O Ignacym J. Paderewskim

 
 

O nas

Logo Hipolit Cegielski

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu jest pozarządową organizacją środowiskową grupującą ludzi nauki, kultury, gospodarki i mediów. Łączy nas wspólna idea upowszechniania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie w jego młodej generacji etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra, umacniania szacunku dla wartości patriotycznych, moralnych oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych wzorców osobowych. Nasze Towarzystwo przez jedenaście lat swojej działalności zyskało szerokie uznanie społeczne nie tylko w Wielkopolsce, ale w wielu innych regionach kraju. Towarzystwo znane jest także w ważnych środowiskach zagranicznych zainteresowanych podejmowanymi przez Towarzystwo pro społecznymi projektami i ich realizacją. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król) Szczególnym dowodem zainteresowania naszą działalnością było przyjęcie delegacji Towarzystwa przez Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 2001 podczas jubileuszowej tysięcznej Audiencji Generalnej na Watykanie. W czasie tej audiencji prezydent Towarzystwa dr Marian Król przekazał Ojcu Świętemu w darze pierwszą, symboliczną Statuetkę Złotego Hipolita inicjującą tym samym trwający już ponad dekadę wielki projekt Towarzystwa – ustanowienie nagrody Złotego Hipolita i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, przyznawanej ludziom szczególnie zasłużonym dla Polski, dla polskiej nauki, kultury, sztuki i innych, szczególnych działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

czytaj więcej

Wypowiedzi i opinie

Był wielkim patriotą i politykiem...

Był wielkim patriotą i politykiem...

06.01.2015

Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - płk Stanisław Tomaszkiewicz, tak uzasadnia swoją pozytywną opinię  polskiego żołnierza, oficera, na temat prowadzonych prac, aby w Poznaniu wybudować pomnik Ignacego Jana Paderewskiego: „Ignacy Jan Paderewski był wybitnym kompozytorem i światowej sławy pianistą. Jako wielki patriota i mąż stanu, reprezentując swoją osobą niebywały autorytet, przyjeżdżając 26 grudnia 1918 roku do Poznania, pokazał Wielkopolanom słuszność ich powstańczych idei na drodze do wyzwolenia Wielkopolski spod niemieckiej okupacji i zaboru.

czytaj więcej
Jego przyjazd do Poznania był impulsem...

Jego przyjazd do Poznania był impulsem...

19.05.2014

Jerzy Stępień – zastępca Prezydenta miasta Poznania o inicjatywie wystawienia w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wyraża taką opinię: Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuje na najwyższe uznanie. Przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. tego wybitnego działacza niepodległościowego i polityka, późniejszego premiera i ministra spraw zagranicznych niepodległego rządu odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej i entuzjastyczne powitanie jakie zgotowali Mu mieszkańcy naszego miasta, był jak się powszechnie uważa, impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego zrywu naszego narodu w latach niewoli.

czytaj więcej
Ignacy Jan Paderewski wzorcem i inspiracją...

Ignacy Jan Paderewski wzorcem i inspiracją...

16.05.2014

Rafał Nowak – artysta rzeźbiarz, twórca projektu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który będzie postawiony w Poznaniu, przed Rotundą Akademii Muzycznej, tak mówi o Ignacym Janie Paderewskim, którego postać teraz odtwarza w kamieniu: „Uważam, że współcześnie my, Polacy, szczególnie nowe pokolenia, potrzebujemy wzorców osobowych i autorytetów, które wskazywałyby nam kierunki naszego rozwoju, naszych osobistych karier, lokowania się z naszymi aspiracjami i potrzebami w tworzącej się nowej rzeczywistości, jednak nie tracąc przy tym naszej tożsamości, nie gubiąc tradycji narodowych, nie zapominając o dziedzictwie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski.

czytaj więcej