji Pana Prezydenta pod znanymi danymi adresowymi.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowienia

 /-/ FilipSuś

Prezes Zarządu

Powrót na początek strony


Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
Prof. Bogumił Nowicki


Poznań, 28 lutego 2012


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z radością przyjąłem oficjalną wiadomość o realizującym się projekcie wzniesienia pomnika wielkiemu Polakowi, który od lat patronuje poznańskiej Akademii Muzycznej, a niekłamaną dumą napełniło mnie zaproszenie przedstawiciela Uczelni do prac Komitetu Organizacyjnego Budowy. Za niezbywalny obowiązek całej naszej społeczności uważam wsparcie tej szlachetnej idei i pomoc w jej urzeczywistnieniu.

W skład Komitetu proponuję panią prof. dr Halinę Lorkowską, prorektora Akademii i wybitną znawczynię życia i dzieła Ignacego Paderewskiego oraz specjalistkę w zakresie historii muzycznej Poznania w okresie międzywojennym. Jestem absolutnie pewien, że swoje obowiązki wypełni z właściwą sobie rzetelnością i najżywszym zaangażowaniem.

Jednocześnie deklaruję osobiste zainteresowanie postępami prac, które gotów jestem stosownie poprzeć na każdym ich etapie.

 Z wyrazami szacunku

/-/ Bogumił Nowicki

Rektor Akadameii Muzycznej

Powrót na początek strony


 Fundacja Rozwoju
Miasta Poznania

Poznań, dnia 07.02.2012. r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 W imieniu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania wyrażamy podziękowanie za zaproszenie z dnia 23 stycznia 2012 r. do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

 Zaproszenie to odczytujemy jako zaszczyt i wyróżnienie. Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego podejmujemy z entuzjazmem i pełnym przekonaniem, że realizujemy cele Fundacji zapisane w jej statucie: ''kształtowanie dumy z historii i podstaw tradycji pracy organicznej oraz działania na rzecz podnoszenia jakości życia i realizacji zrównoważonego rozwoju miasta i kreacji wizji przyszłości, "

Pismo Państwa odczytujemy jako zaproszenie kierowane do Fundacji Miasta Poznania, natomiast do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego delegujemy jej prezesa Ryszarda Olszewskiego.

Za Zarząd Fundacji

/-/  Ryszard Olszewski

Prezes

/-/ Jan Kaczmarek

Wiceprezes

Powrót na początek strony


Prezydent Unii Wielkopolan
Paweł Leszek Klepka

Poznań, dnia 16.02.2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z prawdziwą satysfakcją przyjąłem Pańskie zaproszenia do Komitetów Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Pragnę nadmienić, że Unia Wielkopolan, której mam zaszczyt przewodzić zawsze chętnie wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do uczczenia wybitnych Polaków i Wielkopolan zasłużonych dla wspólnego dobra.

Stąd też popieramy z całego serca zamiar uhonorowania wybitnego Polaka, którego przybycie do Poznania było jednym z impulsów dla zbrojnego wystąpienia Powstańców Wielkopolskich.

Dlatego też z przyjemnością przyjmuję Pańskie zaproszenie i deklaruję wsparcie i pomoc w miarę możliwości moich własnych i samej Unii.

Z wyrazami szacunku

/-/ Paweł Leszek Klepka

Powrót na początek strony


Prezes Zarządu Związku Podhalan
w Poznaniu

W Poznaniu, 15 lutego 2012

Pan doktor Marian Król
Szanowny Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z największą satysfakcją zarząd poznańskiego ogniska Związku Podhalan przy Oddziale w Zakopanem odnotował zaproszenie do składu Komitetu Organizacyjnego budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w stolicy Wielkopolski.

Jesteśmy tutaj mniejszościowym ruchem społecznym, tym bardziej zaszczyca nas, że zechcieliście Państwo docenić w ten sposób działalność naszej organizacji na terenie makroregionu wielkopolskiego i zaprosić naszego przedstawiciela do Waszego zacnego grona.

Związki Podhala i Wielkopolski, cechowane już osobą hrabiego Władysława Zamoyskiego z Kórnika, naszego dobroczyńcy, potem fundatora dla Narodu Polskiego Morskiego Oka, a potem nasze wzajemne sympatie regionalne, szacunek dla tradycji i umiłowania Ojczyzny - w ten sposób mogą po raz kolejny zostać potwierdzone i utrwalone.

Proszę pozwolić, że osobiście podejmę się członkostwa w Waszym Komitecie, o czym postanowił nasz zarząd, a i dla mnie jest to wielki honor i wyróżnienie. „Zapłoć serdecniy Paniy Boze, za pytockem ku hyrnej idei, postaromy siy, kielo mozeme, coby z nos dobry pozytek był. Boze Wos prowodź, a i Wase starania…”

Z wyrazami szacunku

/-/ Michał Zielewicz

Prezes Zarządu Związku Podhalan

www.zwiazekpodhalanpoznan.org.pl

Powrót na początek strony

 


Wiesław Leliwa-Pruski

Poznań, 22 kwietnia 2013 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent Towarzystwa
Pan Doktor Marian Król.

Załączam moje Votum Separatum na temat wizji pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - prezentowanej i komentowanej w Głosie Wielkopolskim, tudzież w Gazecie Wyborczej; również aktywnie na forum internetowym. Ośmielam się proponować rozpowszechnienie tego votum we wszelkich - dostępnych massmediach.

Jako członek komitetu budowy tego pomnika i polski patriota nie zgadzam się na obrażanie Profesora Józefa Petruka - wielce zasłużonego artysty i nauczyciela... - zgłaszam kategoryczne veto!

Zasada pluralizmu pozwala na prezentowanie poglądów zróżnicowanych, lecz żadne zasady społecznego współżycia nie przewidują bezkarnego obrażania adwersarza.
Wiem, że Pan Prezydent potrafi uczynić właściwy użytek z mego, zaprezentowanego votum. To votum dostarczę wszystkim, którzy prezentowali swe opinie na "łamach", też innym-kompetentnym w sprawach kultury i sztuki; znajomym i...

Teraz prezentuję listę tych, którzy już otrzymali omawianą enuncjację. Kompletną listę przedstawię, gdy wykonam zamierzone działanie.

Z patriotycznym pozdrowieniem i życzeniem pomyślnej realizacji rozpoczętego, cennego przedsięwzięcia - we współpracy z profesorem Józefem Petrukiem. Profesorowi życzę sukcesu artystycznego.
 
Wotum otrzymali: redakcje Głosu Wielkopolskiego; Gazety Wyborczej- oddział w Poznaniu, a także Urząd Miasta-Rada Miasta; Uniwersytet Artystyczny; Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych oraz trzy osoby prywatne - w tym artysta plastyk.

/-/  Wiesław Leliwa-Pruski
 

 Powrót na początek strony

 


Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Komitetu Honorowego
Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego


Piła, dnia 27.05.2013 r.


„List Pana Posła na Sejm RP - Adama Szejnfelda
 skierowany do potencjalnych Fundatorów
Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Wykaz osób do których skierowano list znajduje się w posiadaniu organizatorów”


Wielu jest wielkich Polaków, wybitnych i ponadczasowych autorytetów, zwłaszcza tych, którzy przyczynili się dla niepodległości Rzeczypospolitej. Wydaje się, że nie wszyscy jednak są w sposób odpowiedni uhonorowani dzięki czemu pamięć o nich mogłaby przetrwać wieki. Zawsze cenimy i wspaniale wspominamy Ignacego Jana Paderewskiego. Lecz najczęściej pamiętamy o nim, jako wspaniałym wirtuozie zapominając, że był to również wybitny polityk i premier państwa polskiego. Dlatego powstała ogólnopolska inicjatywa upamiętnienia tego zasłużonego Polaka pomnikiem, który miałby zostać odsłonięty w roku 2015. Jako Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe tego szczytnego celu.

Ignacy Jan Paderewski to jeden z najwybitniejszych Polaków. Ten znakomity kompozytor, minister i premier polskiego rządu, znany był z wielu form aktywności patriotycznej, politycznej i filantropijnej. W swojej działalności zarówno, jako premier II Rzeczypospolitej Polskiej, jak i negocjator pomiędzy dwoma, ważnymi dla kraju stronnictwami - Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego, zawsze dbał o dobro Polski. Dlatego pamięć o Ignacym Janie Paderewskim powinna zostać zachowana dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Z powyższych powodów Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego postanowiło uhonorować Jana Ignacego Paderewskiego poprzez budowę jego pomnika w Poznaniu. Dlatego w stolicy Wielkopolski, gdyż to właśnie tu stał się On katalizatorem wybuchu jedynego zwycięskiego w ostatnich dziejach, narodowego powstania - ¬Postania Wielkopolskiego.

Pomnik Premiera II Rzeczypospolitej Polskiej ma przypominać, że Ignacy Jan Paderewski, ten wspaniały wirtuoz fortepianu i kompozytor, miał wielkie zasługi również, jako polityk - premier rządu i minister spraw zagranicznych reprezentujący Polskę na konferencji w Paryżu, zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego kończącego I wojnę światową i gwarantującego odrodzenie się niepodległej Polski.

W związku z powyższym liczę na Państwa wsparcie tego historycznego przedsięwzięcia. W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w tym patriotycznym dziele proszę o kontakt.

/-/ Adam Szejnfeld

Biuro Poselskie
ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Pila.
e-maii: biuro@szejnfeid.pl
tel./fax 067 212 51 35, kom. 602 738 542

Powrót na początek strony

  <